Hva går pengene til

ÅPENHET OG TRANSPARENS

Det er viktig for oss at vi er åpne og ærlige om hvordan vi bruker pengene du støtter oss med. På denne siden kan du lese om hvilke krav som stilles til oss som organisasjon, hvordan vi fordeler pengene vi samler inn, og hvilke formål de går til. Vårt viktigste formål er å sikre utvikling og resultater for barn. Uansett hvor i verden hun befinner seg. Uansett hvem han er. Uansett hvilke omstendigheter de lever under. Uansett hvilke hindringer vi møter.

Resultater 2023

Året 2023 var preget av krig, konflikt og naturkatastrofer – og flere barn enn noen gang trengte sårt vår hjelp. Heldigvis kunne UNICEF redde mange liv og gitt millioner av barn håp for framtiden, takket være støtten fra våre trofaste givere.

I Malawi spiser Christina (2 år) terapeutisk nødmat på fanget til mamma.

3 millioner barn ble behandlet for alvorlig underernæring.

Barn i Afghanistan samler vann fra en vannpumpe støttet av UNICEF

23,3 millioner mennesker fikk tilgang til rent vann.

En gutt i Jemen har fått vaksine

26,8 millioner barn ble vaksinert mot meslinger.

Rahman (11 år) fra Indonesia er klar for å begynne på et skoleprogram fra UNICEF

13 millioner barn fikk tilgang til førskole- og skoleaktiviteter.

Jente blir passet på av voksen.

10,8 millioner mennesker fikk psykososial støtte.

Jente holder rundt bamsen sin

8,7 millioner mennesker fikk beskyttelse mot kjønnsbasert vold.

frie midler

Frie midler er penger UNICEF fordeler til arbeid for de barna som trenger det mest, tematisk og geografisk. Da kan vi være parate og rykke ut når naturkatastrofer og ekstremvær har kommet overraskende på, eller når uforutsette konflikter har brutt ut. Hvert land der UNICEF har et landkontor, blir tildelt en sum som er allokert til deres programmer.

For å kunne beskytte verdens barn på best mulig måte, bruker UNICEF frie midler. Dette er bidrag fra givere vi kan bruke der barns behovet er størst til enhver tid.

bidrag fra norge i 2022

Vi oppdaterer med tall for 2023 så snart de er klare.

334 148 000 KRONER

Samlet vi inn i 2022 takket være generøse og engasjerte mennesker i hele Norge!*

*Inkluderer ikke en eiendom testamentert til UNICEF Norge i 2022.

godkjent AV INNSAMLINGSKONTROLLEN

Det stilles strenge krav til oss som samler inn penger fra støttespillere som deg. UNICEF Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen, et nasjonalt kontrollorgan som sørger for at organisasjonene som samler inn penger er genuine, og at pengene faktisk går til formålet.

For å bli godkjent av Innsamlingskontrollen må organisasjonen gå gjennom en godkjenningsprosess. Det stilles blant annet krav til at formålsprosenten er på minst 65 prosent. Som godkjent organisasjon er vi forpliktet til å levere aktivitetsregnskap i tillegg til den årlige revisjonsberetningen. Vi forplikter oss også til å følge etiske retningslinjer for innsamling i Norge, i tillegg til konkrete lover og regler.

LA OSS TA ANSVAR SAMMEN

UNICEF er FNs barnefond. Vi jobber for å skape varig endring for barn i hele verden, gjennom å styrke barns rettigheter. Sentralt i arbeidet vårt er FNs konvensjon om barns rettigheter. Vi er en uavhengig organisasjon i FN, og mottar ingen midler fra FN. Alle våre innsamlede midler kommer fra privatpersoner, bedrifter og myndigheter. For at arbeidet vårt skal gå fremover, er vi derfor avhengige av støttespillere som ønsker å dele ansvaret med oss.

Mener du også at alle barn har rett til å overleve? Rett til en barndom? Rett til like forutsetninger?

Takket være innsatsen fra alle støttespillerne våre, kan vi fortsette arbeidet med å styrke rettighetene til alle barn. Bidragene vi får inn, går til bærekraftige utviklingsprosjekter og nødhjelp over hele verden. Dagens barn står overfor en fremtid med mange utfordringer. Sammen kan vi nå hvert barn i tide.

VIL DU BLI MED?