Arbeid i Norge

ALLE BARN SKAL HA GODE OPPVEKSTVILLKÅR

Barn som vokser opp i Norge har trukket vinnerloddet, og har de beste forutsetningene i verden for å lykkes og så sine rettigheter oppfylt. Men i Norge har vi fortsatt et stykke å gå på enkelte områder. Derfor jobber vi med beslutningstakere, samfunnsaktører og næringslivet for å sikre at barns rettigheter og barnas beste alltid ligger til grunn for beslutninger som angår barn. 

LIKE MULIGHETER UAVHENGIG AV KOMMUNE

UNICEF er opptatt av at barn har like muligheter uansett hvor man bor. Det skal være barnas behov som er bestemmende for hvilke tjenester de mottar, ikke kommunenummeret.

UNICEF gjennomfører hvert år en kommuneanalyse for å kartlegge om norske kommuner prioriterer barn og unge.

BARNEVENNLIGE KOMMUNER

I 2018 starter UNICEF Norge et prosjekt i samarbeid med Rollag kommune. Intensjonen er at Rollag kommune blir Norges første barnevennlige kommune.

Et bevis på kommunens innsats og fokus på å skape gode og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn.

DET HANDLER OM Å BLI SETT

Den Ene formidler kunnskap om hva som gjør barn sårbare i Norge i dag. Hvordan sårbarhet kommer til uttrykk i barns liv. Hvordan voksne kan gjenkjenne barn som strever, og hvordan de bidra til å skape trygge, gode oppvekstmiljøer. 

En viktig del av dette arbeidet retter seg mot forebygging og håndtering av mobbing, utestenging, baksnakking og sosial eksklusjon.

SKOLE OG BARNEHAGE

Alle barn har de samme rettighetene til en trygg oppvekst og beskyttelse mot overgrep. Men for å kunne hevde egne og andres rettigheter må de kjenne dem.

På egne elev og lærersider kan dere gjennom våre tekster, filmer, undervisningsopplegg og oppgaver får kunnskap og inspirasjon til engasjement og aktivitet.

FERIESENTRALEN

Feriesentralen er en digital møteplass hvor de som har noe å låne- eller gi bort i feriene, kan legge ut en annonse om dette.

Barnefamilier som har behov for et friminutt i løpet av ferien kan så ta direkte kontakt med de som tilbyr noe.

LÆR MER OM: