Hvorfor er det så vanskelig å snakke om arv?

Sterke følelser og frykt for konflikter gjør at mange unngår å snakke om arv. Forbered et møte hvor temaet løftes. Velg åpenhet, anbefaler psykologen. 

Du har sikkert hørt om splid som har oppstått i kjølvannet av et dødsfall. Eller om livsarvinger som føler seg avspist med «ingenting», og som sitter igjen med sorg, spørsmål som aldri vil bli besvart og en følelse av å ha blitt utelatt og oversett.

Et følsomt tema

Psykolog og forsker Ellen Margrethe Wessel kjenner til begge eksemplene. – Arv er et følsomt tema som kan oppleves som en belastning. Det gjør at mange unngår å snakke om arv, sier hun.

Wessel legger til at det kan være ulike årsaker til at mange kvier seg for å ta samtalen.

– Enkelte er engstelige for hvordan deres ønsker blir mottatt og at familieforholdet får varige skader. Andre synes det er så emosjonelt tøft å snakke om arv og død at de velger å la det ligge, sier hun.

Psykolog og forsker Ellen Margrethe Wessel. Foto: Privat.

Lag et godt møte

Psykologen anbefaler likevel å snakke om fordeling av arv så tidlig som mulig, og mener det er lurt å planlegge et møte for at samtalen skal gå smidig.

– Gjør deg opp en begrunnet mening om hvordan du ønsker å fordele verdiene dine. Tenk: Hvem skal ha hva, og hvorfor. Når det er gjort, bør du gå en runde meg deg selv: Hvordan påvirker mine følelser meg? Er beslutningen mine følelsesstyrt, eller er den rasjonell? Følelser er ferskvare.

Velg åpenhet

Sett så en agenda og vær klar på hvordan du ønsker at dere skal snakke sammen om arven.

– Da blir det ikke et spontant møte, alle vet hva som er forventet og du selv vet hvor du vil, sier hun.

Ønsker man å gi en testamentarisk gave, en donasjon som skrives ned i et testamente og som gjør at man fortsetter å støtte en hjertesak selv etter sin bortgang, anbefaler Wessel å ha en åpen samtale om hva man ønsker - og begrunne det godt.

skaper felles motivasjon

– Inkluderer du livsarvingene, blir en testamentarisk gave noe alle involverte er med på å gi. Det kan oppleves veldig godt å få ta del i hjertesaken til den du skal arve. Åpenheten gjør at det heller ikke oppstår overraskelser i ettertid. Tvert om vil man trolig oppnå en felles motivasjon knyttet til gaven, sier Wessel. 

Stadig flere velger å gi testamentariske gaver til organisasjoner og veldedighet, viser nye tall fra «Fundraisingrapporten 2020». Selv små gaver kan bety mye for et barns fremtid. En testamentarisk gave på 10 000 kroner kan for eksempel gi stivkrampesprøyte til 7500 barn, mens 50 000 kroner kan bidra til ett års skolegang for 19 barn.

En liten gave kan utgjøre en stor forskjell. Det handler om å skape trygghet for barn i en utrygg verden.

En testamentarisk gave kan utgjøre en stor forskjell. For 50.000 kroner kan du bidra med skolegang for 19 barn. Foto: UNICEF

positive holdninger

En tilbakemelding UNICEF gjerne får, er at familien til de som ønsker å gi en del av arven sin til en hjertesak har opplevd åpenheten rundt valget som noe positivt.

Mange uttrykker dessuten at det er bra at foreldrene ønsker å fortsette å hjelpe barn i nød. 

Skulle du velge å gi en del av din arv til UNICEF, vil UNICEF dekke advokatbistand og hjelp til å sette opp ditt testament. Tonje Liavaag i Dalan Advokatfirma er UNICEFs samarbeidspartner.

Vi tilbyr gratis advokatbistand

Skulle du velge å gi en del av din arv til UNCIEF vil vi dekke advokatbistand og hjelp til å sette opp ditt testament. Tonje Liavaag i Dalan advokatfirma er vår samarbeidspartner.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvorfor skal jeg skrive et testament?

Hvis du ikke har skrevet et testament, men har familie eller slektninger, vil hele din arv fordeles i henhold til arvelovens regler (se vår brosjyre for en oversikt over arvetavlen). Dersom du ikke har arvinger i henhold til loven, vil dine midler gå til staten. Ønsker du å gi en gave til andre enn de som er definert som dine arvinger i arveloven, må du skrive et testament.


Kan jeg skrive et testament selv?

Ja, alle myndige personer kan skrive sitt eget testament. Er du i tvil kan du ta kontakt med en advokat eller få hjelp av vår advokatforbindelse til å skrive et testament. Hvis du vil opprette et testament der UNICEF tilgodesees i testamentet, tilbyr UNICEF å dekke kostnadene til advokathjelp.


Kan UNICEF hjelpe meg med å skrive testament?

Vi hjelper deg gjerne! Send en e-post til Karianne Abrahamsson for en uforpliktende samtale. Selv om det er fullt mulig å opprette et testament selv, vil vi anbefale å oppsøke en advokat med arv og familierett som spesialfelt til dette formålet. UNICEF kan sette deg i kontakt med vår advokat Tonje Liavaag, som er spesialist på arverett hos Dalan advokatfirma. Hun gir gratis bistand i oppsett av ditt testament mot at UNICEF tilgodesees i testamentet. Ønsker du allikevel å opprette testament på egenhånd, finner du en testamentmal, med de viktigste reglene man må huske på, i vår arvebrosjyre.


Kan jeg endre eller skrive nytt testament?

Dersom du allerede har et testament som du ønsker å gjøre endringer på, er det tryggest å opprette et helt nytt testament. Dette for å unngå mulige misforståelser. Ved opprettelse av et nytt testament som skal erstatte et tidligere testament, er det viktig at du skriver «med dette tilbakekaller jeg tidligere testament av (dato)» i det nye testamentet. Er du usikker på datoen på det tidligere testamentet, kan du bare skrive at du «tilbakekaller alle tidligere testamenter».


Kan jeg gi til et spesielt formål?

Ønsker du at din testamentariske gave skal gå til et spesifikt formål eller et spesielt land kan dette presiseres i ditt testament. Vi ber deg formulere det som et ønske, og ikke en betingelse. Tiden det tar fra et testament opprettes til UNICEF mottar gaven er ofte lang, og situasjonsbildet og behov for bistand endrer seg stadig. Velger du å gi en gave uten å spesifisere formål, gir du UNICEF en unik mulighet til å bruke din gave der behovet er størst, og når kriser, konflikt og naturkatastrofer oppstår. 


Kan jeg testamentere bort deler av arven?

Du står fritt til å velge hvor stor (eller liten) del av arven du ønsker å gi til UNICEF. Hver eneste gave er høyst velkommen, og med på å bidra til at barn får en tryggere fremtid.


Hvordan bør jeg oppbevare testamentet?

Testamentet bør oppbevares trygt. Originalen bør oppbevares hos tingretten der du bor (i Oslo kan testamentet oppbevares hos Oslo Byfogdembete). Dersom du testamenterer til en humanitær organisasjon, som UNICEF, er det lurt å si ifra til organisasjonen. I tillegg kan det ofte være en fordel at noen som står deg nær også har en kopi av testamentet ditt.


Hva er en testamentfullbyrder?

En testamentfullbyrder er ansvarlig for det praktiske arbeidet i et arveoppgjør. Hovedoppgaven er å sørge for at det du etterlater deg blir tatt hånd om på en ordentlig måte, og at arven fordeles i tråd med ditt testament.


Hvem kan være testamentfullbyrder?

Du som skriver et testament har selv mulighet til å bestemme hvem som skal være din testamentfullbyrder. Dette kan for eksempel være en advokat, en av arvingene eller en annen person du stoler på. Du kan også overlate til arvingene å bestemme hvem som skal være testamentsfullbyrder. Dersom UNICEF er en av dine hovedarvinger, kan vi også ta ansvar for denne oppgaven.


Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, eller last ned vår gratis brosjyre med informasjon om arv, testament og testamentariske gaver.

Karianne Abrahamsson, kontaktperson i UNICEF for arv og testamentariske gaver

Karianne Abrahamsson
Rådgiver for arv i UNICEF
Mobil: 926 63 381
E-post: [email protected]

Forside av UNICEFs arvebrosjyre

I vår brosjyre kan du lese mer om arv, testament og testamentariske gaver.

Last ned brosjyre

Vil du ha siste nytt om testamentering og testamentariske gaver rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rundt arv, testamentering og testamentariske gaver. Du vil motta nyhetsbrevet ca. fire ganger i året.