Signaturpartner Visma

Nytt partnerskap for å støtte utdanning og ungt entreprenørskap

Som ny signaturpartner vil Visma i løpet av de neste tre årene donere totalt 6 millioner kroner til UNICEF. Midlene skal delvis brukes til å støtte ungt entreprenørskap gjennom UPSHIFT-programmet, men også bidra som frie midler til UNICEF sitt arbeid globalt.

I tillegg til direkte økonomisk støtte, vil UNICEF få gratis tilgang til Visma-programvare for å administrere organisasjonens virksomhetskritiske prosesser, verdt totalt 1,2 millioner kroner.

"Vi er glade og stolte over å ytterligere styrke vår støtte til UNICEF, og deres utrettelige arbeid for å beskytte barn i nød. I Visma ser vi på utdanning, entreprenørskap og teknologi som viktige elementer for å skape positiv endring i samfunnet. Som UNICEF-partner har vi mulighet til å gi et meningsfullt bidrag til viktige bærekraftsmål", sier Merete Hverven, konsernsjef i Visma.

Å frigjøre potensial og skape endring

Visma har støttet UNICEF siden 2019 gjennom donasjoner som har bidratt til finansiering av forskning på COVID-vaksiner, nødhjelpsarbeid i Ukraina og Midtøsten, samt andre formål. Når partnerskapet nå utvides ytterligere, ser Visma fram til å fortsette sin støtte til UNICEF sine initiativer.

UPSHIFT er et yrkesfaglig opplæringsprogram for sårbar ungdom og unge voksne i alderen 10-24 år, som inkluderer de som ikke har gått på skole eller som har avsluttet skolegangen tidlig, unge mødre og ungdom som ikke har foreldre med mulighet til å støtte dem økonomisk. Målet er å utløse deres potensial for å skape en reell og håndgripelig endring i sine liv og lokalsamfunn.

Arbeidstrening for unge jenter i Madagaskar, med utstyr levert av UNICEF
Ungdom på Madagaskar deltar på en UPSHIFT-samling, der de blant annet fikk trene på å lage klesplagg.
© UNICEF/UNI444277/Andriantsoarana 

Ved å utruste ungdom med essensielle ferdigheter som problemløsning, kreativitet, samarbeid, ledelse og kommunikasjon, forbereder UPSHIFT dem til å ta ansvar for sitt nåværende og framtidige liv som gründere, ansatte og verdensborgere. Programmet er med på å styrke barns rett til utdanning, i henhold til FNs barnekonvensjon.

Partnerskapet mellom Visma og UNICEF bygges på delte verdier, og styrkes av begge organisasjonenes globale nærvær.

Et unikt samarbeid

Generalsekretær i UNICEF Norge, Maria Greenberg Bergheim, sammen med konsernsjef i Visma, Merete Hverven
Generalsekretær i UNICEF Norge, Maria Greenberg Bergheim, og konsernsjef i Visma, Merete Hverven.
Foto: Ingar Johansen

"Verden står overfor en rekke utfordringer som klimaendringer, fattigdom og urettferdighet. For å møte disse utfordringene må vi investere i unge menneskers utdanning og kompetanse. UNICEF og Visma inngår derfor et partnerskap for å gi barn og unge mulighetene de trenger for å skape en bedre framtid", sier Maria Greenberg Bergheim, generalsekretær i UNICEF Norge.

Hun beskriver det nye partnerskapet som et unikt samarbeid, som utnytter både UNICEF sine mer enn 75 års erfaring med arbeid for barn og unges rettigheter, og Visma sin posisjon som et ledende teknologiselskap med et sterkt engasjement for samfunnsansvar.

"Sammen skal vi lage og implementere innovative programmer og verktøy som vil hjelpe unge mennesker å utvikle ferdighetene og kompetansen de trenger for å lykkes i livet. Alle barn har rett til utdanning, og barns utdanning bør hjelpe dem til å fullt utvikle sine personligheter, talenter og evner. Jeg er utrolig stolt over å være en del av dette partnerskapet, og jeg er sikker på at vi sammen kan skape en bedre framtid for neste generasjon", sier Greenberg Bergheim.