Ofte stilte spørsmål

Hva gjør UNICEF?

UNICEF arbeider for å sikre barnas rettigheter i henhold til Barnekonvensjonen av 1989. Våre fokusområder er:

  • Overlevelse og oppvekst: Vi skal trygge ernæring for barn, nyfødthelse, vaksine, beskyttelse mot sykdom, gode utviklingsmuligheter
  • Læring: Fokuserer på å få barn inn i skole, gi kvalitet i utdanningen og gode utviklingsmuligheter.
  • Beskyttelse mot vold og utnytting: Beskyttelse mot vold, sikre rettferdig behandling, fødselsregistrering og sikre rettighetene til barn på flukt.
  • Godt oppvekstmiljø: Sikre rent vann, gode sanitærforhold, et rent miljø og bekjempe virkningene av klimaendringene.
  • Likeverdig sjanse til godt liv: Lik mulighet for jenter og gutter, uansett bakgrunn, etnisitet eller funksjonshemming. Bekjempe barnefattigdom og sosial eksklusjon.

Vi støtter barns helse og ernæring, tilgang til rent vann og sanitære forhold, kvalitetsskole for alle gutter og jenter, og beskyttelse av barn mot vold, utnytting og aids. UNICEF er den største distributøren av vaksiner til fattige land.


I hvilke land arbeider UNICEF?

UNICEF jobber i 190 land og territorier. Vi har 13.000 ansatte, 90 prosent av dem jobber i felten. Vårt hovedkontor ligger i New York, og vi har åtte regionale kontorer hvor vi koordinerer vår innsats for barn som går på tvers av landegrenser, som ebola-epidemien i Vest-Afrika. I tillegg har vi et forskningssenter, Innocenti, i Firenze i Italia. Vårt verdenslager for nødhjelp ligger i København. Les mer om organisasjonen UNICEF.


Hvordan kan jeg støtte arbeidet deres?

Det er mange måter å støtte vårt arbeid. Du kan for eksempel bli fadder, kjøpe verdensgave, gi en pengesum eller starte en innsamling. Les mer om de forskjellige måtene å støtte oss under fanen "Støtt barna" øverst på siden.


Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å jobbe for UNICEF?

Se alle ledige stillinger i UNICEF.

Dersom du ønsker å prøve deg på FN-jobber for en kortere periode, vil vi anbefale deg å melde deg for NORCAP. Det er en beredskapsstyrke som Flyktninghjelpen administrerer, og de rekrutterer eksperter til FN-organene i katastrofer rundt om i verden. 


Kan jeg jobbe som frivillig hos UNICEF Norge?

UNICEF har dessverre ikke noe frivillighetskorps. Vi setter pris på at mange ønsker å engasjere seg i UNICEFs arbeid. Du kan støtte vårt arbeid blant annet ved å bli fadder. Flere måter å støtte oss på finner du under fanen "Støtt oss" i menyen øverst på siden.


Jeg ønsker å snakke med noen på Giverkontakt, hvordan tar jeg kontakt?

Hvordan finansierer UNICEF sitt arbeid?

UNICEF får ingen økonomisk støtte fra FNs budsjetter. Vi er derfor avhengige av statlige overføringer og donasjoner fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Les mer om hvordan arbeidet vårt finansieres.


Hvor mye av mine penger går til arbeid for barn?

Pengene UNICEF Norge samler inn går til å bedre forholdene for verdens barn, og når du støtter oss kan du være trygg på at bidraget ditt blir brukt effektivt og hjelper de som til enhver tid trenger det mest.

I 2020 samlet vi inn 196 millioner kroner fra privatpersoner, bedrifter og myndigheter i Norge. For hver hundrelapp vi fikk inn gikk 71 kr direkte til arbeid for barn, 26 kr til innsamling og 3 kr gikk til administrasjon. Les mer om hvordan vi bruker pengene, og hva vi fikk til i 2022.


Hvordan vet jeg at pengene jeg gir ikke havner i feil hender?

Unicef ​​har et revisjonssystem for å sikre forsvarlig bruk av midler. Dette inkluderer regelmessige interne og eksterne revisjoner. I vår årsrapport kan du lese om hvordan vi samler inn penger og hvordan vi bruker det.

Ved våre landkontor har vi egne ansatte som følger opp alle prosjekter. De gjennomfører regelmessige feltbesøk for å overvåke utgifter og fremdrift av prosjektene vi finansierer.

Unicef ​​har et testet system med sjekker og balanser for å sikre forsvarlig bruk av midler, inkludert regelmessige interne og eksterne revisjoner. Vi publiserer en årsrapport hvert år hvor du kan lese om hvordan vi samler inn penger og hvordan vi bruker det. Medlemmer av våre ansatte gjennomfører regelmessige feltbesøk for å overvåke utgifter og fremdrift av prosjektene vi finansierer. Vi gjør også betalinger til finansierte prosjekter og i avdrag for å gjøre det mulig for oss å vurdere virkningen av tidligere finansiering.

I tillegg er vi godkjent av Innsamlingskontrollen, et nasjonalt kontrollorgan som sørger for at organisasjonene som samler inn penger er genuine og at pengene faktisk går til formålet. For å bli godkjent av Innsamlingskontrollen må organisasjonen gå gjennom en prosess hvor det blant annet stilles krav til at minst 65% av pengene går til formålet.


Jeg er journalist – hvordan kan jeg få tak i informasjon?

Se kontaktinfo på vår presseside.


Jeg ønsker å avslutte fadderskapet mitt, hvordan gjør jeg det?

Hvis du ønsker å avslutte medlemskapet ditt, kontakter du Giverkontakt.


Hvordan får jeg skattefradrag?

Når du registrerer personnummeret ditt i donasjonsskjemaet etter fullført betaling på UNICEF.no, vil donasjonen automatisk rapporteres til Skatteetaten, slik at du kan få fradrag.

Du kan også registrere personnummeret ditt hos oss ved å kontakte Giverkontakt.

Bedrifter kan få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver til frivillige organisasjoner. Registrer organisasjonsnummeret ditt i donasjonsskjemaet etter fullført betaling på UNICEF.no, eller kontakt vår Giverkontakt.

Les mer om skattefradrag for veldedige gaver.


LÆR MER