Styret UNICEF Norge

Fra 1. januar 2016 gikk UNICEF Norge over fra å være en organisasjon til en stiftelse.

Styret i stiftelsen består av:

Hilde Britt Mellbye (Styreleder/president)
Dag Hylin (Styremedlem)
Skage Steinsson Lem (Ansattvalgt styremedlem)
Usman Ahmad Mushtaq (Styremedlem)
Ellen Marie Nyhus (Styremedlem)
Wasim Rashid (Styremedlem)
Ellen Sandøe (Ansattvalgt styremedlem)
Ellen Stenseth (Styremedlem)
Elsbeth S. Tronstad (Styremedlem)

GENERALSEKRETÆR

Camilla Viken er generalsekretær i UNICEF Norge (f.o.m. 2017).

Viken er utdannet økonom og statsviter, blant annet fra Stanford University i USA og NTNU i Norge. Hun har lang erfaring fra næringslivet. I Norsk Hydro jobbet hun i selskapets avdeling for samfunnsansvar, med ansvar for implementering av bærekraftig strategi på alle nivåer i virksomheten.

Viken har også erfaring fra salg som resultatansvarlig i Microsoft Norge.

Før hun begynte i UNICEF, hadde Viken ulike stillinger i Redd Barna, sist som ansvarlig for finansiell og planmessig oppfølging av en stor prosjektportefølje i 40 land.

ÅRSRAPPORTER

Se årsmøtet i 2021 i opptak

LÆR MER OM UNICEF