Hvorfor UNICEF

SAMMEN ENDRER VI VERDEN

Vil du kjempe for å sikre alle barn like rettigheter? Ønsker du at de som skal overta kloden etter oss skal ha bedre muligheter til å håndtere de nye utfordringene som truer barns rettigheter og liv? 

Vår verden er vårt felles ansvar. Vi må stå samlet for å finne bærekraftige løsninger som møter behovene til hvert barn i dag - og på lang sikt.

Vårt mål:
Like rettigheter for hvert barn

Alle barn har like rettigheter. Uansett kjønn, identitet, hudfarge, språk, religion, nasjonalitet, politisk syn, etnisitet, sosial opprinnelse eller funksjonshemming. 

UNICEF er en global organisasjon bestående av engasjerte mennesker over hele kloden, som kjemper for barns rettigheter og for å bygge en bedre fremtid for alle barn i 190 land i verden.

Vårt mål: Nå hvert barn i tide

Skal vi nå hvert eneste barn, er det ikke nok å løpe etter med plaster. Vi må endre de samfunnene der barna lever og bor. Det er her UNICEF viser sin styrke: Vi bygger skoler, men først og fremst bygger og reformerer vi skolevesen. Vi setter vaksiner, men først og fremst bygger og reformerer vi helsesystemer.

Det er først når samfunnene barna blir født inn i selv evner å levere grunnleggende tjenester, at vi kan si jobben er gjort. Sammen kan vi skape en bedre og bærekraftig verden for barn.

SAMMEN KAN VI NÅ HVERT BARN I TIDE

unicef ble tildelt nobels fredspris i 1965

UNICEFs mål er å dekke til alle jordens barn ved naturens rike bord. Derfor er organisasjonen en fredsfaktor av stor betydning. UNICEF har forstått at barna er nøkkelen til fremtiden. Som barna er, slik blir fremtidens historie.

UNICEF er i dag en brekkstang for solidariteten mellom de rike og fattige land. I en tid hvor så mange engster seg for de destruktive virkninger av de krefter vitenskapen har lagt i vår hånd, byr UNICEF ungdommen i alle land et alternativ det er verdt å leve og arbeide for - en verden med: Frihet for alle folk. Likhet mellom alle raser. Brorskap mellom alle mennesker»

Begrunnelse for tildeling av Nobels Fredspris
10. desember 1965.

vi forsker, utvikler og tenker nyskapende

Vi prøver alltid å finne nye, mer effektive måter å beskytte og fremme barns rettigheter på. Vi utvikler enkle, rimelige og teknisk innovative løsninger på kompliserte problemer.

Fra solcelledrevne teleløsninger og droneteknologi, til nye kjølebokser som holder vaksiner i riktig temperatur og sms-programvare som effektiviserer kommunikasjon. Med innovasjon når vi enda flere barn, også i avsidesliggende områder. Du kan hjelpe oss med å utvikle løsninger som vil bidra til å gjøre en forskjell i millioner av barns liv.

UNIK påvirknings- og gjennomslagskraft

UNICEF er en selvstendig organisasjon i FN-systemet som forvalter FNs konvensjon om barns rettigheter. Som en del av FN har vi en unik påvirkningskraft. Politikere med makt hører på oss. Vi påvirker og rådgir myndigheter når det kommer til handlingsplaner og budsjetter.

UNICEF får ingen økonomisk støtte fra FN. Vi finansieres av frivillige bidrag fra myndigheter, næringsliv og private givere. Derfor trenger vi enda flere engasjerte mennesker som ønsker å forandre verden sammen med oss.

VERDENS STØRSTE NØDAKTØR FOR BARN

Varig og bærekraftig endring er vårt hovedmål. Fordi det hjelper flest barn. Men når krig og naturkatastrofer rammer, er barn spesielt utsatt for sykdommer, underernæring, vold og utnytting. Det er avgjørende at hjelp kommer frem raskt.

UNICEF er verdens største nødhjelpsaktør for barn. Vi har over 70 års erfaring. Som uavhengig FN organisasjon kan vi ofte krysse landegrenser og dermed være på plass før, under og etter en katastrofe, uavhengig av politisk situasjon.

BEST RESULTATER OG LANGSIKTIG MÅLSETNINGER

Langsiktig og bærekraftig endring er vårt hovedmål. Fordi det hjelper flest barn. Vi er verdensledende når det kommer til å utføre og produsere undersøkelser og rapporter om kvinner og barns situasjon i verden. Derfor kan vi også lage omfattende fremdriftsplaner med langsiktige og bærekraftige mål.

NORAD og det britiske utviklingsdepartementet sier i sine rapporter at UNICEF er blant FN-organisasjonene som best følger opp sine programmer og samtidig oppnår best resultater. 

VÅR VERDEN - VÅRT ANSVAR

Sammen med deg kan vi sette en stopper for vold, bekjempe analfabetisme og utrydde sykdommer. Vil du være med på å sikre alle barn tilgang på utdanning og sikre likestilling? Vil du bekjempe sult, få en slutt på mobbing, sikre livsviktig hjelp og beskytte barn på flukt? Vil du være en kilde til håp, og skape en bedre morgendag?

Det handler ikke bare om å overleve. Vi må også bygge og reformere samfunn for å skape en bedre morgendag, og gi barna ferdighetene som skal til for å løse fremtidens utfordringer. Vi er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vi har kunnskap, ressurser og handlekraft til å skape varig endring, og til å reagere når krisen inntreffer.

Mange mener det er umulig å forandre verden. Det tror ikke vi.
Vi vet at det går. Og vi vet hvordan vi skal gjøre det.

For å gjøre det, trenger vi deg.

ER DU MED?