Ledige stillinger

LEDIGe STILLINGER I UNICEF NORGE

Prosjektleder Finansiering og offentlig tilskudd

I UNICEF Norge er det ledig et toårig engasjement i 100% stilling som prosjektleder for finansiering og offentlig tilskudd. Stillingen inngår i avdeling for barns rettigheter og bærekraft, som jobber for å påvirke og opplyse beslutningstakere, næringslivet, barn og de som er barn nærmest. Stillingen rapporterer til direktør for barns rettigheter og bærekraft. UNICEF Norge er på jakt etter en engasjert og måldrevet prosjektleder med sterk interesse for strategiutvikling, vekst og god styring.

Arbeidsoppgaver knyttet til stillingen: 
 • Legge en bærekraftig finansieringsstrategi for UNICEF Norges programportefølje i Norge 
 • Kartlegge offentlige finansieringskilder til UNICEFs programmer og initiativer i Norge; samt støtte fra stiftelser og andre aktuelle finansører 
 • Identifisere muligheter for samarbeid med offentlige instanser og offentlige tjenestilbud for barn og unge 
 • Prosjektlede søknadsprosesser i samarbeid med fagansvarlig innenfor det aktuelle området 
 • Følge opp dialog med-, samt rapportering til våre finansører 
 • Resultatanalyse og evaluering av tiltak   
 • Bidra i utformingen av en strategi som skal gjøre våre aktiviteter og programmer tilgjengelig i hele landet, med særskilt fokus på de mest sårbare og utsatte barna
Vi ser etter deg som er/har: 
 • Relevant høyere utdannelse 
 • Minimum 2 års arbeidserfaring fra offentlige tjenester for barn og familier, organisasjoner eller politiske miljøer 
 • Evner å koble muligheter for samarbeid med offentlige tjenester med strategien til UNICEF Norge, slik at våre programmer og initiativer blir relevante for støtte og samarbeid 
 • Relasjonsbygger som evner å bygge langsiktige og gode samarbeid med myndighetene, offentlige virksomheter og andre partnere for utvikling og implementering av avdelingens satsninger 
 • Erfaring med å skrive søknader til departementer, direktorat, kommuner og fylker 
 • Erfaring fra prosjektledelse og god kunnskap om oppfølging av prosjektmidler 
 • God forståelse for- og erfaring med budsjettering og resultatanalyse 
 • Forståelse for- og kunnskap om hvilken informasjon som må innhentes for å skrive gode prosjektforslag og planer 
 • Strukturert, selvgående, initiativrik med gode samarbeidsevner
 • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

For å lykkes i stillingen må du være en idérik og fremoverlent strateg som drives av å jobbe mot konkrete mål og oppnå gode resultater. Vi søker en person som trives i rollen som prosjektleder, som har fokus på vekst, og som motiveres av å utvikle strategier for å nå UNICEF Norges målsetning om å nå hvert barn. Du er en teamplayer som tar ballen, og som involverer de du trenger for å komme i mål. I denne stillingen vil du primært jobbe med myndighetene, offentlige virksomheter og stiftelser. Vi ser derfor etter en kandidat som evner å skape et kontaktnett i relevante miljøer. 

UNICEF Norge tilbyr:
 • Gode kolleger med sterkt engasjement for barns rettigheter og UNICEFs verdier 
 • Mulighet til å bidra til oppskalering av arbeidet for barns rettigheter i Norge 
 • En trivelig og uformell arbeidsplass i freshe lokaler i Nydalen 
 • En energisk og variert arbeidshverdag med faglige utfordringer og høyt tempo 
 • En meningsfull jobb i en av verdens fremste humanitære organisasjoner 
 • Lønn etter avtale 

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør for barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer, kristin.oudmayer@unicef.no, tlf.: 902 51 866.

Søknad med CV og referanser sendes gjennom Finn.no sin søkeportal. Søknadsfrist: 12.august. Tiltredelse: Snarest.


Fagansvarlig barns rettigheter (juridisk rådgiver)

I UNICEF Norge er det ledig 100% fast stilling som fagansvarlig for barns rettigheter. Stillingen inngår i avdelingen for barns rettigheter og bærekraft, som jobber for å påvirke og opplyse beslutningstakere, næringslivet, barn og de som er barn nærmest. Stillingen rapporterer til direktør for barns rettigheter og bærekraft. UNICEF Norge er på jakt etter en dyktig og engasjert jurist med sterk interesse for barns rettigheter og bærekraft. Som juridisk rådgiver vil du bli en del av UNICEF Norges oppvekstteam, være en faglig sparringspartner og støtte for generalsekretæren, samt bistå andre funksjoner og avdelinger når det gjelder barnerettslige og barnefaglige spørsmål. Stillingen byr på svært varierte og spennende arbeidsoppgaver innen et bredt spekter av juridiske problemstillinger knyttet til barn og unges oppvekstvilkår og muligheter i Norge, og i norsk utenrikspolitikk.

Arbeidsoppgaver knyttet til stillingen:
 • Bidra til at UNICEF Norge er en tydelig pådriver for barns rettigheter i det norske samfunnet og utenrikspolitikken, gjennom å legge til rette for at organisasjonen fremmer aktuelle saker og innspill til politiske myndigheter og andre 
 • Utrede barnerettslige spørsmål innenfor både norske og folkerettslige rammer, og formidling av slik kunnskap skriftlig og muntlig, eksternt og internt
 • Deltagelse i organisasjonens påvirkningsarbeid, herunder utarbeidelse av rapporter/notater/utredninger/høringsuttalelser
 • Utforming av muntlige og skriftlige innlegg til pressen, bidrag til taleskriving, innhold til artikler og presentasjoner
 • Kontaktarbeid med relevante forskningsmiljøer, aktuelle samarbeidspartnere og organisasjoner, advokater, forvaltning og andre relevante aktører
 • Talsperson i media i aktuelle saker, gjennom foredrag og deltakelse i debatter
 • Intern ressursperson på barns rettigheter i andre avdelingers arbeid.  
Vi ser etter deg som har/er: 
 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Minimum 3 års arbeidserfaring, gjerne fra politikk, organisasjoner eller FN
 • Kunnskap om folkerettslig metode, barns rettigheter og menneskerettigheter.
 • Interesse for- og erfaring fra utredning av folkerettslige/utlendingsrettslige/barnerettslige spørsmål, og formidling av slik kunnskap til ikke-jurister i ulike fora
 • Kontaktnett i relevante forsknings- og barnefaglige miljøer er en fordel
 • Gode skriftlige og muntlige norsk- og engelskkunnskaper
 • Selvgående, initiativrik og gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet med et sterkt løsningfokus
 • Erfaring med søknadsskriving og rapportering er en fordel
 • Erfaring med prosjektledelse

For å lykkes i stillingen må du være en fremoverlent og drivende person med sterk gjennomføringevne. Du må være en resultatdrevet strateg, som evner å gjøre komplekse problemstillinger forståelige for ulike målgrupper. Vi ser derfor etter en kandidat som er kontaktskapende, strukturert og som trives med stort ansvar. 

UNICEF Norge tilbyr:
 • Kolleger med sterkt engasjement for barns rettigheter og UNICEFs verdier
 • Mulighet til å bidra til oppskalering av arbeidet for barns rettigheter i Norge
 • En energisk og variert arbeidshverdag med sterke faglige ressurser
 • En meningsfull jobb i en av verdens fremste humanitære organisasjoner
 • Nye og freshe lokaler i Nydalen som er tilrettelagt for en aktivitetsbasert og variert arbeidsdag

Spørsmål om stillingen kan rettes til fungerende direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer, kristin.oudmayer@unicef.no. Tlf.: 902 51 866.

Søknad med CV og referanser sendes gjennom Finn.no sin søkeportal. Søknadsfrist for å søke på stillingen er 5. august. Tiltredelse september 2020. 


På jakt etter en deltidsjobb med mening?

F2F-ambassadører for Oslo D2D – 10 stillinger
F2F til vårt gate-team i Oslo – 5 stillinger 
F2F-ambassadører til Bergen D2D – 5 stillinger
F2F-ambassadører til Bergen F2F – 2 stillinger


Meld deg på stillingssøk på finn.no

Vil du ha varsling når vi legger ut stillinger - gå inn på finn.no og husk å lagre søket.

Meld deg på stillingssøk for UNICEF Norge på finn.no


UNICEF INTERNASJONALT

Det er UNICEFs hovedkontor som rekrutterer personell til stillinger ute i regions- og feltkontor.

Klikk her for mer informasjon om jobbmuligheter i UNICEF internasjonalt. 

HVORFOR UNICEF?