Hovedside

OM DU MENER AT HVERT BARN ER LIKE MYE VERDT, TRENGER VI DEG NÅ.

Sammen vil vi kjempe for de samme verdiene du tror på - i saker som angår oss alle. Sammen vil vi bygge en fremtid der alle barn er like mye verdt å satse på, uansett hudfarge, kjønn, religion eller sosial bakgrunn. Sammen har vi større sannsynlighet for å lykkes.

Vi tror på styrken som bor i hvert barn, og at alle kan være med på å skape sin egen fremtid. Om de bare får en rettferdig sjanse.

Aktuelt

UNICEF COVAX

UNICEF sikrer covid-19-vaksine til 92 land

UNICEF skal anskaffe og distribuere covid-19-vaksiner til 92 land. Målet er å sikre en rettferdig fordeling når vaksinen er klar.

Barnas Tale 2020

Kjenner du et barn med noe på hjertet? Nå kan alle barn i Norge sende inn taler om et tema de brenner for, hvor én av dem vises på TV på nyttårsaften.
Cuties_kronikk

Kronikk: Se "Cuties"!

Å beskytte barn er blant samfunnets viktigste oppgaver. Nettopp derfor skal man ikke som voksen bare snakke om filmen «Cuties», man skal se den.
Vi kjemper for at hvert eneste barn skal ha mulighet til å oppleve gleden av kun å være et barn.

BLI MED! BEKJEMP ENHVER FORM FOR URETT OG OVERGREP MOT BARN.

Sammen vil vi sørge for å finne nye og mer effektive måter å løse både fremtidige og eksisterende utfordringer på - ikke bare for å imøtekomme akutte behov, men like mye for å løse fremtidige utfordringer vi vet vil komme. Sammen vil vi kjempe for barns rettigheter, idag og i morgen.

Vi står på barnas side. Uavhengig av bakgrunn, livssyn og livssituasjon skal alle barn oppleve trygghet og bli møtt med verdighet.
Bærekraft handler om å ta ansvar for barna som skal arve jorden etter oss. For det er dem det hele handler om.