Ledige stillinger

LEDIGe STILLINGER I UNICEF NORGE

Fagansvarlig for global helse

I UNICEF Norge er det ledig ett års engasjement i 100% stilling (med mulighet for forlengelse) som rådgiver med fagansvar for global helse. Stillingen inngår i avdelingen for barns rettigheter og bærekraft, som jobber for å påvirke og opplyse beslutningstakere, næringslivet, barn og de som er barn nærmest. Stillingen rapporterer til direktør for barns rettigheter og bærekraft.

UNICEF Norge er på jakt etter en kunnskapsrik rådgiver med sterk interesse for barns rettigheter og globale helsespørsmål. Som fagansvarlig for global helse, blir du en del av UNICEF Norges bærekraftsteam, og du vil spille en nøkkelrolle i vårt påvirkningsarbeid for barns rettigheter i Norge og i norsk utenrikspolitikk.

Rollen vil jobbe på tvers av avdelinger, både i UNICEF Norge og andre UNICEF-enheter globalt. Et hovedfokus vil være på vårt globale helsesamarbeid med Bill and Melinda Gates Foundation, og NTNU Center for Global Health Inequalities Research (CHAIN). Rollen skal bidra med støtte for å skape synlighet og kommunisere om globale helseproblemer som er relevante for UNICEFs arbeid (f.eks. helsetjenester, vaksiner og ernæring).

Ansvar og oppgaver knyttet til stillingen:
 • Administrere, videreutvikle og vedlikeholde våre strategiske partnerskap med Bill og Melinda Gates Foundation og NTNU Center for Global Health Inequalities Research, sikre langsiktige og bærekraftige relasjoner
 • Kontakte og kommunisere med relevante målgrupper, spesielt politiske beslutningstakere, for å øke bevisstheten rundt globale helsespørsmål som er relevante for UNICEFs arbeid, og for å fremme positiv endring for barn
 • Være en støttespiller og bidragsyter for en sammenhengende og strategisk tilnærming til UNICEF Norges arbeid med global helse
 • Bidra til utvikling og implementering av UNICEF Norges bærekraftstrategi, basert på FNs bærekraftsmål
 • Taleskriving og utforming av presentasjoner for generalsekretær og nærmeste leder, samt innhold til nettartikler og presseinnsalg
 • Foredrag og deltakelse i debatter
 • Intern ressursperson på global helse i andre avdelingers arbeid
 • Koordinere samarbeid med UNICEF globalt, samt rapportere til hovedkontoret
Vi ser etter deg som er/har:
 • Relevant høyere universitets- eller høyskoleutdanning
 • Minimum tre års arbeidserfaring - gjerne fra relevante organisasjoner, politikk eller FN
 • God kunnskap om globale helsespørsmål og barnehelse
 • Omfattende forståelse for norsk bistandspolitikk, multilaterale fond (f.eks. Gavi, Global Fund, GFF, GPEI) og andre viktige målgrupper innenfor global helse
 • Innsikt i politiske prosesser og erfaring med påvirkningsarbeid rettet mot myndigheter og andre relevante målgrupper, f.eks. organisasjoner, næringsliv
 • Gode administrative ferdigheter, inkludert forståelse av finansiell rapportering og budsjettering
 • Svært god fremstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Selvgående og initiativrik med gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet med et sterkt løsningsfokus
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med søknadsskriving og rapportering er en fordel For å lykkes i stillingen må du være en fremoverlent og drivende person med sterk gjennomføringsevne. Du må være en kontaktskapende og resultatdrevet strateg, som trives med stort ansvar, og som motiveres av å engasjere andre i arbeidet for barns rettigheter
UNICEF Norge tilbyr:
 • Kolleger med sterkt engasjement for barns rettigheter og UNICEFs verdier
 • Mulighet til å bidra til oppskalering av arbeidet for barns rettigheter i Norge
 • En trivelig og uformell arbeidsplass
 • En energisk og variert arbeidshverdag med sterke faglige ressurser
 • En meningsfull jobb i en av verdens fremste humanitære organisasjoner
 • Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer, kristin.oudmayer@unicef.no, tlf.: 902 51 866.

Søknad med CV og referanser sendes gjennom Finn.no sin søkeportal. Søknadsfrist: 15.september. Tiltredelse: Snarest.


Politisk rådgiver med fagansvar for bærekraft

I UNICEF Norge er det ledig 100% fast stilling som politisk rådgiver med fagansvar for bærekraft. Stillingen inngår i avdelingen for barns rettigheter og bærekraft, som jobber for å påvirke og opplyse beslutningstakere, næringslivet, barn og de som er barn nærmest. Stillingen rapporterer til direktør for barns rettigheter og bærekraft.

UNICEF Norge er på jakt etter en dyktig og engasjert rådgiver med sterk interesse for barns rettigheter og bærekraft. Som politisk rådgiver vil du bli en del av UNICEF Norges bærekraftsteam, være en faglig sparringspartner og støtte for partneravdelingen, samt bistå andre funksjoner og avdelinger når det gjelder politiske og strategiske spørsmål. Stillingen byr på varierte og spennende arbeidsoppgaver innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til Norges oppfyllelse av bærekraftsmålene, samt barn og unges rettigheter i Norge, og i norsk utenrikspolitikk.

Arbeidsoppgaver knyttet til stillingen: 
 • Koordinere og være en pådriver for utvikling og implementering av UNICEF Norges bærekraftstrategi, basert på FNs bærekraftsmål
 • Oppfølging av bærekraftsamarbeid med næringslivet og andre organisasjoner:
  • Støtte vår næringslivsavdeling med ikke-finansielle aktiviteter i partnerskap og samarbeid med selskaper
  • Påvirkningsarbeid mot- og samarbeid med bransjeorganisasjoner
  • Følge opp institusjonelle partnerskap (med statlige og ikke-statlige organisasjoner)
 • Bidra til at UNICEF Norge er en tydelig pådriver for barns rettigheter i norsk bærekraftspolitikk, samt Norges oppfyllelse av bærekraftsmålene i det norske samfunnet og i utenrikspolitikken.
 • Initiere og delta i organisasjonens påvirkningsarbeid, herunder utarbeidelse av rapporter, notater, utredninger, skriftlige og muntlige høringsuttalelser
 • Kontaktarbeid rettet mot beslutningstakere nasjonalt og lokalt, andre organisasjoner, offentlig forvaltning og næringslivet
 • Taleskriving og utforming av presentasjoner for generalsekretær, samt innhold til nettartikler og presseinnsalg
 • Foredrag og deltakelse i debatter
 • Rapportering til UNICEFs hovedkontor
 • Intern ressursperson på bærekraft i andre avdelingers arbeid
Vi ser etter deg som er/har: 
 • Relevant høyere universitets- eller høyskoleutdanning på masternivå
 • Minimum fem års arbeidserfaring - gjerne fra politikk, organisasjoner eller FN
 • Erfaring fra arbeid med FNs bærekraftsmål og næringslivets bidrag til praktiske løsninger for å nå dem
 • Kontaktnett i relevante politiske miljøer, samt andre organisasjoner
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Selvgående og initiativrik med gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet med et sterkt løsningsfokus
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med søknadsskriving og rapportering er en fordel

For å lykkes i stillingen må du være en fremoverlent og drivende person med sterk gjennomføringsevne. Du må være en kontaktskapende og resultatdrevet strateg, som trives med stort ansvar, og som motiveres av å engasjere andre i arbeidet for barns rettigheter.

UNICEF Norge tilbyr:
 • Gode kolleger med sterkt engasjement for barns rettigheter og UNICEFs verdier 
 • Mulighet til å bidra til oppskalering av arbeidet for barns rettigheter i Norge 
 • En trivelig og uformell arbeidsplass
 • En energisk og variert arbeidshverdag med sterke faglige ressurser
 • En meningsfull jobb i en av verdens fremste humanitære organisasjoner 
 • Lønn etter avtale 

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer, kristin.oudmayer@unicef.no, tlf.: 902 51 866.

Søknad med CV og referanser sendes gjennom Finn.no sin søkeportal. Søknadsfrist: 14.september. Tiltredelse: Snarest.


På jakt etter en deltidsjobb med mening?

F2F-ambassadører for Oslo D2D – 10 stillinger
F2F til vårt gate-team i Oslo – 5 stillinger 
F2F-ambassadører til Bergen D2D – 5 stillinger
F2F-ambassadører til Bergen F2F – 2 stillinger


Meld deg på stillingssøk på finn.no

Vil du ha varsling når vi legger ut stillinger - gå inn på finn.no og husk å lagre søket.

Meld deg på stillingssøk for UNICEF Norge på finn.no


UNICEF INTERNASJONALT

Det er UNICEFs hovedkontor som rekrutterer personell til stillinger ute i regions- og feltkontor.

Klikk her for mer informasjon om jobbmuligheter i UNICEF internasjonalt. 

HVORFOR UNICEF?