Vårt arbeid

VI GIR BARNA KUNNSKAPEN
DE TRENGER FOR Å MØTE FREMTIDEN

VI SKAPER TRYGGHET FOR
BARN I EN UTRYGG VERDEN

VI BEKJEMPER SYKDOMMENE
SOM RAMMER BARNA HARDEST

VI KJEMPER FOR EN FREMTID DER ALLE BARN HAR LIKE MULIGHETER

VI GIR OSS IKKE FØR ALLE RESPEKTERER BARNAS RETT TIL Å VÆRE BARN

VI KJEMPER FOR AT INGEN BARN SKAL SULTE

VI ER RASKT PÅ PLASS
DER NØDEN ER STØRST

VI KJEMPER FOR ALLE BARN
- OGSÅ HER HJEMME

VI ER STOLTE AV VÅRE AMBASSADØRER

HVOR JOBBER VI?

Kart over UNICEFs tilstederværelse i 190 land

Som verdens største hjelpeorganisasjon for barn og en viktig del av FN, har vi unik gjennomslagskraft i over 190 land. Vi kjemper for å redde barns liv, beskytte de mest sårbare og bygge en bedre fremtid i verdens mest belastede områder.

VÅRE RESULTATER

Våre resultater

HVA GÅR PENGENE TIL?

78% av UNICEFs inntekt  går til formålet
Til formålet.
20% av UNICEFs inntekt går til inntektsgivende arbeid
Til inntektsgivende arbeid.
2% av UNICEFs inntekt går til administrasjon
Til administrasjon.

Vi er en uavhengig organisasjon i FN, og mottar ingen midler fra FN.
Det er viktig for oss å være åpne og ærlige når det kommer til hvordan pengene du støtter oss med brukes. Les mer om hvilke krav som stilles til oss som organisasjon, hvordan vi fordeler ressursene vi samler inn og hvilke formål de går til.

DU ER VIKTIG!