Store givere

VÅRT FILANTROPIPROGRAM

UNICEFs filantropiprogram er det mest betydningsfulle programmet vi kan tilby våre støttespillere - som ønsker å engasjere seg i større grad enn andre. Et initiativ som gjør det mulig for privatpersoner å støtte konkrete tiltak og gi noen av verdens mest sårbare barn helt nye fremtidsutsikter.

Har du tro på at at din innsats kan gjøre en forskjell?

Dette er en unik mulighet til å gå ett skritt lenger, til å øke innsatsen og til å påvirke flere til å gjøre det samme. Ved å delta i UNICEFs filantropiprogram vil du ikke bare bli en viktig medspiller, du vil også kunne sette varige fotavtrykk.

Background Image
FILANTROPI 
(AV GRESK FILOS, VENN; OG ANTHROPOS, MENNESKE)
 
- innebærer å handle til beste for andre, uten å tenke på økonomisk vinning. En filantrop er en som både gir av sine finansielle midler og av sin tid og kompetanse. Filantropien har dype røtter i vår vestlige kultur og har i nyere tid blitt revitalisert av tenkere som blant annet Levinás, Løgstrup, Taylor og Nussbaum. 

Hvorfor velge UNICEF?

UNICEFs viktigste oppgave i årene fremover er å utvikle nye løsninger - og ta dem i bruk i en skala som kommer hele samfunnet til gode.

UNICEF når flere barn enn noen andre
Som verdens største hjelpeorganisasjon for barn arbeider vi i over 190 land og territorier. Våre fokusområder er: helse, ernæring, vann og sanitær, hiv/aids, utdanning, beskyttelse, inkludering samt nødhjelp.

UNICEF er verdens største aktør innen nødhjelp for barn
Under store katastrofer har vi et internasjonalt hovedansvar for beskyttelse av barn, ernæring, rent vann og sanitære forhold. Vårt nødhjelpsapparat alene når over 60 millioner barn.

UNICEF har unik gjennomslagskraft
Vår tette kontakt med nasjonale myndigheter sikrer best mulig gjennomføring av tiltak og reformer basert på barns rettigheter. Med FNs medlemsland i ryggen har UNICEF en større sjanse for å lykkes.

UNICEF FORANDRER FREMTIDEN

Vi jobber målrettet for å gi alle barn muligheten til å vokse opp og utvikle seg. Slik bygger og moderniserer vi samfunn og nasjoner til å møte fremtiden.

UNICEF fører an i utviklingen for barn. I våre egne innovasjonslaboratorier kombinerer vi det beste fra ny teknologi og lang erfaring for å sette nye standarder på hva som er mulig å få til.

UNICEF ER EKSPERTER PÅ BARN

Hver år år publiserer vi den mest omfattende dokumentasjonen om barns levevilkår i hvert land i hele verden.

Gjennom vårt eget forskningssenter samarbeider vi med ledende forskningsmiljøer for å kartlegge hvilke trusler barn står ovenfor - fra sult og fattigdom til klimaendringer og katastrofer, og utvikler nye og innovative måter å møte disse utfordringene på.

Øyvind og Shilo støtter UNICEFs filantropiprogram

Møt Øyvind og Shilo

"Vi ønsket å støtte den organisasjonen som har best forutsetning for å skape varige endringer, og når vi ga et stort beløp var det fordi vi hadde muligheten"

Les mer om hva som motiverte Øyvind og Shilo til å støtte UNICEFs arbeid.

Les mer om hva som motiverte Øyvind og Shilo til å støtte UNICEFs arbeid.

ET PROGRAM MED MANGE MULIGHETER

UNICEF Norges filantropiprogram består av flere nivåer*

  • Du får en sjelden mulighet til å erfare hvordan sosiale investeringer skaper bedre livsgrunnlag og nye fremtidsmuligheter for barn.
  • Allerede på første nivå vil vi invitere deg til personlige møter med noen av verdens mest kunnskapsrike spesialister.
  • Du vil få anledning til å besøke vårt hovedkontor i Geneve og verdens største nødhjelpslager som ligger i København.*
  • UNICEF Norges filantropiprogram gir også mulighet til å støtte konkrete prosjekter hvor du som giver kan gjøre en merkbar forskjell.
  • I tillegg til programmets 3 prosjekter har vi muligheten til å skreddersy et for deg.
  • På høyere nivåer vil vi legge til rette for at du også kan besøke prosjektet du har valgt å støtte.*
  • UNICEFs filantropiprogram vil også tilby muligheter her hjemme til å engasjere seg i flere dagsaktuelle temaer som angår verdens barn.

    *Avhengig av ditt engasjement.

"People ask us all the time how they can help – we are always proud to recommend making a donation to UNICEF."

Bill Gates, 26. februar 2017

VIL DU VITE MER?

Som deltaker i UNICEF Norges filantropiprogram velger du selv hvilket nivå du ønsker å være med på.

Ikke nøl med å ta direkte kontakt hvis det er noe du vil diskutere, eller om du ønsker mer informasjon om noen av prosjektene.

Mimmi Goude: Global Lead Account Manager

Mimmi Goude
Partneransvarlig næringsliv og globale partnere
Mobil: 456 11 691
E-post: [email protected]

Les mer