Rettighetsskole

De første UNICEF Rettighetsskoler så dagens lys i Storbritannia i 2004. I dag er det mange tusen "Child Rights Schools" i mange europeiske land.

UNICEF Norge utvikler en norsk variant i samarbeid med to pilotskoler. På de neste sidene kan du lese mer om prinsippene for en UNICEF Rettighetsskole, og hvordan din skole kan bli en rettighetsbasert skole. Du finner dessuten ressurser som kan brukes i arbeidet her og på skolesidene for øvrig.

Lær mer om UNICEFs rettighetsskoler

Hva som kjennetegner Rettighetsskolene i ulike land, litt historikk, en kort introduksjonsfilm og rapporter fra forskning og deltakende observasjon.

Mer om opplegget for nordiske Rettighetsskoler, årshjulets seks trinn og de fire "byggestenene" som gjennomsyrer skolenes drift.

Undervisningsmateriell, tips til aktiviteter, kopieringsoriginaler og andre ressurser som er utviklet med tanke på UNICEFs rettighetsbaserte skoler.

Les mer om Åsgård og Sten-Tærud, de to første Rettighetsskolene i Norge, og deres erfaringer.