FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Hvert år samles verdens ledere i FNs generalforsamling. I 2015 ble de enige om en plan for en bedre verden. Planen er 17 mål som skal nås innen 2030. De kalles FNs bærekraftsmål. Nedenfor er en oversikt over hva målene handler om.

Klikk på de målene du vil vite mer om!

Trykk på krysset i hjørnet for å lukke kortet.

Mål 1 Utrydde fattigdom
Close card

Hva må til for å utrydde ekstrem fattigdom?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 2 Utrydde sult
Close card

Hvordan kan vi sørge for at ingen barn sulter og alle får den næringen de trenger?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 3 Gode helse
Close card

Hvordan kan alle få oppfylt retten til rent vann, sunn mat og annet som er viktig for god helse?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 4 God utdanning
Close card

Hva må gjøres for å gi alle mulighet til en god utdanning?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 5 Likestilling mellom kjønnene
Close card

Hvordan skal gutter og jenter / kvinner og menn få de samme mulighetene?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold
Close card

Hva må gjøres for at alle skal få mulighet til rent vann og god hygiene?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 7 Ren energi for alle
Close card

Hvordan kan vi sørge for nok energi som ikke bruker opp eller ødelegger jorda?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Close card

Hva skal til for at alle kan få gode jobber de kan leve av?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 9 Innovasjon og infrastruktur
Close card

Hvordan sørge for at bedrifter tar vare på miljøet og drives godt?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 10 Mindre ulikhet
Close card

Hvordan sørge for at det blir mindre forskjell på folk?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn
Close card

Hvordan kan byene bli trygge og gode å bo i?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
Close card

Hva skal til for at jordkloden er trygg å bo på i fremtiden?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 13 Stoppe klimaendringene
Close card

Hvordan kan vi bremse klimaendringene?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 14 Liv under vann
Close card

Hvordan kan vi ta vare på livet i havet?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 15 Liv på land
Close card

Hvordan kan vi ta vare på livet på land?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 16 Fred og rettferdighet
Close card

Hvordan kan vi sørge for fred og rettferdighet for alle?

Les mer om bærekraftsmålet

Mål 17 Samarbeid for å nå målene
Close card

Hvordan kan vi samarbeide for å nå målene?

Les mer om bærekraftsmålet

Om bærekraftsmålene
Close card

Bærekraftsmålene er en plan verdens land har blitt enige om for å utrydde fattigdom, minske ulikhet og stoppe klimaendringene.

Bærekraftig utvikling

De forskjellige målene er avhengige av hverandre. Det betyr for eksempel at for å nå mål 1 om å utrydde ekstrem fattigdom, må en også jobbe for mål 4; å gi alle mulighet til en god utdanning. Alle land i verden er også avhengige av hverandre for å nå målene, og mål 17 er derfor også viktig for alle de andre målene. Målene skal hjelpe oss med å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå uten å ødelegge for dem som kommer senere. Det kaller vi bærekraftig utvikling. Nedenfor kan du se en kort film om bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmålene i Norge

Bærekraftsmålene erstattet FNs Tusenårsmål som hadde frist innen utgangen av 2015.

I motsetning til Tusenårsmålene, som var mest beregnet på utviklingslandene (de fattigste landene), gjelder bærekraftsmålene alle land - også Norge. Det betyr at politikerne våre må ta hensyn til målene når de planlegger hva de skal gjøre. Regjeringen har laget en plan som skal sørge for at målene blir fulgt opp her i landet. Planen heter "Mål med mening - Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030". Det er en stor plan på over 200 sider, og den ligger på regjeringens nettsider. Her kan du se planen.

Nedenfor er en film om bærekraftsmålene.

alle må være med

For å nå bærekraftsmålene, må alle i samfunnet være med og bidra - ikke bare politikerne. Alle kan gjøre en innsats, både barn og voksne. I filmen nedenfor hører du om hva ungdommer forskjellige steder i verden har gjort. Kanskje du får ideer til noe du kan gjøre?