Mål

2023

klimautfordringer skal løses

Vi er forberedt på store oversvømmelser før de inntreffer og iverksetter tiltak og massevaksinasjoner som beskytter barn mot dødelige sykdommer forårsaket av forurenset drikkevann.

Vi øker innsatsen mot underernæring hvor avlinger ødelegges på grunn av tørke, og vi etablerer “Green Schools” for å gi barn klimarelatert kunnskap. Å redusere antall barn som dør av årsaker relatert til klimaendringer er mulig.

2024

ny teknologi hjelper flere

Siden vår første dronepilot ble sertifisert i Malawi i 2017, har vi satset fullt på UAV (Unmanned Arial Vehicles) for å effektivisere beredskapen i livreddende oppdrag.

I 2022 vil vi ha faste UAV-ruter for frakt av viktige medisiner til barn i land med dårlig veinett. I nødsituasjoner som tropiske stormer og jordskjelv, vil droner også gi oss raskere og bedre oversiktsbilder.

2025

rent vann til alle barn

Vann er helse, utvikling, likestilling, skolegang, fattigdom... Sårbarheten mennesker og dyr opplever øker proporsjonalt med mangelen på vann.

Tydeligst er dette i knusktørre områder i Etiopia hvor vi første gang for 10 år siden fant rent vann dypt under jordens overflate ved hjelp av satellitter. Hvert år siden har vi gitt flere millioner mennesker tilgang til rent vann og en bedre fremtid. 2025 blir intet unntak.

2026

Vi skroter gamle lærebøker og satser digitalt

UNICEF fyller 80 år. Tiden har ikke stått stille for barn i utviklingsland. Skal vi nå hvert barn med nytt skolemateriell nytter det ikke å basere fremtiden på trykking og distribusjon av stadig flere lærebøker.

Derfor øker UNICEF satsingen på effektive digitale virkemidler som E-læring, spesielt i avsidesliggende landsbyer.

2027

fred på timeplanen

Det er 10 år etter TV-aksjonen. Vi ser tydelig resultater av pilotprosjekter som «Peaceful schools» hvor fred er satt på timeplanen. En skjør fred trenger sterke lokalsamfunn for å ikke bryte sammen.

Å lære barn konfliktløsing og toleranse på skolen gir viktige ringvirkninger i nærmiljøene. Ofte kan det være vanskelig å glemme og tilgi, men hvis barn utdannes i fred så er sjansen større for at de også vil leve i fred.

2028

jentene er på fremmarsj

Det går riktig vei. Jentene er på fremmars. Deres plass i skolen spiller en uvurderlig rolle for å fremme likestilling, bedre barns helse, begrense befolkningsvekst - og redusere fattigdom.

Derfor er jenters utdanning så viktig. Derfor løfter vi dem frem. Og derfor blir UNICEF sett på som den viktigste organisasjonen for jenters utdanning. Og for å skape en bedre verden.

2029

mindre mobbing

Én som bryr seg kan være nok. Etter mange års iherdig innsats ser vi at vår felles kamp mot mobbing, bedre skolemiljø og overgrep mot barn har satt varige spor.

I 2029 vil det være færre barn i Norge som sliter - fordi flere barn har blitt sett av en voksen som har valgt å engasjere seg. Regjeringens forpliktelse til å utrydde all vold mot barn er ambisiøs, men det viktigste vi kan jobbe for.

2030

millioner av barn skal løftes frem

Det er ikke tilfeldig at forløperen til Vipps ble utviklet i Kenya av Safaricom. Når vi utdanner hele kontinenter som holdes nede av fattigdom skjer det store endringer!

Derfor er det heller ikke tilfeldig at vi samarbeider med lokale startup-bedrifter og sosiale entreprenører i Asia og Afrika for å skape bedre løsninger og bærekraftig utvikling. I årene fremover vil du bli vitne til at flere millioner barn løftes frem av UNICEF.

DU ER VIKTig

Mener du også at alle barn er født frie, og har de samme rettighetene uavhengig av kjønn, bakgrunn og livssyn?
Da har vi mye til felles.

Vi kjemper for at morgendagen skal se annerledes ut. Vi må utstyre barn og unge med ferdighetene og kunnskapen som kreves for å løse kommende utfordringer. Vi må utvikle og ta i bruk avanserte verktøy for å respondere og handle raskere, og mer effektivt – når det gjelder som mest.

I vår fremtidsvisjon for 2018–2030 over, viser vi deg en rekke nye tiltak som er i ferd med å endre fremtiden for barn raskere og mer kostnadseffektivt enn noen gang før. Vi viser deg hva vi brenner for, og hva som må til for å bedre barns oppvekstsvilkår, øke kvaliteten på utdanning og ivareta deres rettigheter. For å få det til, er vi avhengige av ildsjeler som støtter oss.

VIL DU VÆRE MED?