Arv

Hva er egentlig testamentariske gaver?

En testamentarisk gave består i at du setter av en gave i testamentet ditt til UNICEF sitt arbeid for verdens barn.

En gave som ikke koster nå, men som kan bidra til at verden blir et bedre sted, etter du selv har gått bort.

Du kan velge å sette inn et beløp, en gjenstand eller en prosent av boet etter alt annet er gjort opp.

Det finnes heldigvis regler for hvordan du må gå frem for dette, og har du spørsmål kan du få hjelp til dette her.

Ta arvetesten

9 av 10 skriver ikke testament. Da bestemmer arveloven hvordan midlene dine fordeles.

Men hva om du har lyst til å gi noe til andre enn barna? Om du ønsker om noen skal få litt mer? Eller om du ikke har barn? Mange ønsker også å gi en gave til en hjertesak gjennom testamentet sitt.

I denne testen vil du få svar på hvem som arver deg, hvor mye loven bestemmer at du må gi til hver, og hvor stor del du selv kan testamentere fritt.

VIL DU VITE HVORDAN ARVEN ETTER DEG FORDELES?

Bare barna kan fikse fremtiden

De fleste av kampsakene fra 30-40 år tilbake er fortsatt like aktuelle i dag; Store sult- og naturkatastrofer, folkemord, mennesker på flukt fra krig, undertrykkelse og diskriminering på grunn av rase, religion eller kjønn. Så har verden likevel ikke lært? Joda. Mye er faktisk bedre enn før, men som alltid må vi sette vår lit til at neste generasjon blir enda klokere enn oss selv. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å få til dette er å sørge for at alle barn får en skikkelig utdannelse.

Verdens barn står foran store utfordringer både på kort og lang sikt. Og vi skal alltid være i første linje der barn trenger akutt hjelp enten de er ofre for sultkatastrofen i Yemen eller sitter foreldreløse i en flyktningleir ved grensen til Syria.

Samtidig er det først når vi jobber forbyggende, at vi virkelig kan få til de store endringene. Derfor er for eksempel både kampen for jenters rettigheter og bygging av skoler, utdanning av lærere og utvikling av skolemateriell viktige kampsaker for oss. Fordi vi tror at et likestilt verdenssamfunn der flere har utdannelse vil føre til at vi får færre kriser i fremtiden. 

Har du spørsmål rundt det å skrive testament?

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor skal jeg skrive et testament?

Svar: Hvis du ikke har skrevet et testament når du går bort og har familie eller slektninger, vil hele din arv fordeles i henhold til arvelovens regler (se vår brosjyre for en oversikt over arvetavlen). Om du ikke har noen som arver deg i henhold til loven vil arven gå til staten. Så hvis du har en hjertesak eller ønsker å gi en gave til noen andre enn de som defineres i arveloven, så må du skrive et testament.


Kan jeg gi til et veldedig formål selv om jeg har barn?

Svar: Dersom du har barn foreligger det begrensninger i hvor mye du kan testamentere bort. Da vil 2/3 av din samlede formue, eller inntil 1 million kroner til hvert av barna dine, være barnas pliktdelsarv. Du kan derfor bare disponere over 1/3 av formuen i testamentet, med mindre formuen er så stor at hver av barna vil få 1 million kroner hver. I så fall kan disponere som du vil over hele verdien av formuen utover for eksempel 3 millioner kroner om du har tre barn. Har du ikke barn og ikke er gift, kan du fritt testamentere bort så stor del av formuen som du måtte ønske.


Kan UNICEF hjelpe meg med å skrive mitt testament?

Svar: Ta kontakt med Ebba Rusten via kontaktskjemaet over eller ring hun på 90297871 for en uforpliktende samtale om arv. UNICEF anbefaler deg å kontakte en advokat med arv og familierett som spesialfelt for å opprette testament, men det er også fult mulig å gjøre det selv. I brosjyren vår vil du finne en testamentmal og de viktigste reglene du må huske på. UNICEF kan også sette deg i kontakt med vår advokat Jacob Lindegaard ved Kvale Advokatfirma. Han har arverett som spesialfelt og kan bistå i oppsett av ditt testament til en rabattert pris


Kan jeg endre eller skrive nytt testament?

Svar: Kan jeg endre eller skrive nytt testament? Dersom du allerede har et testament men ønsker å endre det er det tryggest å skrive et helt nytt testament. Da er du sikker på at det ikke kan misforståes. Og det er veldig viktig at du skriver at du «med dette tilbakekaller tidligere testament av (dato)» i det nye testamentet. Er du usikker på datoen på det tidligere testamentet kan du bare skrive at du «tilbakekaller alle tidligere testamenter».


Kan jeg gi til et spesielt formål?

Svar: Hvis du ønsker at gaven skal brukes på et spesifikt formål eller i et spesielt land kan du presisere dette i ditt testament. Men vi ber om at det formuleres som et ønske, og ikke en betingelse. Ofte tar det lang tid fra testamentet blir skrevet og til vi mottar gaven, og da kan situasjonen ha endret seg slik at behovet er større et annet sted. Velger du å gi en gave uten å spesifisere noe formål, gir du UNICEF muligheten til å bruke gaven der behovet er størst og raskt reagere når kriser, konflikt og naturkatastrofer oppstår. 


Hvor mye av gaven brukes på administrasjon?

Svar: Vårt mål er at så stor andel som mulig av mottatte gaver skal gå til UNICEF’s arbeid for barn. 2,5 øre per hele krone brukes på administrasjon.


Ebba Rusten
Arvansvarlig, UNICEF
Mobil: 902 87 871
E-post: ebba.rusten@unicef.no