U-report: Si din mening!

Alle barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem og preger deres hverdag, ifølge FNs Barnekonvensjon. Derfor bruker vi i UNICEF Norge U-report, en spørreundersøkelse som lar barn og unge dele sine meninger ved å svare på spørsmål om relevante temaer – helt anonymt.

Resultatene fra undersøkelsene blir delt med politikere, beslutningstakere og andre som kan bidra til å gjøre Norge til et enda bedre sted å vokse opp.

U-report er for alle som er mellom 13-19 år og brukes i over 90 land for å få deres meninger om ulike temaer.

I mai har vi bedt om barn og unges mening om situasjonen i Gaza

I mai har vi bedt om svar på undersøkelsen vår om hvordan barn og unge blir påvirket av situasjonen i Gaza. Vi vil vite mer om hvilke medier dere får informasjon fra, og hvordan denne konflikten påvirker norske barn og unge. Undersøkelsen er nå stengt, og du kan lese om funnene og laste ned rapporten her.

Blir du bekymret av å tenke på situasjonen i Gaza? På nettsiden sidetmedord.no kan du få hjelp og støtte 24 timer i døgnet hvis du trenger noen å snakke med.

Hva er U-REport?

  • Det er en digital plattform hvor barn og unge kan svare på forskjellige undersøkelser anonymt.
  • Undersøkelsene tar opp viktige temaer for barn og unge.
  • Resultatene blir delt med politikere, beslutningstakere, og andre som kan bidra til at Norge blir et enda bedre sted for barn og unge.  
  • U-report brukes av UNICEF i over 90 land.

Sånn blir du en U-Reporter:

  • For å delta sender du «U» på melding til U-report Norway på messenger. Når vi har aktive undersøkelser vil du begynne å få spørsmål du kan svare på. 
  • Svarene som samles inn, vil anonymiseres og presenteres i en rapport i etterkant av undersøkelsen.
  • Du vil få informasjon om resultatene av undersøkelser, og informasjon om hvordan UNICEF Norge bruker dette i arbeidet for barns rettigheter i Norge.

Her finner du samtykkeerklæringen for U-report.

tidligere rapporter

Tidligere har U-report avdekket blant annet hvordan barn og unge opplevde restriksjonene under covid-19, hvordan de utsettes for rasisme, og hvordan de påvirkes av klimaendringene.

3 av 4 bekymrer seg ofte eller hele tiden for krigen i Gaza

Mer enn 3 av 4 ungdommer oppgir at de er bekymret for det som skjer i Gaza ofte, eller hele tiden. Den viser også at de får mesteparten av informasjonen om krigen i Gaza fra TikTok og Instagram.

Støre mottok ny rapport om rasisme

I en ny undersøkelse blant barn og unge svarer 37 prosent at de har blitt utsatt for rasisme på grunn av hvordan de ser ut. Flesteparten av dem oppgir at de ble utsatt for rasisme på skolen, mens sosiale medier kommer på andre plass.

Klimarapport: Barn føler frykt og sinne

Barn og unge har sagt sin mening om klima i U-Report 2021, og føler frykt, sinne og håpløshet. Men de ønsker samtidig å gjøre mer selv.

Barn og unge er redde for krig i Norge

I en undersøkelse UNICEF Norge har utført blant barn og unge i Norge, svarer godt over halvparten at de er bekymret for at det skal bli krig i Norge.11 prosent av de spurte sier at de er bekymret for dette hele tiden.

Les mer om UNICEFs arbeid