Demokrati og medborgerskap

Barns rett til å bli hørt og tatt hensyn til i alle saker som angår dem er et hovedprinsipp i FNs barnekonvensjon og sentralt i verdigrunnlaget for læreplanverket. Ifølge overordnet del skal skole gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati er i praksis.

Rammeplanen for barnehager sier Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.

undervisningsopplegg

Vi har samlet noen ideer til hvordan du kan legge til rette for at alle elevene får delta aktivt i timene.

Her får du opplegg for en elevledet, demokratisk prosess med skolen, trinnet eller klassen. 

Alle barn inviteres til å filme og sende inn en tale om et tema som opptar dem. Én tale blir vist på TV og mange blir brukt i undervisningsopplegg. Fin motivasjon for å jobbe med skriving og fremføring!

Også de yngste barna har rett til medvirkning. Hvordan kan dette komme til uttrykk i barnehagen?