Barns rettigheter og LHBT+

UNICEF jobber for alle barns rettigheter, uansett hvem de er, hvor de er, hva de tror på eller hvem de er glade i.

Mange LHBT+-barns rettigheter blir brutt verden over. Dette har alvorlige konsekvenser for barns liv og oppvekst.

I Barnekonvensjonen står det at alle barn skal ha like rettigheter, uansett kjønn og identitet. UNICEF sin oppgave er å kjempe for at Barnerettighetene følges, og at alle barn får like rettigheter. Både i Norge og resten av verden.  

Alle barn har rett til å være seg selv og elske den de vil. Og ingen barn skal diskrimineres på grunn av dette. Det gjelder også uansett hvem deres foreldre eller familier er. Ingen barn skal behandles urettferdig uansett grunn.

Ikoner for barnerettigheter formet som et hjerte

Slik kan voksne støtte barn som er lhbt+

Meldingsikoner i hjerte

Lytt og lær

Lær hva barnet trenger ved å skape en trygg plass, og ha en toveisdialog med barna for å forstå hva som er deres opplevelser og bekymringer.

To mennesker med prideflagg i hjerte

Vær interessert

Vis interesse og gjør en innsats for å lære mer om gleden og utfordringer LHBT+-barn møter.

Hender i pride-farger i hjerte

Skap et nettverk

Søk støtte og nå ut til fellesskap med andre foreldre som har LHBT+-barn for å bearbeide opplevelsene dine.

To kvinner i hjerte

Snakk om det

Ta til orde for LHBT+-spørsmål ved å innlede vanskelige samtaler med familien og samfunnet.

Hånd holder ropert der regnbuefarger kommer ut

Ta et standpunkt

På skolen, i familien eller til og med i et offentlig rom. Det er viktig at barna ser at du ikke bare aksepterer dem privat, men at du gjør det offentlig.

Regnbue i hjerte

Å opprettholde den psykiske helsen og trivselen til LHBT+-barn og unge krever endring av politikk i mange land.

Men vi trenger også foreldre som forstår dem, lærere som aksepterer dem og jevnaldrende som respekterer dem.

Juni er Pride-måned

I juni feirer UNICEF Norge Pride!

I solidaritet med lhbt+-samfunnet velger UNICEF Norge derfor å kle logoen vår i regnbuens farger hver juni.

UNICEF Norge deltar også på Pride-paraden i Oslo med våre slagord "Trygge barn er stolte barn", "Alle barn har rett til å elske hvem man vil" og "Alle barn har rett til å være seg selv". Bli med oss å gå!

Resten av året jobber vi med beslutningstakere, samfunnsaktører og næringslivet for å sikre at barns rettigheter og barnas beste alltid ligger til grunn for beslutninger som angår barn.

UNICEF-logo med regnbuebakgrunn
I juni endrer vi logoen vår til denne.

Slik kan du støtte LHBT+-samfunnet

  • Lær deg de riktige begrepene rundt seksualitet og kjønnsidentitet. Ikke vær redd for å spørre.
  • Vær en god og empatisk lytter for alle som åpner seg om sin identitet.
  • Støtt og kjemp for politikk som fremmer rettighetene til LHBT+-personer.
  • Støtt bedrifter og organisasjoner som eies av skeive.
  • Husk at ordene dine betyr noe. Nedsettende kommentarer skal aldri tolereres.

barnerettighetene gir alle barn like rettigheter

Etter FN barnekonvensjons innledning har statene forpliktet seg til å erkjenne at barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet.

Barnerettighetene sier at alle barn er like mye verdt, har rett til å være seg selv og beskyttes mot diskriminering. Her kan du lese om noen av rettighetene:

Artikkel 2 Ingen diskriminering
Close card

Barnerettighetene gjelder alle barn uansett hvem de er, hvor de bor, hvilket språk de snakker, hva religionen deres er, hva de tenker, hvordan de ser ut, hvilket kjønn de har, om de har en funksjonsnedsettelse, om de er rike eller fattige. De gjelder også uansett hvem foreldrene eller familiene deres er, tror på eller gjør. Ingen barn skal behandles urettferdig, uansett grunn.

Artikkel 8 Identitet
Close card

Barn har rett til sin egen identitet – dokumenter som viser hvem de er, som inkluderer deres navn, statsborgerskap og familieforhold. Ingen kan ta dette fra dem, men hvis det skjer, skal myndighetene hjelpe barn å få sin identitet tilbake raskt.

Artikkel 12 Respekt for barns meninger
Close card

Barn har rett til fritt å si sin mening i alle saker som angår dem. Voksne skal lytte og ta barnets mening på alvor.

Artikkel 13 Ytringsfrihet
Close card

Barn har rett til fritt å dele med andre det de lærer, tenker og føler, ved å snakke, tegne, skrive eller på andre måter, så lenge det ikke skader andre.

Artkkel 14 Tanke- og religionsfrihet
Close card

Barn kan tenke hva de vil, mene hva de vil og ha den religionen de vil, så lenge det ikke går utover andres rettigheter. Foreldre kan veilede barn i bruken av denne rettigheten. Jo eldre barn blir, desto mindre veiledning trenger de.

Artikkel 16 Rett til privatliv
Close card

Alle barn har rett til et privatliv. Loven må beskytte barns privatliv, familie, hjem, kommunikasjon og rykte fra innblanding eller angrep.

Artikkel 18 Foreldres ansvar
Close card

Foreldre har hovedansvaret for barns oppvekst. Når et barn ikke har foreldre, har andre voksne – verger – ansvaret. Foreldre og verger skal alltid tenke på hva som er best for barnet. Myndighetene skal hjelpe dem. Når et barn har begge foreldre, skal begge være ansvarlige for barnets oppvekst.

Artikkel 24 Helse, vann, mat, miljø
Close card

Barn har rett til best mulig helsehjelp, rent drikkevann, sunn mat og et rent og trygt miljø å bo i. Alle voksne og barn skal ha informasjon om hvordan de kan holde seg trygge og sunne.