Bli partner

Velger du et partnerskap med UNICEF viser du at din bedrift er opptatt av samfunnsansvar. Vi har tre ulike partnerskap du kan velge mellom, så her står du fritt til å ta den beslutningen som passer din bedrift og deres merkevare best.

Sammen kan vi jobbe oss frem til en løsning som passer begge parter, samtidig som vi legger grunnlaget for bærekraftig vekst i samfunn som har blitt rammet av krise, og hvor barna ofte er de som lider mest under selve krisen og av senskadene. Hjelp oss å nå hvert barn i tide.

Bli sIGNATURPARTNER

Signaturpartner er det høyeste partnerskapsnivået vårt. UNICEF Signaturpartnerskap er langsiktige, strategiske partnerskap utviklet sammen med bedriften, som gir mulighet for global rekkevidde. Et samarbeid på dette nivået betyr blant annet:

 • Global rekkevidde
 • Bruk av UNICEF sin offisielle globale logo
 • Langsiktig partneravtale
 • Regelmessig kontakt og strategiutvikling
 • Fast Key Account Manager hos UNICEF Norge
 • Feltbesøk
 • Synlighet som signaturpartner i UNICEF Norges kanaler og kommunikasjonsmateriell
 • Invitasjon til internasjonale og nasjonale UNICEF-arrangementer og fora
 • Medarbeiderprosjekter

Kontakt oss på [email protected]

PARTNER

UNICEF Partner er et partnerskap som gir din bedrift muligheter for et langsiktig, skreddersydd samarbeid og regelmessig kontakt med UNICEF Norge. Som UNICEF Partner får du:

 • Nasjonal rekkevidde
 • Bruk av «UNICEF Partner»-logo
 • Langsiktig samarbeidsavtale
 • Invitasjon til lokale UNICEF-arrangementer
 • Synlighet som partner på UNICEF Norges hjemmesider
 • Fast kontaktperson hos UNICEF Norge og regelmessig kontakt og utvikling

STØTTEspiller

Som UNICEF Støttespiller kan din bedrift gi betydelige beløp til UNICEF-prosjektene som trenger det mest. Som støttespiller får du:

 • Nasjonal rekkevidde
 • Bruk av «Støttespiller» -logo
 • Synlighet som Støttespiller på UNICEF Norges hjemmesider
 • Kontaktpunkt hos UNICEF Norge
Bli UNICEF Støttespiller

VERDIEN AV et UNICEF-PARTNERSKAP

OPPNÅ UNIKE RESULTATER INNEN BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR

Gode partnerskap er den beste strategien, ikke bare for å oppnå bærekraftmålene, men også for å ha en positiv innvirkning, både på næringslivet og verden vi lever i. UNICEFs tilknytning til FN gjør oss til en naturlig tilrettelegger når det kommer til å bringe forskjellige aktører sammen for å nå bærekraftmålene. Barna er både fremtidige generasjoner og de mest sårbare blant oss.

Derfor sier UNICEF at BÆREKRAFT = BARN.  Klarer vi ikke å gi barna det de trenger, så skaper vi ikke varig eller bærekraftig endring.


STYRKE MERKVAREN, OMDØMME OG KUNDEFORHOLD

UNICEF Norge har lang erfaring fra samarbeid med bedrifter, og sammen skreddersyr vi en løsning som passer for din bedrift. 92% av befolkningen kjenner UNICEF, og et partnerskap med UNICEF kan bidra til å øke omsetningen med kjøpsutløsende markedsføringsaktiviteter, og videre styrke kundeforhold og kundelojalitet.


FORANDRE FREMTIDEN GJENNOM INNOVATIVE LØSNINGER

UNICEF jobber målrettet for å gi alle barn muligheten til å vokse opp og utvikle seg. Slik bygger og moderniserer vi samfunn og nasjoner til å møte fremtiden. Vi kombinerer ny teknologi og lang erfaring i felt for å skape innovative løsninger som sikrer en bedre fremtid for barna.

UNICEF har bidratt til å utvikle enkle, rimelige, kostnadseffektive og innovative løsninger på kompliserte problemer – løsninger som er med på å redde millioner av menneskeliv.

Nye og innovative partnerskap med næringslivet sikrer flere barn livreddende informasjon og nødhjelp, og det gir større kapasitet til å møte barns behov nå og i fremtiden.


SKAPE STOLTHET OG ENGASJEMENT HOS ANSATTE

Et samarbeid med UNICEF forener ansatte og medarbeidere og er med på å skape stolthet og engasjement. Gjennom et partnerskap med UNICEF tar bedriften din et samfunnsansvar, som igjen bidrar til å bygge samhold og styrke identitet.

Norwegian har egne UNICEF-ambassadører blant de ansatte, og hos vår partner Cubus gjennomfører ansatte regelmessige inn­samlingsaksjoner i butikkene, som fører til at både ansatte og kunder samles om en felles hjertesak. Dette er bare ett eksempel på det engasjementet UNICEF er med på å skape blant ansatte.


UNICEF ER VERDENS STØRSTE AKTØR INNEN NØDHJELP FOR BARN

Under store katastrofer har vi et internasjonalt hovedansvar for beskyttelse av barn, ernæring, rent vann og sanitære forhold. Vårt nødhjelpsapparat alene når over 60 millioner barn.  I en nødhjelpssituasjon er vi alltid en av de første til stede – sikrer livsviktig nødhjelp som kan bety forskjellen mellom liv og død for de overlevende. 


MARKED NÆRINGSLIV

Kari Von Krogh

Direktør marked næringsliv

E-post

Odd Bjørnerud

Partneransvarlig næringsliv og lisensiering

E-post

Hanne Lyngaas

Partneransvarlig næringsliv og nonprofit-organisasjoner

E-post

Mimmi Goude

Partneransvarlig næringsliv og globale partnere

E-post

Miki Fukuhara

Senior international program-ansvarlig og partneransvarlig for globale partnere

E-post

Helen Leikanger

Partneransvarlig næringsliv

E-post

Skage Steinsson Lem

Forretningsutvikler næringsliv og barns rettigheter

E-post

Ebba Rusten

Senior markedsrådgiver for testamentariske gaver og store givere

E-post

Hilde Chruicshank

Konsulent kommunikasjon og innholdsproduksjon, Næringsliv og store partnere

E-post

Hilde Svrljunga Sætre

Filantropi

E-post