Barnas tale

Send inn din tale!

UNICEF inviterer alle barn i Norge til å filme og sende inn bidrag til Barnas Tale 2020.
NB! Ny frist for å sende inn taler som vil bli vurdert av komiteen, er 8. november.

UNICEF Norges «Barnas Tale-komité» enes om én tale som blir spilt inn igjen i Rikssalen på Eidsvoll, og vist på TV2 i forkant av H.M Kongens tale på nyttårsaften og statsministerens tale første nyttårsdag.

I tillegg vil vi hver måned fremheve en tale, hvor temaet som tas opp, vil bli brukt i undervisningsopplegg på skoler over hele landet.

Alle barn i Norge kan sende inn bidrag, enten alene eller sammen med andre barn, frem til det året de fyller 18 år.

Slik sender du inn ditt bidrag:

1. Velg et tema du brenner for. Voksne kan hjelpe til med å skrive, filme og sende inn videoen, men skal ikke påvirke dine meninger eller temaet du velger å snakke om i talen.

2. Du kan selv velge form og innhold på talen. Du står også fritt til å velge lengde selv, men vi anbefaler at talen ikke er lenger enn 3-5 minutter.

3. Send videoen, kontaktinfo og skriftlig godkjennelse for visning av videoen fra foresatte til e-post: barnastale@nordicscreens.no.

Videofiler er ofte ganske store, så vi anbefaler å sende via fildelingstjenester, som for eksempel WeTransfer.

På UNICEFs sider for lærere og elever, finner du mer informasjon om hvordan Barnas Tale vil og kan brukes i skoleundervisning.

Møt noen av dem som allerede har sendt inn tale, og hør hva de er opptatt av:

Zakaria

 

Kasper

 

Kevins tips til deg som skal skrive tale

Her intervjuer artist Kevin Haugan både kunnskapsministeren og en kjent skuespiller, for å få noen gode tips og triks på hvordan man best holder en tale:

 

Hva er Barnas tale?

Alle barn og ungdom i Norge kan når som helst sende inn taler om et valgfritt tema.

Vi har sett et skifte de siste årene der flere barn tør å snakke høyt og be voksne lytte. Derfor er det så fint at vi får være med å løfte opp barn og deres stemmer som minst like viktige, når hele landet samler seg foran TV-skjermen, sier Generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

I 2019 ble Gunhild Gjøsung Kleppen fra Trondheim historiens første barn som holdt tale før Kongen og statsministeren.

Gunhilds tale ble plukket ut av en komité bestående av 12 medlemmer, med UNICEF-ambassadør Penelope Lea som komitéleder. Deretter ble talen spilt inn i Rikssalen på Eidsvoll i begynnelsen av desember. Den ble vist på TV2 på nyttårsaften kl. 19, like før H.M Kongens tale, og 1. januar kl. 19 rett før statsminister Erna Solbergs tale.

Barnas 17.mai-tale 2020

I mai inviterte UNICEF Norge alle barn i Norge til å filme og sende inn video av sin 17. mai-tale. Vi takker for alle bidrag fra engasjerte barn og unge rundt om i hele landet.

Zakaria (12 år) sin tale ble plukket ut blant de innsendte bidragene, og hans tale ble vist under TV2s 17. mai-sending på God Morgen Norge.

Zakaria gir oss minner oss om betydningen av åpenhet, demokrati og likeverd – og at Norge er et land der man kan være stolt av den man er, uansett bakgrunn.

Du kan se alle bidragene til Barnas 17.mai-tale på vår YouTube-kanal.

SE FILM FRA BARNAS TALE 2019 OG BARNAS 17.MAI-TALE 2020