Arv og testamentariske gaver

En testamentarisk gave er en gave som ikke koster noe nå, men som bidrar til at verden blir et bedre sted selv etter at du har gått bort. Gir du en testamentarisk gave til UNICEF, gir du en del av din arv til fremtidige generasjoner. Du bidrar til at barn i utviklingsland får mat, vaksiner, utdannelse og en trygg oppvekst. Selv en liten gave kan gjøre en stor forskjell. Valget er ditt!

Lenke til "Hvorfor testamentere" med bilde av en ung gutt som står og lener seg mot en vegg mens han ser mot kamera.

hvorfor testamentere?

For å gi en testamentarisk gave må du ha et testament. Her finner du gode råd til hvorfor du bør testamentere, hva testamentariske gaver betyr og hvordan de blir brukt. 

Lenke til "Hvorfor opprette et testament" med bilde av en kvinne iført fargerike klær som går og bærer et lite barn på ryggen og en melsekk på hodet.

Hvordan opprette et testament?

Lurer du på hvordan man skriver et testament? Her finner du praktisk informasjon, maler og nyttige tips som kan være til hjelp ved opprettelse av et testament.

Lenke til "Slik prater du om arv" med bilde av et eldre og et yngre par sitter og prater lystig sammen.

Slik prater du om arv

Mange synes det er ubehagelig å prate med familie og nære om arv. Her har vi samlet nyttig informasjon som kan bidra til å gjøre samtalen enklere.

_

MØT Andre SOM HAR DELT SIN ARV

Les om andre som har valgt å gi en testamentarisk gave til UNICEF. Hør deres historie og hvorfor de har valgt å gi en del av arven sin til fremtidige generasjoner.

Vi tilbyr gratis advokatbistand

Skulle du velge å gi en del av din arv til UNICEF vil vi dekke advokatbistand og hjelp til å sette opp ditt testamente. Tonje Liavaag i Dalan advokatfirma er vår samarbeidspartner.

Illustrasjon av arvetesten.

finn ut HVORDAN arven din blir fordelt

Om du ikke skriver et testament er det arveloven som bestemmer hvordan midlene dine fordeles. Ønsker du å gi noe til en hjertesak må du skrive et eget testament. Ta arvetesten og finn ut hvordan dine midler fordeles.

SIKRE DINE NÆRMESTE MED ET DIGITALT TESTAMENT

I samarbeid med Justify, tilbyr UNICEF gratis* opprettelse av digitalt testament. Hos Justify kan du raskt og enkelt opprette et digitalt testament, som kvalitetssikres av advokat før signering.

Du vil få tilgang til dine dokumenter digitalt, samtidig som det lagres trygt hos Justify.

* Tilbudet forutsetter at UNICEF blir tilgodesett med arv i testamentet.

En ung kvinne iført et fargerikt sjal, sitter med et barn tett inntil seg mens begge ser mot kamera.

MINNEGAVER

Å gi en minnegave til UNICEF er et meningsfylt alternativ til en blomsterhilsen, og en fin måte å hedre minnet til en som er gått bort.

Les mer om minnegaver

Et eldre ektepar smiler mens de holder rundt hverandre.

ARVESEMINAR

"Arven etter deg" er et gratis informasjonsmøte som ni frivillige organisasjoner står bak. På møtet får du enkel informasjon om det å skrive testament, og hvordan dine hjertesaker kan leve videre gjennom din arv.

Les mer om seminaret her

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor skal jeg skrive et testament?

Hvis du ikke har skrevet et testament, men har familie eller slektninger, vil hele din arv fordeles i henhold til arvelovens regler (se arvetavlen). Dersom du ikke har arvinger i henhold til loven, vil dine midler gå til staten. Ønsker du å gi en gave til andre enn de som er definert som dine arvinger i arveloven, må du skrive et testament.


Kan jeg gi til et veldedig formål selv om jeg har barn?

Ja, det kan du. I de tilfellene hvor den avdøde etterlater seg barn, vil barna automatisk få en bestemt andel av arven, dette omtales som pliktdelsarv i arveloven. Dersom barna er døde, vil arven tilfalle barnas etterkommere. I utgangspunktet er ⅔ av arven forbeholdt avdødes livsarvinger. De midler som overstiger pliktdelsarven står du fritt til å testamentere som du ønsker.


Kan UNICEF hjelpe meg med å skrive testament?

Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Send en e-post til Ebba Rusten, eller ring 902 87 871 for en uforpliktende samtale. Selv om det er fullt mulig å opprette et testament selv, vil vi anbefale å oppsøke en advokat med arv og familierett som spesialfelt til dette formålet. UNICEF kan sette deg i kontakt med vår advokat Tonje Liavaag, som er spesialist på arverett hos Dalan advokatfirma. Hun gir gratis bistand i oppsett av ditt testament mot at UNICEF tilgodesees i testamentet.


Kan jeg endre eller skrive nytt testament?

Dersom du allerede har et testament som du ønsker å gjøre endringer på, er det tryggest å opprette et helt nytt testament. Dette for å unngå mulige misforståelser. Ved opprettelse av et nytt testament som skal erstatte et tidligere testament, er det viktig at du skriver «med dette tilbakekaller jeg tidligere testament av (dato)» i det nye testamentet. Er du usikker på datoen på det tidligere testamentet, kan du bare skrive at du «tilbakekaller alle tidligere testamenter».


Kan jeg gi til et spesielt formål?

Ønsker du at din testamentariske gave skal gå til et spesifikt formål (vaksiner, utdanning, etc.) eller et spesielt land kan dette presiseres i ditt testament. Vi ber deg formulere det som et ønske, og ikke en betingelse. Tiden det tar fra et testament opprettes til UNICEF mottar gaven er ofte lang, og situasjonsbildet og behov for bistand endrer seg stadig. Velger du å gi en gave uten å spesifisere formål, gir du UNICEF en unik mulighet til å bruke din gave der behovet er størst, og når kriser, konflikt og naturkatastrofer oppstår. 


Kan jeg testamentere bort deler av arven?

Du står fritt til å velge hvor stor, eller liten del av arven du ønsker å gi til UNICEF. Du kan velge å testamentere et beløp, en gjenstand eller en prosent av boet etter at alt annet er gjort opp. Hver eneste gave er høyst velkommen.


Hvor mye av gaven brukes på administrasjon?

Vårt mål er at så stor andel som mulig av mottatte gaver skal gå til UNICEF’s arbeid for barn. 2,7 øre per hele krone brukes på administrasjon.


ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, eller last ned en gratis brosjyre med informasjon om arv, testament og testamentariske gaver på epost.

Forside av UNICEFs arvebrosjyre

Sjekk ut vår brosjyre med informasjon om arv, testament og testamentariske gaver.

Last ned brosjyre

Ebba Ruste, Arvespesialist i UNICEF

Ebba Rusten
Arveansvarlig i UNICEF
Mobil: 902 87 871
E-post: [email protected]

Konto for testamentariske gaver: 1644 04 09400 merk 'arv'.