Meslinger

SYKDOM KJENNER INGEN LANDEGRENSER

Hvert minutt dør 10 barn av sykdommer som kan forhindres, deriblant meslinger. Vi reiser mer enn noensinne – det gjør også bakterier, virus og smittsomme sykdommer. Smittsomme sykdommer som meslinger, polio, ebola og røde hunder er aggressive, og tar ikke hensyn til landegrenser.

HVA ER MESLINGER?

Meslinger forårsakes av meslingviruset. Sykdommen smitter ved det man kaller dråpesmitte. Viruset finnes blant annet i spytt, og ved hosting eller nysing spres viruset sammen med de ørsmå spyttdråpene. Sykdommen gir utslett med feber, og kan gi et alvorlig sykdomsforløp.

Se for deg nå at du tilhører de mange mindre privilegerte foreldrene i land som stadig plages av meslingutbrudd. Barnet ditt er sengeliggende med hoste, rennende nese, høy feber og øyekatarr.

Etter noen dager får barnet ditt lyserøde flekker som fortløpende dekker større deler av kroppen. I tillegg vet du at det er 10-30% sannsynlighet for at barnet ditt får diaré, bronkitt, lungebetennelse eller bihulebetennelse.

Får barnet ditt lungebetennelse eller hjernehinnebetennelse vet du at sjansen for at det dør, er stor.

En meslingvaksine koster ikke mer enn 3,49 kroner.
Den gir et barn en fremtid. En mulighet til å vokse opp.

MESLINGER KAN UTRYDDES MED VAKSINER

Meslingviruset har mennesket som eneste reservoar, og er derfor mulig å utrydde fullstendig med vaksine. Når det finnes en vaksine som vi vet fungerer, kan en kanskje undres over hvorfor viruset ikke er utryddet.

Sykdomsforløpet illustrert under er reelt og akkurat det altfor mange barn i verden opplever. Når alt dette kan unngås med en enkel vaksine som gir immunitet, er det grunnleggende urettferdig at ikke ethvert barn mottar tilstrekkelig vaksinasjon.

HAR VI MESLINGER I NORGE?

En skal ikke lenger tilbake enn til 1960 da 20.000-30.000 nordmenn ble smittet av meslinger hvert år. I 1969 innførte Norge meslingvaksinen, og vi opparbeidet oss med det flokkimmunitet. Dette innebærer at minst 95% av befolkningen er vaksinert mot en sykdom. På den måten unngår vi ukontrollerbar og eksponentiell spredning i befolkningen.

Vaksine mot meslinger er altså den eneste årsaken til at vi ikke har opplevd store smitteutbrudd av meslinger her til lands i nyere tid. 

VAKSINEMOTSTAND - EN HELSETRUSSEL

Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det bekymringsfullt.

Det er svært fortvilende å se at foreldre lar være å vaksinere barna sine i land hvor dette er lett tilgjengelig. I Norge burde ikke foreldrenes usikkerhet og frykt for vaksiner trumfe barns rett til helsehjelp. Vi mener at det å hindre barn i å bli vaksinert er et brudd på barns rettigheter.

HVA GJØR UNICEF?

UNICEF har finansiell og økonomisk gjennomslagskraft og tilstedeværelse i over 190 land. I over 70 år har vi jobbet med vaksinasjon av barn. UNICEF er en av verdens største innkjøpere av vaksiner, og står for vaksineringen av 50 % av verdens barn. Vi samarbeider med myndigheter, vaksineprodusenter og globale og lokale partnere i over 100 land for å bidra til å realisere barns rett til overlevelse og god helse. Alle barn har lik verdi og alle barn må satses på. Barn er fremtiden, og det er vår plikt som voksne å tilrettelegge for en levedyktig fremtid.

UNICEF VAKSINERER 50 % AV VERDENS BARN

Vi gjør alt vi kan for at ethvert barn skal motta vaksiner. Vi går systematisk til verks med en visjon om en fremtid der et hvert barn mottar den samme grunnleggende beskyttelsen mot smittsomme sykdommer, ved inkludering og engasjering av lokalsamfunn og kjøp og distribusjon av vaksiner.

UNICEF er én av verdens største innkjøpere av vaksiner, og står for vaksineringen av 50 % av verdens barn. Foruten dette leverer vi vaksiner på innovativt vis. For eksempel tar vi i bruk moderne droneteknologi for å nå fjerne områder.

En liten jente blir vaksinert blir vaksinert mot meslinger. Foto
En liten jente blir vaksinert blir vaksinert mot meslinger nordvest i Cote d`Ivore 2020.

MEDLEM AV VAKSINEALLIANSEN (GAVI)

For 20 år siden gikk UNICEF, WHO, Gates Foundation og andre myndigheter sammen for å danne en global vaksineallianse (GAVI.). Denne alliansen hadde som mål å gi lik tilgang til vaksiner for verdens barn. Der nye vaksiner tidligere var altfor dyre for lavinntektsland, sørget alliansen, gjennom tilstrekkelig finansiering og kjøpekraft for at prisene på vaksiner ble presset ned. Alliansens støtte til en voksende bredde av vaksiner har vært avgjørende for å redusere antall dødsfall fra sykdommer man kan forhindre. Så mye som 70% færre dør nå målt mot år 2000 og over 13 millioner dødsfall er unngått.

VI ER AVHENGIGE AV DEG FOR Å LYKKES

For å lykkes, er vi avhengige av våre støttespillere. Selv om vi sitter med ekspertisen og ressursene til å gjennomføre vaksinasjonsarbeid, er vi avhengig av våre økonomiske støttespillere. Det er faddere og andre givere, blant annet i Norge, som utgjør den økonomiske ryggraden og dermed vår evne til å vaksinere verdens barn.

Et bidrag har ringvirkninger i generasjoner. Du kan være med på å forme barns fremtid.