Ledige stillinger

LEDIGe STILLINGER I UNICEF NORGE

På jakt etter en deltidsjobb med mening?

F2F-ambassadører for Oslo D2D – 5 stillinger
F2F til vårt gate-team i Oslo – 5 stillinger 
F2F-ambassadører til Bergen F2F – 2 stillinger


Meld deg på stillingssøk på finn.no

Vil du ha varsling når vi legger ut stillinger - gå inn på finn.no og husk å lagre søket.

Meld deg på stillingssøk for UNICEF Norge på finn.no


UNICEF INTERNASJONALT

Det er UNICEFs hovedkontor som rekrutterer personell til stillinger ute i regions- og feltkontor.

Klikk her for mer informasjon om jobbmuligheter i UNICEF internasjonalt. 

HVORFOR UNICEF?