Arv

Gir du en testamentarisk gave til UNICEF, gir du en del av din arv til fremtidige generasjoner. Du bidrar til at ingen barn skal sulte, at alle barn får utdannelse og til å skape trygghet for barn i en utrygg verden.

Sammen for barna

Alle barn har rett til å overleve. UNICEF er FNs barnefond, og jobber for å utrydde alle former for urett og overgrep mot barn. Vi er verdens største hjelpeorganisasjon for barn og jobber med å beskytte de mest sårbare og bygge en bedre fremtid i over 190 land. Alle våre innsamlede midler kommer fra privatpersoner, bedrifter og myndigheter.

De fleste av kampsakene våre fra 40 år tilbake er like aktuelle i dag. Vi står overfor store sult- og naturkatastrofer, mennesker på flukt fra krig, undertrykkelse og diskriminering på grunn av rase, religion og kjønn.

I dag bor et av fire barn i et land rammet av konflikt eller krise. Bare det siste tiåret har FN registrert over 170.000 tilfeller av alvorlig misbruk av barn. Det betyr at hver eneste dag skjer det 45 tilfeller av barnearbeid, menneskehandel, kjønnslemlestelse, seksuelt misbruk, barneekteskap og andre former for misbruk mot barn. Dette kan vi ikke godta.

Gi en testamentarisk gave til UNICEF

En gave til fremtiden

En testamentarisk gave koster ikke noe nå, men kan bidra til at verden blir et bedre sted etter du har gått bort. Gir du en gave til UNICEF gir du en gave til fremtiden. Gaven din vil gjøre stor nytte for seg i kampen for å beskytte jordens barn, og UNICEF vil forvalte din gave på best mulig måte.

Vet du hvordan arven din blir fordelt?

Om du ikke skriver et testament er det arveloven som bestemmer hvordan midlene dine fordeles. Ønsker du å gi noe til en hjertesak må du skrive et eget testament. Vi forstår at familie og mennesker du er glad i kommer først og vi er like takknemlige for alle gaver.

Siden 1946 har UNICEF arbeidet for å ta vare på barna. Vi lover å fortsette med dette så lenge barna trenger en tydelig stemme.

FINN UT HVORDAN MIDLENE DINE FORDELES

Ta arvetesten vår for å finne ut hvordan midlene dine fordeles - få svar på hvem som arver deg, hvor mye loven bestemmer at du må gi til hvem og hva du selv kan fordele bort fritt.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor skal jeg skrive et testament?

Svar: Hvis du ikke har skrevet et testament når du går bort og har familie eller slektninger, vil hele din arv fordeles i henhold til arvelovens regler (se vår brosjyre for en oversikt over arvetavlen). Om du ikke har noen som arver deg i henhold til loven vil arven gå til staten. Så hvis du har en hjertesak eller ønsker å gi en gave til noen andre enn de som defineres i arveloven, så må du skrive et testament.


Kan jeg gi til et veldedig formål selv om jeg har barn?

Svar: Dersom du har barn foreligger det begrensninger i hvor mye du kan testamentere bort. Da vil 2/3 av din samlede formue, eller inntil 1 million kroner til hvert av barna dine, være barnas pliktdelsarv. Du kan derfor bare disponere over 1/3 av formuen i testamentet, med mindre formuen er så stor at hver av barna vil få 1 million kroner hver. I så fall kan disponere som du vil over hele verdien av formuen utover for eksempel 3 millioner kroner om du har tre barn. Har du ikke barn og ikke er gift, kan du fritt testamentere bort så stor del av formuen som du måtte ønske.


Kan UNICEF hjelpe meg med å skrive mitt testament?

Svar: Ta kontakt med Ebba Rusten via kontaktskjemaet over eller ring på 90297871 for en uforpliktende samtale om arv. UNICEF anbefaler deg å kontakte en advokat med arv og familierett som spesialfelt for å opprette testament, men det er også fult mulig å gjøre det selv. I brosjyren vår vil du finne en testamentmal og de viktigste reglene du må huske på. UNICEF kan også sette deg i kontakt med vår advokat Jacob Lindegaard ved Kvale Advokatfirma. Han har arverett som spesialfelt og kan bistå i oppsett av ditt testament til en rabattert pris


Kan jeg endre eller skrive nytt testament?

Svar: Kan jeg endre eller skrive nytt testament? Dersom du allerede har et testament men ønsker å endre det er det tryggest å skrive et helt nytt testament. Da er du sikker på at det ikke kan misforståes. Og det er veldig viktig at du skriver at du «med dette tilbakekaller tidligere testament av (dato)» i det nye testamentet. Er du usikker på datoen på det tidligere testamentet kan du bare skrive at du «tilbakekaller alle tidligere testamenter».


Kan jeg gi til et spesielt formål?

Svar: Hvis du ønsker at gaven skal brukes på et spesifikt formål eller i et spesielt land kan du presisere dette i ditt testament. Men vi ber om at det formuleres som et ønske, og ikke en betingelse. Ofte tar det lang tid fra testamentet blir skrevet og til vi mottar gaven, og da kan situasjonen ha endret seg slik at behovet er større et annet sted. Velger du å gi en gave uten å spesifisere noe formål, gir du UNICEF muligheten til å bruke gaven der behovet er størst og raskt reagere når kriser, konflikt og naturkatastrofer oppstår. 


Hvor mye av gaven brukes på administrasjon?

Svar: Vårt mål er at så stor andel som mulig av mottatte gaver skal gå til UNICEF’s arbeid for barn. 2,5 øre per hele krone brukes på administrasjon.


Vil du vite mer om å gi en gave til UNICEF? Ta kontakt!

Ebba Rusten
Arvansvarlig, UNICEF
Mobil: 902 87 871
E-post: ebba.rusten@unicef.no

GRATIS WEBINAR: Å SKRIVE TESTAMENT

Har du spørsmål om å skrive testament eller ønsker mer informasjon om den nye arveloven som trer i kraft neste år? Bli med på gratis webinar 17.september. Der du får informasjon om å skrive testament og mulighet til å stille spørsmål til advokat. Webinarene holdes digitalt og krever påmelding.