Vaksiner

VAKSINER REDDER MILLIONER

Vaksiner hindrer mellom 2 og 3 millioner dødsfall hvert år. De siste 20 årene er barnedødeligheten i verden omtrent halvert, i stor grad takket være vaksiner.

Mellom 1989 og 2017 økte antallet vaksinerte barn fra 89 millioner til 116 millioner. Det vil si 85 prosent av alle verdens barn. 

Likevel dør rundt 14.000 barn under fem år hver dag av årsaker som en vaksine kan forhindre. De vanligste sykdommene som enkelt kan forhindres på denne måten er diaré, lungebetennelse, meslinger, polio, difteri og kikhoste.

Med covid-19-pandemien ble dessverre mye av fremgangen med å utrydde disse dødelige sykdommene, satt tilbake.

I mer enn 50 land stoppet livsviktig rutinevaksinering opp under pandemien. 17 millioner barn fikk ikke en eneste vaksine i 2020.

Og i 2021 ble i alt 228 millioner mennesker, de fleste barn, satt i livsfare på grunn av vaksinestoppen.

Stans i rutinevaksineringen for barn har også ført til at antall meslingtilfeller for eksempel har doblet seg de to første månedene av 2022 i forhold til året før.

UNICEF og WHO meldte i april 2022 om 21 store utbrudd av meslinger det siste året. Verst rammet er landene Somalia, Jemen, Afghanistan, Nigeria og Etiopia.

UNICEF-sykepleier vaksinerer et spedbarn
UNICEF-sykepleier Jeanne Maskia forbereder seg på å vaksinere Kavuho, et spedbarn, som en del av en regelmessig vaksinasjonsrutine i landsbyen Kuka, Den demokratiske republikken Kongo.

En meslingvaksine koster ikke mer enn 3,49 kroner.
Den gir et barn en fremtid. En mulighet til å vokse opp.

Covid-19-Vaksiner til alle

Da covid-19-pandemien rammet verden tidlig i 2020, fikk UNICEF er svær viktig rolle i det globale vaksinearbeidet. COVAX-samarbeidet, der både UNICEF, WHO, Vaksinealliansen Gavi og CEPI er med, betegnes som den største og viktigste vaksineoperasjonen i historien. Den skal sikre at nettopp de landene som ikke selv har råd til å gjøre avtaler og anskaffe vaksinene, også får den. I dette globale samarbeidet har UNICEF fått en svært viktig rolle med ansvar for å kjøpe inn, lagre og transportere vaksinene ut til 92 land som regnes som lav- eller middelinntektsland.

I hvert av disse landene sørger UNICEF for at vaksinene når ut til by og bygd i samarbeid med landenes helsemyndigheter.

Det kan ofte være kompliserte og strabasiøse reiser. Vaksinene må holdes nedkjølte i frysebokser eller biler og fraktes på sykkel eller til fots. Med sin årelange erfaring med vaksinedistribusjon, er dette noe UNICEF har stor kompetanse på.

I tillegg til å frakte ut selve vaksiner, har UNICEF også delt ut sprøytenåler, hansker og munnbind til mottakerlandene. Vi sørger også for å gi opplæring og informasjon til helsearbeidere, myndigheter og andre om viruset, smittevern og hvorfor vaksinering er viktig.

Les mer om COVAX og distribusjon av covid-19-vaksiner

Se filmen "Den store vaksinereisen" for å lære mer om hvordan UNICEF jUNICEF jobber med distribusjon av covid-19-vaksinen.

Hva gjør unicef?

UNICEF er verdens største leverandør av vaksiner i 100 land. Sammen med partnere som Gavi, når vi hvert år ut med vaksiner til 45% av alle barn under fem år. Bare mellom 2000 og 2017 sørget vi for at over 2 milliarder barn ble vaksinert. Det klarte vi gjennom viktige samarbeid med lokale og globale partnere, vaksineprodusenter og myndigheter.  

VI FORSØKER Å NÅ ALLE BARN

Vi gjør alt vi kan for å beskytte barn mot livstruende sykdommer. Vi sender vaksiner med bil, fly, sykkel, droner, dyretransport eller til fots for å nå ut til de barna som er aller vanskeligst å nå frem til. Og vi når frem uansett omstendigheter - i krig, hungersnød eller naturkatastrofer. 

VI VAKSINERER I KRIG OG KONFLIKT

Midt i en krise, uansett om det er krig eller naturkatastrofer, leverer vi vaksiner for å beskytte sårbare barn når helsetjenestene i landene er nede. Hvert år får vi, takket være våre støttespillere, vaksinert millioner av barn mot meslinger i slike kriseområder.

Landsdekkende vaksinekampanje i Syria

Louai (4 år) blir vaksinert i Aleppo som en del av Syrias første landsdekkende vaksinekampanje siden konflikten startet.

NYVINNENDE TEKNOLOGI HJELPER FLERE

Det er i dag vanskelig å nå alle verdens barn med vaksiner. Siden 2017 har vi satset fullt på UAV (unmanned aerial vehicles) for å effektivisere beredskapen i livreddende oppdrag, I dag benytter vi droneteknologi for å nå frem med livsviktige vaksiner til barn som bor i områder det er vanskelig å komme til.

Kvinne viser frem drone. Foto
Beboer Rhoda Nkhambule holder stolt frem en av UNICEFs droner under en demonstrasjon i landsbyen Thipa i 2017. Dronen er avgjørende for at barna i landsbyen får livreddende vaksiner i en tidlig alder.
Drone brukt til frakt av vaksiner. Foto
En UNICEF-ansatt tester en av dronene i Afrikas første dronekorridor. Dronene frakter blodprøver fra nyfødte til nærliggende helsestasjoner, der de testes og barna diagnoseres ved eventuell sykdom.

VAKSINEMOTSTAND TRUER BARNELIV

I løpet av de siste åtte årene har rundt 169 millioner barn gått glipp av den første dosen av meslingvaksinen. Det har skapt en grobunn for meslingutbrudd, som bare har fortsatt å øke i omfang de siste par årene. De siste to årene har over en halv million mennesker blitt smittet av meslinger. Bare i 2018 døde 140.000 mennesker av denne sykdommen, de aller fleste var barn under 5 år.

Hvorfor? Jo, det er flere grunner, men den aller største er en økende skepsis til barnevaksiner. Det er et brutalt og klart eksempel på hvordan feilinformasjon kan få alvorlige og dødelige konsekvenser.

Gutt får meslingvaksine. Foto

Modig gutt får meslingsvaksine under en vaksinekampanje i Impfondo, Den demokratiske republikken Kongo, i 2019.

VAKSINER UTRYDDER POLIO

Polio - den dødelige sykdommen som tidligere var den ledende årsaken til lammelse hos barn - er nesten utryddet. Vi er faktisk nærmere enn noen gang. Siden 1988 er antallet barn rammet av polio redusert med hele 99 prosent – fra 350.000 smittetilfeller i 125 land til under 100 i kun to land: Afghanistan og Pakistan. 

I august 2020 kunne endelig Afrika erklære at villsmitten av polio var utryddet. Nigeria var det siste afrikanske landet som hadde poliosmitte.   

Men dessverre dukket et nytt tilfelle av villpolio opp igjen i Malawi i februar 2022. Det er den samme varianten som man nå ser i Pakistan. Der var de i et helt år uten villpolio før det dukket opp igjen i januar 2022.

Med covid-19-pandemien ble dessverre mye av fremgangen med å utrydde dødelige sykdommer som polio, meslinger og gulfeber, satt tilbake.

UNICEF jobber med regjeringer i over 130 land for å styrke nasjonale helse- og vaksineprogrammer. Vi er med på å vaksinere 400 millioner barn mot polio hvert år. 

For å eliminere polio helt, må alle barn i familien vaksineres. Men tusenvis av barn har ikke fått vaksinen. Mange av disse bor i avsidesliggende områder, som skjøre konfliktområder i Afghanistan og Pakistan. Det gjør det ekstra vanskelig å nå inn til dem, men vi skal få det til. 

Gutt mottar poliovaksine i Pakistan. Foto
Gutt vaksineres mot polio i Lahore, Pakistan, 2021.
Fire jenter har nettopp fått poliovaksine og viser stolt frem merkene på fingrene. Foto
Fire jenter har nettopp fått poliovaksine i forbindelse med en vaksinekampanje i Jemen.

SAMMEN KAN VI UTRYDDE DØDELIGE SYKDOMMER

Takket være våre støttespillere har vi mye å feire. Men vi har også mye arbeid igjen. God helse er en rettighet som et hvert barn har krav på å få oppfylt. Vi gir aldri opp. Med din støtte kan vi fortsette kampen mot dødelige sykdommer.