Publikasjoner og rapporter

årsrapporter UNICEF Norge

Årsrapport 2022 UNICEF Norge (PDF)
Årsrapport 2021 UNICEF Norge (PDF)
Årsrapport 2020 UNICEF Norge (PDF)
Årsrapport 2019 UNICEF Norge (PDF)

Kommuneanalysen

I Kommuneanalysen kartlegger og rangerer UNICEF Norge hvor mye kommunene bruker på tjenester til barn og unge i sin kommune og hvor god kvaliteten er på de tjenestene som ytes.

Finn tallene for din kommune
Les og last ned Kommuneanalysen

The state of the world’s children – UNICEFs flaggskiprapport

The state of the world’s children er UNICEFs årlige flaggskiprapport – en omfattende analyse av globale trender, aktuelle problemstillinger og utfordringer som påvirker barn.

Hver rapport undersøker en viktig sak som påvirker barn. Det kan være barn med nedsatt funksjonsevne, konflikt og krig, barnearbeid, urbanisering, tidlig barndomsutvikling og mye mer. Temaene og anbefalingene gir også føringer for UNICEFs prioriteringer.

Årets rapport indikerer at folk har blitt mer skeptiske til å vaksinere barn etter pandemien. Økningen er registrert i 52 av 55 land, og i noen land har skepsisen økt med hele 44 prosent.

Les The state of the world’s children-rapporter helt tilbake til 1980

HUMANITARIAN ACTION FOR CHILDREN

Humanitarian Action for Children 2023 fremhever UNICEFs pengeinnsamlingsappell, som fastsetter en ambisiøs dagsorden for å takle de største utfordringene barn og unge står overfor i konflikt og krise. Den presenterer investeringene som er nødvendige i 2023 for å redde deres liv og beskytte deres fremtid.

Humanitarian action: 2023 mid-year snapshot viser at vi fremdeles trenger store investeringer for å nå de ambisiøse målene.

Les også om UNICEFs humanitære resultater i 2022:
Humanitarian action – global annual results report 2022

Core resources results

Årlige rapporter om hva UNICEFs frie midler går til hvert år. Frie midler er midler som ikke er gitt til et spesifikt formål, men som kan brukes der behovet er størst. Les mer om frie midler.

Innocenti Report cards

Serie med rapporter som tar for seg status for barna i de rikeste landene.

Progress for children report cards

Ved tusenårsskiftet satte FNs medlemsland seg åtte felles mål – Tusenårsmålene (MDGs) for å bekjempe verdens fattigdom innen 2015. UNICEFs Progress for children report cards-serie overvåket fremgangen.

ANDRE SIDER AV INTERESSE