Arbeid i Norge

ALLE BARN SKAL HA GODE OPPVEKSTVILKÅR

Barn som vokser opp i Norge, har trukket vinnerloddet. De har de beste forutsetningene i verden for å lykkes og få sine rettigheter oppfylt. Men det er fortsatt et stykke igjen på enkelte områder. Derfor jobber vi med beslutningstakere, samfunnsaktører og næringslivet for å sikre at barns rettigheter og barnas beste alltid ligger til grunn for beslutninger som angår barn.

Møt UNICEF NOrges Ungdomsråd!

Vi mener at barn og unge er eksperter på sine liv. Derfor har vi opprettet et eget Ungdomsråd.

Barnas tale

Talen blir vist i forkant av Kongens nyttårstale på nyttårsaften, og Statsministerens nyttårstale 1. januar.

U-report løfter frem barn og unges stemmer

Alle mellom 13 og 19 år kan gi sin mening om saker som betyr mye for dem.

Rasisme i Norge –
et vanskelig tema

Vi må ta tak i urettferdighetene som rammer barn og unge med minoritetsbakgrunn.

EN DIGITAL MØTEPLASS FOR GODE FERIEOPPLEVELSER

På Feriesentralen kan alle som har noe å låne ut eller gi bort i feriene, legge ut en annonse.

Én som bryr seg kan være nok

Initiativet Den ene skal inspirere voksne til å bli den personen som utgjør en forandring i et barns liv.

Å være fattig i et av verdens rikeste land

Familiefattigdom rammer mange barn i Norge – og det blir stadig flere. Det skaper utenforskap.

LIKE MULIGHETER UAVHENGIG AV KOMMUNE

Kommuneanalysen kartlegger om norske kommuner prioriterer barn og unge.

For skoler og barnehager

LÆR MER OM