Vårt arbeid

Vi kjemper for å stoppe pandemien

VI GIR BARNA KUNNSKAPEN
TIL Å MØTE FREMTIDEN

VI SKAPER TRYGGHET FOR
BARN I EN UTRYGG VERDEN

VI BEKJEMPER SYKDOMMENE
SOM RAMMER HARDEST

Vi gir oss ikke før alle barn har tilgang til rent vann

VI KJEMPER FOR EN FREMTID DER ALLE BARN HAR LIKE MULIGHETER

VI kjemper for BARNAS RETT TIL Å VÆRE BARN

VI KJEMPER FOR AT ALLE BARN SKAL FÅ LIVSVIKTIG ERNÆRING

VI ER RASKT PÅ PLASS
DER NØDEN ER STØRSt

VI KJEMPER FOR ALLE BARN
- OGSÅ HER HJEMME

VI ER STOLTE AV VÅRE AMBASSADØRER

HVOR JOBBER VI?

Kart over UNICEFs tilstederværelse i 190 land

Som verdens største hjelpeorganisasjon for barn og en viktig del av FN, har vi unik gjennomslagskraft i over 190 land. Vi kjemper for å redde barns liv, beskytte de mest sårbare og bygge en bedre fremtid i verdens mest belastede områder.

VÅRE RESULTATER

Våre resultater

Slik ble pengene fordelt i 2020:

71% av inntektene i 2020 gikk til formålet
26% av inntektene i 2020 gikk til inntektsgivende arbeid
3% av inntektene gikk til administrasjon

Vi er en uavhengig organisasjon i FN, og mottar ingen midler fra FN.
Det er viktig for oss å være åpne og ærlige når det kommer til hvordan pengene du støtter oss med brukes. Les mer om hvilke krav som stilles til oss som organisasjon, hvordan vi fordeler ressursene vi samler inn og hvilke formål de går til.

Vil du ha siste nytt om UNICEFs arbeid RETT I INNBOKSEN?

Hold deg oppdatert på vårt arbeid i Norge og rundt om i verden. Du får innsikt i hvordan UNICEFs arbeid bedrer hverdagen til barn, hvordan vi bistår lokalsamfunn og viktige humanitære hendelser i verden.

DU ER VIKTIG!