For lærere

Under kan du navigere deg videre til ferdige undervisningsopplegg, aktiviteter, artikler og kopieringsoriginaler i tråd med læreplanene og barnehagens rammeplan.

Folkehelse og livsmestring

Undervisningsopplegg og aktiviteter som bidrar til et inkluderende fellesskap, likeverd, respekt og et positivt selvbilde. 

Undervisningsopplegg om demokrati og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Undervisningsopplegg og aktiviteter som gir elevene mulighet til å medvirke og lære hva demokrati betyr i praksis.

Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling

Opplegg og aktiviteter om globale utfordringer knyttet til barns rettigheter og FNs bærekraftsmål. 

UNICEFs rettighetsskoler

Rettighetsskoler

UNICEF Rettighetsskoler møter læreplanverkets fokus på menneskerettigheter og elevmedvirkning på en helhetlig måte.

UNICEF-runden

Morsom og meningsfull solidaritetsaksjon for en av skolens utedager. Bli med på en aktivitetsdag med mening!

Barnerettighetene

Undervisningsopplegg og aktiviteter som øker kunnskapen om og etterlevelsen av barnerettighetene.  

Ressurssider for lærere

Ifølge fagfornyelsens overordnede del skal elevene få kunnskap om FNs barnekonvensjon, og opplæringen skal være i samsvar med barns menneskerettigheter.

Skolens tverrfaglige temaer; folkehelse og livsmestringdemokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling, er svært relevante i den forbindelse. 

Barnehagene skal ifølge rammeplanen bygge på verdigrunnlaget fastsatt i blant annet barnekonvensjonen.

UNICEFs rettighetsskoler tar utgangspunkt i barnerettighetene i all sin virksomhet. Her hjelper vi deg til å drive en rettighetsbasert undervisning og barnehage i tråd med rammeplan og læreplan.

Andre nyttige sider