Ofte stilte spørsmål

Hva gjør UNICEF?

UNICEF arbeider for å sikre barnas rettigheter i henhold til Barnekonvensjonen av 1989. Våre fokusområder er:

  • Overlevelse og oppvekst: Vi skal trygge ernæring for barn, nyfødthelse, vaksine, beskyttelse mot sykdom, gode utviklingsmuligheter
  • Læring: Fokuserer på å få barn inn i skole, gi kvalitet i utdanningen og gode utviklingsmuligheter.
  • Beskyttelse mot vold og utnytting: Beskyttelse mot vold, sikre rettferdig behandling, fødselsregistrering og sikre rettighetene til barn på flukt.
  • Godt oppvekstmiljø: Sikre rent vann, gode sanitærforhold, et rent miljø og bekjempe virkningene av klimaendringene.
  • Likeverdig sjanse til godt liv: Lik mulighet for jenter og gutter, uansett bakgrunn, etnisitet eller funksjonshemming. Bekjempe barnefattigdom og sosial eksklusjon.

Vi støtter barns helse og ernæring, tilgang til rent vann og sanitære forhold, kvalitetsskole for alle gutter og jenter, og beskyttelse av barn mot vold, utnytting og aids. UNICEF er den største distributøren av vaksiner til fattige land.


I hvilke land arbeider UNICEF?

UNICEF jobber i 190 land og territorier. Vi har 13.000 ansatte, 90 prosent av dem jobber i felten. Vårt hovedkontor ligger i New York, og vi har åtte regionale kontorer hvor vi koordinerer vår innsats for barn som går på tvers av landegrenser, som ebola-epidemien i Vest-Afrika. I tillegg har vi et forskningssenter, Innocenti, i Firenze i Italia. Vårt verdenslager for nødhjelp ligger i København. Les mer om organisasjonen UNICEF.


Hvordan kan jeg støtte arbeidet deres?

Det er mange måter å støtte vårt arbeid. Du kan for eksempel bli fadder, kjøpe verdensgave, gi en pengesum eller starte en innsamling. Les mer om de forskjellige måtene å støtte oss under fanen "Støtt barna" øverst på siden.


Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å jobbe for UNICEF?

Ledige stillinger i UNICEF legges ut her.

Dersom du ønsker å prøve deg på FN-jobber for en kortere periode, vil vi anbefale deg å melde deg for NORCAP. Det er en beredskapsstyrke som Flyktninghjelpen administrerer, og de rekrutterer eksperter til FN-organene i katastrofer rundt om i verden. 


Kan jeg jobbe som frivillig hos UNICEF Norge?

UNICEF har dessverre ikke noe frivillighetskorps. Vi setter pris på at mange ønsker å engasjere seg i UNICEFs arbeid. Du kan støtte vårt arbeid blant annet ved å bli fadder. Flere måter å støtte oss på finner du under fanen "Støtt oss" i menyen øverst på siden.


Jeg ønsker å snakke med noen på giverservice, hvordan tar jeg kontakt?

Du kan ringe oss på +47 479 03 15, eller sende oss en e-post på giver@unicef.no.


Hvordan finansierer UNICEF sitt arbeid?

UNICEF får ingen økonomisk støtte fra FNs budsjetter. Vi er derfor avhengige av statlige overføringer og donasjoner fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Du kan lese mer om hvordan vårt arbeid finansieres her. 


Hvor mye av mine penger går til arbeid for barn?

UNICEF Norge samler inn penger for å støtte UNICEFs arbeid for verdens barn. I 2016 samlet vi inn nesten 180 millioner kroner fra privatpersoner, organisasjoner og næringsliv til dette formålet. Vårt mål er at en så stor andel som mulig av mottatte pengegaver skal gå til barna. 

75 % av innsamlede midler går direkte til vårt arbeid for barn. 22% går til inntektsgivende arbeid og 3% til administrasjon. Du kan lese mer om hvordan dette fordeles her.


Hvordan vet jeg at pengene jeg gir ikke havner i feil hender?

Unicef ​​har et revisjonssystem for å sikre forsvarlig bruk av midler. Dette inkluderer regelmessige interne og eksterne revisjoner. I vår årsrapport kan du lese om hvordan vi samler inn penger og hvordan vi bruker det. Den finner du under publikasjoner her

Ved våre landkontor har vi egne ansatte som følger opp alle prosjekter. De gjennomfører regelmessige feltbesøk for å overvåke utgifter og fremdrift av prosjektene vi finansierer.

Unicef ​​har et testet system med sjekker og balanser for å sikre forsvarlig bruk av midler, inkludert regelmessige interne og eksterne revisjoner. Vi publiserer en årsrapport hvert år hvor du kan lese om hvordan vi samler inn penger og hvordan vi bruker det. Medlemmer av våre ansatte gjennomfører regelmessige feltbesøk for å overvåke utgifter og fremdrift av prosjektene vi finansierer. Vi gjør også betalinger til finansierte prosjekter og i avdrag for å gjøre det mulig for oss å vurdere virkningen av tidligere finansiering.


Jeg er journalist – hvordan kan jeg få tak i informasjon?

Se kontaktinfo på vår presseside.


Jeg ønsker å avslutte mitt fadderskap, hvordan gjør jeg det?

Om du ønsker å avslutte ditt medlemskap, kan du ringe oss på +47 479 03 15, eller sende oss en e-post på giver@unicef.no.


LÆR MER OM: