Rettighetsskole

De første UNICEF Rettighetsskoler så dagens lys i Storbritannia rundt 2005. I dag er det flere tusen «Child Rights Schools» i mange europeiske land.

UNICEF Norge har utviklet en norsk variant i samarbeid med to pilotskoler. Her kan du lese mer om prinsippene for UNICEFs Rettighetsskoler, og hvordan din skole kan drives rettighetsbasert. Her finner du dessuten ressurser som kan brukes i arbeidet.

Om UNICEFs Rettighetsskoler. Litt historikk, en kort introduksjonsfilm og rapporter fra forskning og deltakende observasjon.

Tips om hvordan drive en rettighetsbasert skole, inkludert undervisningsmateriell, aktiviteter, kopioriginaler med mer.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.