Organisasjonen

UNICEF jobber for å skape varige endringer og styrke rettighetene for alle barn. Som verdens største hjelpeorganisasjon for barn og en viktig del av FN, har vi unik gjennomslagskraft i over 190 land. Vi kjemper for å redde barns liv, beskytte de mest sårbare og bygge en bedre fremtid i verdens mest belastede områder.

UNICEF Norges hovedformål er å inspirere til engasjement for verdens barn. Vi er én av 34 nasjonale støttekomiteer for UNICEF. Støttekomiteene jobber med å samle inn penger til UNICEFs internasjonale arbeid, og med opinionsarbeid for barns rettigheter.

EN ORGANISASJON I VEKST

UNICEF Norge ble stiftet i 1954, da var kun én person ansatt. I dag er vi rundt 45 faste ansatte fordelt på følgende avdelinger: Innsamling og partnerskap, Barns rettigheter, Marked og kommunikasjon, Utvikling, Samarbeid offentlig og privat sektor, samt Økonomi.

LÆR MER OM UNICEF