Bli bedriftsfadder

Gode partnerskap er en viktig forutsetning for å utvikle langsiktige bærekraftige løsninger, både for næringslivet og samfunnet vi lever i. UNICEFs tilknytning til FN gjør oss til en naturlig tilrettelegger når det gjelder å knytte forskjellige interessenter sammen for å oppnå bærekraftsmålene.

UNICEF Norges Bedriftsfadderskap er et tilbud til små og mellomstore bedrifter som ønsker å ta del i en innovativ og bærekraftig utvikling, hvor samfunnsansvar står i sentrum. Samtidig får dere tilgang til Bedriftsportalen, som inneholder mange spennende ressurser som dere kan bruke.

Emblemet og diplomet dere som Bedriftsfaddere kan laste ned i Bedriftsportalen.

HVORFOR BLI BEDRIFTSFADDER?

 • Hjelpe sårbare barn og skape en bærekraftig fremtid
 • Få UNICEF Bedriftsfadder-emblem for å vise samfunnsansvaret deres.
 • Få tilgang til lokal og global ekspertise gjennom Bedriftsportalen.
 • Styrke merkevare og omdømme.
 • Skape engasjement og stolthet hos medarbeidere.
 • skattefradrag for bidraget deres.
FNs bærekraftsmål
I sentrum av dette samarbeidet står bærekraftsmål 17 – Sammen for målene.

HVA INNEBÆRER ET bedriftsFADDERSKAP?

Bedriftsfadderskapet innebærer at bedriften deres donerer en fast årlig eller månedlig sum til UNICEF sitt arbeid. Dette gir virksomheten deres en unik mulighet til å være med på de store samfunnsendringene som gjør barn i stand til å forme sin egen fremtid. Som Bedriftsfadder får dere tilgang til vår unike Bedriftsportal.

HVA INNEHOLDER BEDRIFTSPORTALEN?

I Bedriftsportalen får dere en tydelig oversikt over Bedriftsfadderskapet deres, samt nyttige og dagsaktuelle oppdateringer av vårt globale og nasjonale arbeid. Ressursene i Bedriftsportalen omfatter Bedriftsfadder-emblemet, diplom, audiovisuelle ressurser og tematisk innhold mot spesifikke sektorer. Dette vil bidra til å styrke deres synlighet utad, la deres ansatte ta del i endringene, samt gi dere dyp innsikt og data om hvordan barns rettigheter blir påvirket av forskjellige industrier. 

HVA KOSTER DET?

Donasjonen bidrar alltid der det er størst behov; nå blant annet til å gi utdanning til trengende barn, utføre en rettferdig distribusjon av covid-19-vaksinen i over 90 land og utrydde polio på verdensbasis. Du kan selvfølgelig bidra med et høyere beløp enn dette – det vil hjelpe enda flere barn: 

SLIK FUNGERER DET

 1. Velg det bidraget som passer din bedrift best.
 2. Gjennomfør første betaling.
 3. Du mottar en velkomst-e-post med brukernavn og passord til bedriftsportalen.
 4. Bruk ressursene i portalen til å styrke merkevaren og omdømmet deres, og til å la de ansatte være med på reisen.
 5. Ta del i den bærekraftige utviklingen vi fremmer gjennom dette samarbeidet.

Allerede Bedriftsfadder?

Vil dere heller gi en liten gave, uten å bli Bedriftsfadder? Gi en gave.

Vi trenger dere!

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor bli Bedriftsfadder?

Gjennom langsiktig arbeid skaper vi varig endring for barn, utover det å drive nødhjelps- og katastrofearbeid. Langsiktig arbeid avhenger likevel av forutsigbarhet i midler. UNICEF ønsker å være til stede både før, under og etter en krise. Det er nettopp dette før og etter som preger det langsiktige arbeidet vårt; det er ikke akutt nødhjelp, og det er her vi gjør de varige endringene. Det å alltid være på plass er med på å sikre gode relasjoner til myndigheter og lokale samarbeidspartnere, sikre kjennskap til områdene vi er i og virkelig kjenne behovet. På denne måten kan vi finne bedre løsninger – langsiktige løsninger – istedenfor å slukke branner.


Hvilke bedrifter kan bruke Bedriftsfadder-emblemet?

Som Bedriftsfadder er du autorisert til å bruke Bedriftsfadder-emblemet som er sendt til deg/eller som du kan laste ned i Portalen. Husk at markedsføring av UNICEF-emblemet på produkter ikke er tillatt.


Kan selskapet få skattefradrag når det støtter UNICEF?

Bedrifter kan få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver til frivillige organisasjoner. Les mer om skattefradrag for veldedige gaver.


Hvilke andre muligheter har bedriften min for å samarbeide med UNICEF?

Se samarbeidsmulighetene på våre bedriftssider.


Er det andre måter for oss å støtte UNICEFs arbeid på?

Det er flere andre måter å støtte UNICEF sitt arbeid på, dersom Bedriftsfadderskap ikke passer dere. Bedriften kan for eksempel gi en engangsdonasjon. Alternativt kan dere registrere dere som støttespillere, partnere eller signaturpartnere.

Hvis du leter etter en bedriftsgave til leverandører, kunder eller ansatte, anbefaler vi at du tar en titt på Verdensgavene i nettbutikken vår.


Hvorfor er UNICEF avhengig av frivillige bidrag fra forskjellige bedrifter?

UNICEF er FNs barneorganisasjon, men vi mottar ikke faste budsjettmidler fra FN. UNICEFs arbeid er utelukkende basert på de frivillige bidragene vi mottar fra enkeltpersoner, bedrifter, stiftelser og regjeringer. Du kan lese mer om arbeidet vårt her.


Hvordan blir pengene brukt?

Din støtte går til UNICEFs arbeid for barns liv, velvære og utvikling. UNICEF er verdens største humanitære barneorganisasjon. Vi jobber med langsiktige utviklingsprosjekter og nødhjelp i mer enn 90 av verdens fattigste land, der barns rettigheter og muligheter i livet ikke er som de burde være. Vi prioriterer de mest sårbare barna, uansett hvor de er eller hvor vanskelig de er å nå. Barn har rett til å leve og overleve, og derfor jobber vi målrettet for å redusere barnedødeligheten og forbedre barns helse.

UNICEF er verdens mest innflytelsesrike barneorganisasjon. Vi har innvirkning på og samarbeider med beslutningstakere, fra regjeringene i de enkelte landene til lokale grasrotbevegelser. UNICEF arbeider etter prinsippet om selvhjelp. Når vi går inn i et prosjekt, sørger vi for at landets myndigheter tar ansvar, akkurat som vi gir lokalbefolkningen opplæringen de trenger for å utføre det praktiske arbeidet og føre prosjektet videre.

Les om hvordan vi bruker pengene


VÅRT LØFTE TIL din bedrift


Dere kan være trygge på at deres bidrag blir benyttet effektivt og hjelper de som til enhver tid trenger det mest.


Dere vil være med på å finne bedre og mer effektive løsninger for utfordringene barna står ovenfor.


Dere vil bli en del av en global bevegelse av engasjerte mennesker som står på barnas side.

ØNSKER DERE MER INFORMASJON?

Kontakt oss for mer informasjon om bedriftsfadderskap.

Skage Steinsson Lem

Forretningsutvikler og partneransvarlig næringsliv

Mobil: 980 45 050

E-post: [email protected]

Les mer