Rapporter og resultater

RESULTATER 2019:

Takket være alle som støtter vårt arbeid er vi i stand til å gjennomføre store endringer og forbedringer for barn.

2.1 MILLIONER

barn behandlet for akutt underernæring

28.9 MILLIONER

barn vaksinert mot meslinger

32.2 millioner

barn fikk tilgang på rent drikkevann

2.6 MILLIONER

barn fikk mental og psykososial hjelp

3.9 MILLIONER

barn fikk tilbud om førskole og utdanning

850,000 MILLIONER

fikk hjelp med oppbevaring eller formidling av økonomiske midler

MILEPÆLER 1946-2019

VÆR MED Å SKAP VARIGE ENDRINGER FOR BARN