Bli partner

Når din bedrift samarbeider med UNICEF, så åpner det opp for muligheter til å være med å påvirke framtiden. Samtidig viser du at din bedrift er opptatt av samfunnsansvar og bærekraftige, nyskapende løsninger.

Du velger hvor involvert du ønsker at din bedrift skal være i vårt arbeid og hvor stor og langvarig investeringen din blir. Vi tilbyr flere ulike samarbeidsnivåer du kan velge mellom, så her står du fritt til å ta den beslutningen som passer din bedrift og deres merkevare best. Vi vil gå nærmere inn på de tre mest populære samarbeidsformene under.

Hvis uforpliktende bedriftsdonasjoner passer dere bedre, så er det også selvfølgelig en mulighet. Det kan du lese mer om her.

Sammen kan vi jobbe oss frem til en løsning som passer begge parter, samtidig som vi legger grunnlaget for bærekraftig vekst i samfunn som har blitt rammet av krise, og hvor barna ofte er de som lider mest under selve krisen og av senskadene. Vi trenger deres hjelp for å nå hvert barn i tide.

sIGNATURPARTNER – samarbeid med global rekkevidde

Signaturpartner er det mest omfattende samarbeidsnivået vårt. Signaturpartnerskap med UNICEF er langsiktige, strategiske partnerskap utviklet sammen med bedriften, som gir mulighet for å nå ut globalt. Denne type samarbeid skreddersys etter hva din bedrift ønsker å bidra med og omfatter blant annet:

 • Global rekkevidde
 • Bruk av UNICEF sin offisielle globale logo
 • Langsiktig partneravtale
 • Regelmessig kontakt, oppfølging og strategiutvikling
 • Fast Key Account Manager hos UNICEF Norge
 • Feltbesøk
 • Synlighet som signaturpartner i UNICEF Norges kanaler og kommunikasjonsmateriell
 • Invitasjon til internasjonale og nasjonale UNICEF-arrangementer og fora
 • Medarbeiderprosjekter

Send oss en epost på [email protected] for å høre mer om denne samarbeidsformen.

PARTNER – samarbeid på hjemmebane

UNICEF Partner er en type samarbeid som gir din bedrift muligheter for et langsiktig, skreddersydd samarbeid og regelmessig kontakt med UNICEF Norge. Som UNICEF Partner får du:

 • Nasjonal rekkevidde
 • Bruk av UNICEF Partner-logo
 • Langsiktig samarbeidsavtale
 • Invitasjon til lokale UNICEF-arrangementer
 • Synlighet som partner på UNICEF Norges hjemmesider
 • Fast kontaktperson hos UNICEF Norge og regelmessig kontakt og utvikling

STØTTEspiller

Som UNICEF Støttespiller kan din bedrift gi betydelige beløp til UNICEF-prosjektene som trenger det mest. Som støttespiller får du:

 • Nasjonal rekkevidde
 • Bruk av Støttespiller -logo
 • Synlighet som Støttespiller på UNICEF Norges hjemmesider
 • Kontaktpunkt hos UNICEF Norge

Alle samarbeidsformene kan bidra til merkevarebygging og omdømme og engasjement hos de ansatte, i tillegg til at dere får være med på å skape en framtid for kommende generasjoner.

Vi tilbyr også Bedriftsfadderskap og Nødpartnerskap. Ta kontakt med oss for å høre mer om dette.

de ulike samarbeidsnivåene kan illustreres på følgende måte:

Bli UNICEF Støttespiller

VERDIEN AV et UNICEF-PARTNERSKAP

OPPNÅ ENESTÅENDE RESULTATER INNEN BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Gode partnerskap er den beste strategien, ikke bare for å oppnå bærekraftmålene, men også for å ha en positiv innvirkning, både på næringslivet og verden vi lever i. UNICEFs tilknytning til FN gjør oss til en naturlig tilrettelegger når det kommer til å bringe forskjellige aktører sammen for å oppnå bærekraftmålene.

Barna er både fremtidige generasjoner og de mest sårbare blant oss. Derfor sier UNICEF at BÆREKRAFT = BARN. Klarer vi ikke å gi barna det de trenger, så greier vi heller ikke å skape varig eller bærekraftig endring.


STYRK MERKVARE, OMDØMME OG KUNDEFORHOLD

UNICEF Norge har lang erfaring fra samarbeid med bedrifter. Sammen skreddersyr vi en løsning som passer for din bedrift. 92 prosent av befolkningen kjenner UNICEF. Et partnerskap med UNICEF kan bidra til å øke omsetningen med kjøpsutløsende markedsføringsaktiviteter og videre styrke kundeforhold og kundelojalitet.


FORANDRE FRAMTIDEN GJENNOM NYSKAPENDE LØSNINGER

UNICEF jobber målrettet for å gi alle barn muligheten til å vokse opp og utvikle seg. Slik ruster og moderniserer vi samfunn og nasjoner til å møte fremtiden. Vi kombinerer ny teknologi og lang erfaring i felt for å skape nyskapende løsninger som sikrer en bedre framtid for barna.

UNICEF har bidratt til å utvikle enkle, rimelige, kostnadseffektive og nyskapende løsninger på kompliserte problemer – løsninger som er med på å redde millioner av menneskeliv.

Nye og nyskapende samarbeid med næringslivet gjør at flere barn kan få livreddende informasjon og nødhjelp, samt større kapasitet til å møte barns behov – nå og i framtiden.


SKAP STOLTHET OG ENGASJEMENT HOS ANSATTE

Et samarbeid med UNICEF forener ansatte og medarbeidere og er med på å skape stolthet og engasjement. Gjennom et partnerskap med UNICEF viser bedriften din et samfunnsansvar, som igjen bidrar til å bygge samhold og styrke identitet.

Eksempelvis har Norwegian egne UNICEF-ambassadører blant de ansatte, og hos vår partner Cubus gjennomfører ansatte regelmessige inn­samlingsaksjoner i butikkene, som fører til at både ansatte og kunder samles om en felles hjertesak. Dette er bare et par eksempler på det engasjementet samarbeid med UNICEF er med på å skape innad i bedriften.


UNICEF ER VERDENS STØRSTE AKTØR INNEN NØDHJELP FOR BARN

Når verden rammes av store katastrofer har vi et internasjonalt hovedansvar for beskyttelse av barn, ernæring, rent vann og sanitære forhold. Vårt nødhjelpsapparat alene når over 60 millioner barn.  I en nødhjelpssituasjon er vi alltid en av de første til stede og sikrer livsviktig nødhjelp som kan bety forskjellen mellom liv og død for de overlevende. 


MARKED NÆRINGSLIV

Odd Bjørnerud

Assisterende direktør innsamling og partnerskap

E-post

Hanne Lyngaas

Partneransvarlig næringsliv og nonprofit-organisasjoner

E-post

Mimmi Goude

Partneransvarlig næringsliv og globale partnere

E-post

Miki Fukuhara

Senior international program-ansvarlig og partneransvarlig for globale partnere

E-post

Helen Leikanger

Partneransvarlig næringsliv

E-post

Christina Nyborg

Partneransvarlig næringsliv

E-post