Skole og barnehage

OM UNICEFS SIDER FOR LÆRERE

lærersidene våre finner du undervisningsopplegg og ressurser i tråd med læreplanverket og barnehagenes rammeplan.

Lærerressursene er sortert under de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskapbærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring, samt barnerettighetene, rettighetsskoler og UNICEF-runden

Her finner du detaljerte, ferdige undervisningsopplegg for timene, kopieringsoriginaler, filmer, og ressurser for barnehager. Du finner også informasjon om UNICEF-runden – en nasjonal dugnad for andre barns skolegang, der barnehager og skoler over hele landet kombinerer aktivitetsdag med ny læring. Her er informasjon om UNICEFs internasjonale satsing på Rettighetsskoler og ressurser for skoler som vil jobbe helhetlig og rettighetsbasert. Du finner dessuten tips om andre nettsider med undervisningsopplegg innenfor disse viktige temaene.

Ifølge læreplanenes overordnede del skal elevene få kunnskap om FNs barnekonvensjon, og opplæringen skal være i samsvar med barns menneskerettigheter. Barnerettighetene står også sentralt i Rammeplanen for barnehager. De senere årene har også barnas rett til medvirkning fått sterkere fokus.

For barnehagene og småskolen er «Barnas Rettighetskort» populære som et første møte med barnerettighetene. Materiellet har vært trykket i flere opplag og kan bestilles gratis mot dekking av porto og ekspedisjon.

OM UNICEF JUNIOR

Elevsidene våre er tilrettelagt for de eldste i barneskolen, og er en barnevennlig ressurs i arbeidet med til dels vanskelige temaer. Ofte blir elevene henvist til «voksensider» som kan virke overveldende og vanskelige å forstå. Elevsidene våre har en blanding av filmer, oppgaver, «spill» og tekster for elever fra 5. klasse og oppover. Tekstene er tilpasset aldersgruppen, men differensiert på lengde. Etter en relativt kort introduksjonstekst kan elevene klikke videre og lese mer.

Noen av elevsidene inneholder dessuten henvisning til andre, mer avanserte nettsider om temaet, og egner seg på den måten også for elever i ungdomsskolen.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.

Andre nyttige ressurser