Samarbeidspartnere

VÅRE PARTNERE OG DERES GLOBALE ANSVAR

Bedrifter og organisasjoner er avgjørende for å skape den fremtiden vi ønsker for barn og samfunn verden over.

Som UNICEF-partner spiller du på lag med verdens største organisasjon for barn. Vår globale tilstedeværelse, FN-tilknytning og sterke posisjon gir oss evnen til å skape varig forbedring for barn – men det er våre partnere som tilfører kraften som må til for å oppnå fremtidens virkelige resultater.

Våre samarbeidspartnere drar fordel av UNICEFs sterke merkevare og posisjon som verdens ledende humanitære organisasjon for barn.

SIGNATURPARTNERE

Våre signaturpartnere utmerker seg ved å score høyt innen omdømme. De har engasjerte medarbeidere som er stolte av arbeidsplassen sin. Det gjør inntrykk å oppleve hvordan barns liv endres dramatisk fordi vi engasjerer oss. Bedrifter og organisasjoner som tar et globalt ansvar gjennom UNICEF får oppleve forskjellen med egne øyne.

ACCENTURE

Accenture har vært samarbeidspartner med UNICEF siden 2021.

Accenture og UNICEF jobber sammen for å skape positive resultater for underpriviligert ungdom.

NORWEGIAN

Siden 2014 har Norwegian vært signaturpartner med UNICEF. Sammen med UNICEF har Norwegian hjulpet flere hundre tusen barn gjennom humanitære flyvninger, innsamlingsaksjoner og donasjoner fra kunder og ansatte.

TELENOR

Telenor og UNICEF har signert en global partneravtale, og skal sammen gjøre en kraftinnsats for barns utvikling.

Den femårige avtalen omfatter blant annet utvikling av mobilteknologiløsninger som fremmer barns rettigheter.

NHH AID

Signaturpartner NHH Aid

NHH Aid er Norges Handelshøyskoles humanitære studentorganisasjon.

De har vært samarbeidspartner med UNICEF Norge siden 2003, og under Aksjonsuken samler de inn over 1 million kroner årlig, som går til å bedre utdanningssituasjonen i Malawi.

KIWI

Signaturpartner KIWI

I rundt 10 år har KIWI vært signaturpartner til UNICEF. Resultatet er 20 skoler og én førskole som sikrer utdanningsmuligheter for 6 500 barn i Androy-regionen sør på Madagaskar.

Gjennom sin støtte til et nytt prosjekt på Madagaskar, bidrar KIWI nå til å sikre alle barn tilgang på rent vann.

HYDRO

Fokus på utdanning og kompetanseutvikling er kjernen i Hydros strategi for samfunnsansvar. Dette samsvarer med flere av UNICEFs satsingsområder.

Samarbeidet har som mål å støtte UNICEFs arbeid med utdanning og kompetanseutvikling for barn og unge i land der Hydro er til stede.

DNB

Vår partner, DNB, vil at alle barn skal ha mulighet til utdanning.

Derfor har de valgt å støtte utdanningsprosjektene til UNICEF, og bidrar dermed til at flere barn får den undervisningen de trenger.

GLOBALE PARTNERE

Globale partnere er store internasjonale selskaper/organisasjoner, som har innsamlingsaktiviteter i flere land og bidrar med betydelige midler til UNICEFs arbeid over flere år.

UNICEFs globale partnere

UNICEF-PARTNERE

Våre partnere er aktive pådrivere i arbeidet for å gjøre verden til et bedre sted å vokse opp.

UNICEF-STØTTESPILLERE

UNICEF-støttespillere