Mål

DU ER VIKTG

Mener du også at alle barn er født frie, og har de samme rettighetene uavhengig av kjønn, bakgrunn og livssyn?
Da har vi mye til felles.

Vi kjemper for at morgendagen skal se annerledes ut. Vi må utstyre barn og unge med ferdighetene og kunnskapen som kreves for å løse kommende utfordringer. Vi må utvikle og ta i bruk avanserte verktøy for å respondere og handle raskere, og mer effektivt - når det gjelder som mest.

I vår fremtidsvisjon for 2018 - 2030 over, viser vi deg en rekke nye tiltak som er i ferd med å endre fremtiden for barn raskere og mer kostnadseffektivt enn noen gang før. Vi viser deg hva vi brenner for, og hva som må til for å bedre barns oppvekstvilkår, øke kvaliteten på utdanning og ivareta deres rettigheter. For å få det til, er vi avhengige av ildsjeler som støtter oss.

VIL DU VÆRE MED?