Hovedside

OM DU MENER AT HVERT BARN ER LIKE MYE VERDT å satse på, TRENGER VI DEG NÅ!

Sammen vil vi kjempe for de samme verdiene du tror på - i saker som angår oss alle. Sammen vil vi bygge en fremtid der alle barn er like mye verdt å satse på, uansett hudfarge, kjønn, religion eller sosial bakgrunn. Sammen har vi større sannsynlighet for å lykkes.

Background Image
Vi tror på styrken som bor i hvert barn, og at alle kan være med på å skape sin egen fremtid. Om de bare får en rettferdig sjanse.

Aktuelt

UNICEF COVAX

Ikke la vaksinen bli en luksusvare for de rike

Et mindretall av verdens nasjoner har sikret seg størsteparten av vaksinedosene. Og som alltid er det de fattige som rammes.
UNICEF og Ureportere overleverer rapport til statsministeren

Ungdom i Norge om koronalivet

UNICEF Norge samlet 532 norske ungdommers meninger om koronatiltakene i en rapport som statsminister Erna Solberg mottok 15. desember.

Antallet barn i nød, skyter i været

Covid-19 har gjort bistandsarbeidet mer krevende enn noensinne. Antallet barn i nød, skyter i været.
Background Image
Vi kjemper for at hvert eneste barn skal ha mulighet til å oppleve gleden av kun å være et barn.

BLI MED! BEKJEMP ENHVER FORM FOR URETT OG OVERGREP MOT BARN.

Sammen vil vi sørge for å finne nye og mer effektive måter å løse både fremtidige og eksisterende utfordringer på - ikke bare for å imøtekomme akutte behov, men like mye for å løse fremtidige utfordringer vi vet vil komme. Sammen vil vi kjempe for barns rettigheter, idag og i morgen.

Background Image
Vi står på barnas side. Uavhengig av bakgrunn, livssyn og livssituasjon skal alle barn oppleve trygghet og bli møtt med verdighet.
Background Image
Bærekraft handler om å ta ansvar for barna som skal arve jorden etter oss. For det er dem det hele handler om.