Rapporter og resultater

RESULTATER 2020:

Covid-19 har forverret et allerede komplekst humanitært landskap og forsterket eksisterende utfordringer. Likevel har vi oppnådd mange og viktige resultater i 2020:

1.5 MILLIONER

barn behandlet for akutt underernæring

74.8 MILLIONER

barn og kvinner har fått viktig helsehjelp

14.2 millioner

mennesker fikk tilgang på rent drikkevann

74.7 MILLIONER

barn og familier fikk mental og psykososial hjelp

261.2 MILLIONER

barn fikk tilbud om hjemmeundervisning

73.7 MILLIONER

fikk tilgang på såpe og sanitærprodukter

MILEPÆLER 1946-2019

VÆR MED Å SKAP VARIGE ENDRINGER FOR BARN