Hovedside

OM DU MENER AT HVERT BARN ER LIKE MYE VERDT TRENGER VI DEG NÅ.

Sammen vil vi kjempe for de samme verdiene du tror på - i saker som angår oss alle. Sammen vil vi bygge en fremtid der alle barn er like mye verdt å satse på, uansett hudfarge, kjønn, religion eller sosial bakgrunn. Sammen har vi større sannsynlighet for å lykkes.

Vi tror på styrken som bor i hvert barn, og at alle kan være med på å skape sin egen fremtid. Om de bare får en rettferdig sjanse.

Aktuelt

Feriesentralen for barnefamilier

Har du noe å låne eller gi bort? Feriesentralen.no er en digital møteplass der gode ferieminner skapes. Her kan du glede noen som trenger det!

Permitterte flyansatte ble barnehagehelter

Permitterte kabinansatte grep muligheten til å jobbe i en helt ny bransje da koronakrisen rammet. Les om deres erfaringer fra en ny jobbhverdag.

Kronikk: Gikk det for langt?

Barnehage- og skolestengingen har hatt store konsekvenser for samfunnets mest sårbare barn. Var det riktig valg?
Vi kjemper for at hvert eneste barn skal ha mulighet til å oppleve gleden av kun å være et barn.

BLI MED! BEKJEMP ENHVER FORM FOR URETT OG OVERGREP MOT BARN.

Sammen vil vi sørge for å finne nye og mer effektive måter å løse både fremtidige og eksisterende utfordringer på - ikke bare for å imøtekomme akutte behov, men like mye for å løse fremtidige utfordringer vi vet vil komme. Sammen vil vi kjempe for barns rettigheter, idag og i morgen.

Vi står på barnas side. Uavhengig av bakgrunn, livssyn og livssituasjon skal alle barn oppleve trygghet og bli møtt med verdighet.
Bærekraft handler om å ta ansvar for barna som skal arve jorden etter oss. For det er dem det hele handler om.