Ernæring

RIKTIG ERNÆRING REDDER LIV

Når barn lider av feil- og underernæring er det ikke bare et rettighetsbrudd, men det kan føre til livsvarige skader og påkjenninger. Derfor er det så viktig at barn har tilgang til riktig og god mat som hjelper dem å utvikle seg, lære, leke, og ikke minst gir dem et sterkere utgangspunkt i møte med sykdommer, katastrofer og andre kriser. Vi mener at dette er et hvert barns rettighet!

UNDERERNÆRING

Nesten halvparten av alle barn som dør før fylte 5 år, dør på grunn av underernæring. Det tilsvarer 3 millioner barn hvert år. Kun en lav andel av disse barna dør i situasjoner som hungersnød og krig.

Størsteparten rammes av langt mer subtile årsaker som veksthemming og mangler på grunn av feil kosthold, som resulterer i et for lavt immunforsvar i møte med farlige sykdommer. 

FEILERNÆRING

Dårlig kosthold og matvaner starter fra en veldig tidlig alder. 2 av 3 barn mellom seks måneder og to år verden over mangler den riktige næringen en raskt voksende barnekropp og hjerne trenger.

Dette hindrer barnets hjerne i å utvikle seg, det fører til lærevansker, et dårlig immunsystem, flere infeksjoner og i mange tilfeller, død. Kosthold uten tilstrekkelig næring er faktisk en av vår tids ledende årsak til barnedødsfall verden over.

Vil du være med på å utrydde sult og kjempe
for at alle barn får tilgang til god og næringsrik mat?

ÅRSAKER TIL FEILERNÆRING

Urbanisering, urettferdighet, humanitære kriser og naturkatastrofer forårsaket av klimaendringer, skaper enorme negative konsekvenser for barns tilgang til riktig mat. I byer bor mange barn i områder hvor tilgangen til sunn mat er svært begrenset og familiens inntekt styrer kvaliteten.  

Andre steder i verden er tilgangen til mat styrt av konflikter. Klimaendringer og naturkatastrofer ødelegger ikke bare det biologiske mangfoldet, men forurenser vann, luft og jordsmonn. Det igjen forårsaker dramatiske endringer i hvilken mat barn og familiene deres får tak i, i tillegg til pris og kvalitet. 

OVERVEKT PÅ FREMMARSJ

Mens veksthemning og avmagring vedvarer verden over, endres feilernæringsbildet raskt på et annet område. Overernæring – overvekt og fedme – er nemlig på frammarsj i nesten alle land. I dag er hele 40 millioner barn overvektige, noe som også faller under kategorien feilernæring. 200 millioner barn på verdensbasis lider av feilernæring. (The State of the World’s Children: Children, food and nutrition, UNICEF, 2019.) Det betyr ikke nødvendigvis at barn ikke får i seg nok mat, men feil mat. 

I NORGE

I 2016 var 27 prosent av barn og unge mellom 5 og 19 år, overvektige. Samtidig som barna blir eldre, øker eksponeringen av usunn mat dramatisk.

Det skyldes hovedsakelig upassende markedsføring rettet mot barn, en overflod av ekstremt prosessert mat og økt tilgang til hurtigmat og drikker med høyt sukkerinnhold. 

Vi må endre måten vi forstår og imøtegår feilernæring på. Det handler ikke bare om å sørge for at barn får i seg nok mat, men at de får i seg riktig mat. 

MANGlER ALTERNATIVER

Millioner av barn har et usunt kosthold av den enkle grunn at de mangler et bedre alternativ. Overvekt hos barn kan føre til tidlig utvikling av diabetes type 2, til stigmatisering og depresjon. Dette er også tett knyttet opp til overvekt hos voksne, som igjen bringer med seg ytterligere helseproblemer. 

Barn har rett til god helse og ernæring, og det er statens ansvar å sikre at denne rettigheten oppfylles. Barns eksponering for mat med mye fett, sukker eller salt, mye energi og lavt innhold av vitaminer og mineraler, bør reguleres og begrenses.
  

TILTAK

 Fundamentet for god ernæring hos barn inkluderer forbedret helse for kvinner både før, under og etter graviditet. I tillegg kommer ammingen som en sentral og viktig faktor. 

Riktig ernærte barn er sunnere, sterkere og presterer bedre på skolen. I oppveksten er det lettere for dem å delta og bidra i lokalsamfunnet. Fordelene ved god ernæring bæres gjennom generasjoner og er limet som binder sammen og støtter forskjellige sider i samfunnets utvikling.

UTVIKLING

God helse og ernæring hos barn er nøkkelen til en bærekraftig utvikling. I FNs bærekraftsmål er mål nummer 2 nettopp å «utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, samt fremme bærekraftig landbruk». 

Å bekjempe feilernæring og sult er på mange måter grunnlaget for å kunne nå de andre målene: som å utrydde fattigdom, oppnå likestilling, sikre barn sunne liv, promotere livslang læring, øke økonomisk vekst, bygge inkluderende samfunn og sikre et bærekraftig forbruk. 

HVA GJØR UNICEF?

Riktig mat er livsviktig og helt nødvendig for å gi barn en framtid. Tidlig i et barns liv handler det om at barnet får riktig næring i mors liv. Deretter gjennom amming og senere i form av fast føde. Investeringer i ernæring gir fantastiske resultater for barn, familier og lokalsamfunn.  

 80% av verdens nødhjelpsernæring kommer fra oss. Vi jobber aktivt for at mødre og barn skal få hjelp til amming, nødvendig og næringsrik mat til barn over 6 måneder, og andre supplement av mikronæringsstoffer. For å redusere barnedødelighet, har vi programmer i de mest utsatte landene som sørger for å gi barn vitamin A-supplementer.

Vi har også i samarbeid med partnere utviklet de beste supplementene for gravide som skal gi både mødrene og barna god næring. I tillegg samarbeider vi med myndighetene i flere land for å promotere ernæring. Vi hjelper dem med å iverksette ernæringsprogrammer, oppfordre til nye lover og retningslinjer og overvåke implementeringer og mangelområder. For å få til alt dette, er vi avhengige av våre støttespillere.

SAMMEN KAN VI KJEMPE FOR AT
INGEN BARN SKAL DØ AV MANGEL PÅ SUNN MAT.