Styret UNICEF Norge

STYRET I UNICEF NORGE

Fra 1. januar 2016 gikk UNICEF Norge over fra å være en organisasjon til en stiftelse.

Styret i stiftelsen består av følgende personer:

Hilde Britt Mellbye (Styreleder/president)
Dag Hylin (Styremedlem)
Skage Steinsson Lem (Ansattvalgt styremedlem)
Usman Ahmad Mushtaq (Styremedlem)
Ellen Marie Nyhus (Styremedlem)
Wasim Rashid (Styremedlem)
Ellen Sandøe (Styremedlem)
Ellen Stenseth (Ansattvalgt styremedlem)
Elsbeth S. Tronstad (Styremedlem)

GENERALSEKRETÆR

Camilla Viken er generalsekretær i UNICEF Norge (f.o.m. 2017). Camilla Viken er utdannet økonom og statsviter, blant annet fra Stanford University i USA og NTNU i Norge. Hun har lang erfaring fra næringslivet. I Norsk Hydro jobbet hun i selskapets avdeling for samfunnsansvar, med ansvar for implementering av bærekraftig strategi på alle nivåer i virksomheten.

Hun har også erfaring fra salg som resultat-ansvarlig i Microsoft Norge. Før UNICEF har Viken hatt ulike stillinger i Redd Barna, sist som ansvarlig for finansiell og planmessig oppfølging av en stor prosjektportefølje i 40 land.

ÅRSRAPPORTER

Årsrapport 2020 UNICEF Norge (PDF)
Årsrapport 2019 UNICEF Norge (PDF)
Årsrapport 2018 UNICEF Norge (PDF)
Årsrapport 2017 UNICEF Norge (PDF)
Årsrapport 2016 UNICEF Norge (PDF)
Årsrapport 2015 UNICEF Norge (issuu)
Årsrapport 2014 UNICEF Norge (issuu)
Årsrapport 2013 UNICEF Norge (issuu)
Årsrapport 2012 UNICEF Norge (issuu)
Årsrapport 2011 UNICEF Norge (issuu)
Årsrapport 2010 UNICEF Norge (issuu)

ÅRSMØTER

Årsmøtet fra 2020 kan sees i opptak her:

LÆR MER OM UNICEF