Nødhjelp

RETTEN TIL Å OVERLEVE

Det er en farlig verden for barn. Både i krig og ved naturkatastrofer er barn spesielt utsatt for sykdom, underernæring, vold og utnyttelse. Det er avgjørende at nødvendig hjelp kommer raskt. Humanitær nødhjelp handler om å hjelpe dem som trenger det mest, helt uavhengig av hvor de bor eller hvem de er. Målet er å redde og beskytte liv, helse og respekt. Som en humanitær organisasjon er vi helt politisk uavhengig og tar aldri sider i en konflikt. Vi hjelper de mest sårbare, uavhengig av nasjonalitet, rase, kjønn, religion, politikk eller klasseforskjeller.

HVA ER EN NØDSITUASJON?

Nødsituasjoner kan være menneskeskapte som krig, konflikt og andre voldelige situasjoner. De kan også være et resultat av naturkatastrofer som jordskjelv, tsunamier, orkaner, flommer og ekstremtørke. Også sult og fattigdom er en nødssituasjon. Når nøden inntreffer rammes barna hardest.

HVORDAN JOBBER UNICEF MED NØDHJELP?

UNICEF har 70 års erfaring med jordskjelv, tsunamier, orkaner, flommer, sult, krig og konflikt. Vi vet hvilken hjelp som trengs og kjenner de lokale forholdene. Vi legger stor vekt på innovasjon, og tar stadig i bruk nytt og moderne utstyr, samt utvikler bedre systemer og metoder for hjelpearbeidet. Innsatsen nytter, men det koster. Vi trenger din hjelp for å føre arbeidet videre.

VÅR METODE

Vår bistand kommer an på krisen og hva barna har størst behov for. Vår første prioritet er å få tilgang til det kriserammede området. Det får vi som oftest fordi vi er upartiske og upolitiske, og allerede er tilstede i over 190 land.

Vårt første fokus er å imøtekomme de nødvendige og grunnleggende behovene til barna og familiene. Det betyr ikke bare husly, mat og legehjelp, men også beskyttelse og psykologisk støtte. En stor del av nødhjelpen sendes fra vårt nødhjelpslager i København, som er verdens største. Dette er mulig takket være alle våre støttespillere.

LANGSIKTIG HJELP

Deretter tenker vi langsiktig. Samfunn rammet av katastrofer må bygges opp igjen. Vi har egne programmer som hjelper barn og familier til å komme seg gjennom, og videre fra, de traumatiske opplevelsene slike situasjoner bringer med seg.

Vi bygger skoler s barna kan få utdanning, og dermed en fremtid. Vi oppretter helsestasjoner for å forebygge sykdom og vaksinere. Vi etablerer samarbeid med beslutningstagere og myndigheter for å løse eventuelle problemstillinger.

VI FOREBYGGER OG BEHANDLER SYKDOM

Meslinger, diaré, luftveisinfeksjoner, malaria og underernæring er de største årsakene til at barn dør i nødssituasjoner. Derfor jobber vi for å gi barn vaksiner og næringsrik mat for å sørge for at barn ikke dør av årsaker som enkelt kan forhindres.  

VI SKAFFER TILGANG PÅ RENT VANN

Når en krise inntreffer så forsvinner ofte tilgangen til rent vann. Vannsystem blir ødelagt eller forurenset, og i enkelte situasjoner brukes vanntilgang som et direkte våpen i konflikten. Vannforsyninger, reparasjoner av system og pumper, brønnboring og vannrensetabletter er noen av våre tiltak.

VI BYGGER TOALETTER OG SETTER FOKUS PÅ HYGIENE

Mangel på toalettfasiliteter og rent vann er grobunnen for smittsomme sykdommer i nødssituasjoner. For å forhindre store smitteutbrudd deler vi ut hygieneartikler som såpe, bind, bleier og barberhøvler, og bedriver informasjonsarbeid om helse.

VI FOREBYGGER OG BEKJEMPER SULT

Matmangel er ofte en realitet i nødsituasjoner. Sult, under- og feilernæring dreper. For å forebygge har vi utarbeidet nærings- og kaloririke måltider som skal kunne hjelpe.


Gutt vaksineres mot kolera i Jemen
En gutt blir vaksinert av en UNICEF-ansatt mot kolera i Jemen 2018. Under konflikten i området ble det lokale vannsystemet ødelagt, noe som førte til det største kolerautbruddet i moderne tid.
Gutt bærer nødhjelpspakke med varmt vintertøy
Sham (4 år) har fått en nødhjelpspakke med varmt vintertøy fra UNICEF. Hun flyktet med familien sin fra krigen i Syria, og bor akkurat nå i en flyktningleir i Jordan. For at Sham og familien skal kunne overleve vinteren, er de avhengige av varme klær og varmeapparater fra UNICEF.

DU KAN HJELPE

Som støttespiller bidrar du til at vi kan hjelpe barna- både før, under og etter at nøden har inntruffet.

SLIK FUNGERER DET:

1) Velg om du ønsker å gi en enkeltsum eller månedlig.

2) Velg ønsket beløp i skjemaet.

3) Fyll inn personlige opplysninger.

4) Signer avtalegiro med BankID


Organization type
Type
Amount
Amount
Amount
Donation
Dine 275 kroner kan beskytte 63 barn fra polio
Donation
Dine 325 kroner kan gi over 600 barn rent vann
Donation
Dine 550 kroner kan beskytte 126 barn fra polio
Donation

Dine 1000 kroner kan beskytte 230 barn fra polio
Donation
Hver måned kan dine 550 kroner beskytte 126 barn fra polio
Donation
Hver måned kan dine 1000 kroner beskytte 230 barn fra polio
Donation
Dine 5000 kroner kan beskytte 1152 barn fra polio
Donation
Dine 10000 kroner kan gi over 73 barn pakker med nødmat
Donation
Dine 15000 kroner kan beskytte 3456 barn fra polio
Donation
Dine 50000 kroner kan beskytte 11520 barn fra polio
Gutt står utenfor ruinene av hjemmet sitt etter et jordskjelv i Nepal
Sameer Sindai står utenfor sitt tidligere hjem i Nepal 2015. Landet ble rammet av et massivt jordskjelv, 7.885 mennesker ble drept, og over 17 803 andre ble skadet. Boliger, skoler og vital infrastruktur, inkludert sykehus, ble alvorlig ødelagt, og etterlot tusenvis av barn og familier hjemløse, sårbare for sykdomsutbrudd og med et akutt behov for mat, husly, trygt vann og sanitær beskyttelse. Takket være våre støttespillere kunne vi raskt rykke ut for å hjelpe.

LÆR MER: