Innovasjon

NØKKELEN TIL FREMTIDEN

Verden er i rask endring. Ulikhetene øker. Forskjellen mellom rike og fattige, økt urbanisering, klimaendringer og teknologisk framgang gjør det helt nødvendig å tilpasse seg og skape nye løsninger for å bedre imøtekomme utfordringene barna står ovenfor.  

Takket være våre støttespillere kan vi forske på og identifisere banebrytende teknologi, gjennomføre omfattende undersøkelser og eksperimentere med nye framgangsmåter, før vi investerer i innovative løsninger. I tillegg er vi opptatt av å sikre at barn selv kan utnytte nye teknologier og muligheter, samtidig som de blir beskyttet mot teknologiske risikoer.  

NYVINNENDE TEKNOLOGI REDDER LIV

Nesten et av fire barn bor i et land rammet av en humanitær krise. For å kunne bistå alle disse barna er innovasjon viktigere enn noen gang. Det handler ikke bare om livreddende teknologi og tjenester, men om barns rett til lik tilgang på disse. Derfor anvender vi nye framgangsmåter og velferdsteknologi til å øke tilgangen for barn verden over, utnytte ressurser på en bedre måte og for å enklere kommunisere livreddende informasjon.  

TILGANG PÅ LIVSVIKTIG INFORMASJON

Å ha tilgang til informasjon er helt grunnleggende for å få oppfylt andre rettigheter, ettersom det hjelper folk å ta veloverveide og informerte beslutninger når det gjelder helse, økonomi, utdanning og mer. Mangel på tilgang til informasjon er en ledende årsak til millioner av dødsfall hvert år. 

Nesten 6 millioner barn dør hvert år av sykdommer som kan forhindres. Det tilsvarer 15.000 liv hver dag. Disse kunne vært reddet om foreldre og omsorgspersoner visste nok om amming, håndvask, behandling av avfall og spredningsforebygging av HIV og AIDS.   

INTERNET OF GOOD THINGS

Tilgangen til internett har sjudoblet seg mellom 2000 til 2015. Likevel mangler millioner tilgang. Derfor startet vi en gratis informasjonsportal kalt Internet of Good Things (IoGT). Siden lanseringen i 2015 har et titalls millioner mennesker tatt denne i bruk verden over, på 13 forskjellige språk.

På denne måten når vi ut til mennesker med viktig, lærerik og livsnødvendig informasjon om graviditet, hygiene, gulfeber, polio, kolera og HIV, samt råd rundt digital sikkerhet, for å nevne noe. Denne plattformen kan også brukes til å kommunisere med hele lokalsamfunn.

Valter (21) deltar i en testgruppe for mobiltjenesten Internet of Good Things (IoGT) i Maputo, Mosambik i 2015.

SOLCELLEENeRGI, DRONER, pustemålere og resirkulering REDDER LIV

UNICEF har utviklet solcelledrevne vaksinekjølere
UNICEF har tatt solenergi ett skritt videre og utviklet batteriløse solcelledrevne vaksinekjølere. Ingen miljøskadelige batterier må skiftes og ingen dieseldrevne aggregater må driftes og vedlikeholdes. Dette har ført til at mange flere vaksiner når frem samtidig som at vi sparer miljøet.
UNICEF frakter vaksiner trygt og effektivt ved hjelp av droner
Vaksiner er vanskelig å frakte da de må oppbevares kjølig og stabilt. Det er vanskelig å krysse fjell, daler og annet terreng til fots, bærende på store, tunge kjølebokser på ryggen. Med droner frakter vi vaksiner trygt og effektivt. Sykepleier, Miriam mottar den første vaksineleveransen fra Swoop Aero drone i Cook's Bay, Vanuatu, 18. desember 2018.
UNICEF bruker pustemålere til effektiv diagnostisering
Avanserte diagnoseverktøy som røntgen og laboratorietester, er ofte ikke tilgjengelige der vi jobber for å redde barns liv. UNICEF og WHO har utviklet en digital pustmåler som i løpet av et minutt kan fastslå om et barn har lungebetennelse. Gimbala Keita (8 mnd) får påvist lungebetennelse på et helsesenter i Mali. Takket være pustmåleren kunne sykdommen enkelt verifiseres, og Gimbala fikk nødvendig behandling. 
Et UNICEF-prosjekt bidrar til omdannelse av plastavfall til byggematerialer
En jente leker på et søppelfylling i Abidjan, Elfenbenskysten. Mer enn 300 millioner tonn plast produseres hvert år rundt om i verden, men bare en brøkdel resirkuleres. Barn rundt om i verden møter virkningen av forurensning og er mer sårbare enn voksne for luft-, vann- og landforurensning.
På Elfenbenskystens jobber vi med et innovativt prosjekt der vi omdanner plastavfall til byggematerialer for nye skoler.

Følg våre prosjekter på vår internasjonale nettside

Sidene er på engelsk.

VERDENSLEDENDE FORSKNING

Forskning er en fundamental del av UNICEFs oppdrag. For å sikre alle barns rettigheter, uansett omstendigheter, må vi bygge vårt arbeid på pålitelige data og sikker, oppdatert kunnskap. I Firenze, Italia holder UNICEFs dedikerte forskningssenter Innocenti til. Deres oppgave er å drive forskning som fremmer barns rettigheter verden over.

Gjennom å fokusere på resultater som legges til grunn for politisk endring klarer vi å bedre levevilkårene til barn i store deler av verden. Publikasjonene Innocenti produserer regnes som det fremste referansegrunnlaget i verden på forskning knyttet til barns liv og helse. Du kan lese mer om vår forskning her.

I 2020 ble det lansert et nytt og forbedret flerbrukstelt for nødsituasjoner. I nødstilfeller bruker UNICEF flerbrukstelt for skoler, helseklinikker, ernæringsfasiliteter, distribusjonssteder og barnevennlige rom. De nåværende teltene har tjent organisasjonen godt i mange år, men nye nødsituasjoner har vist behov for forbedring. Produsenter engasjerte seg med UNICEF gjennom en konkurransedyktig og interaktiv "Co-Creation"-tilnærming, der prototyper ble utviklet og testet i laboratorier, inkludert Jules Verne vindtunnel i Frankrike hvor vind på orkannivå og temperaturer under frysepunktet ble utløst for å teste holdbarhet, termisk ytelse og ventilasjonshastigheter.

SAMMEN KAN VI LØSE UTFORDRINGENE

Takket være våre støttespillere har vi mye å feire. Men vi har også mye arbeid igjen. Vi må utstyre barn og unge med ferdighetene og kunnskapen som kreves for å løse morgendagens utfordringer. Vi må utvikle og ta i bruk avanserte verktøy for å respondere og handle raskere, og mer effektivt - når det gjelder som mest. Vi gir aldri opp. Med din støtte kan vi fortsette kampen.

er du med?