Rettighetsskole

De første UNICEF Rettighetsskoler så dagens lys i Storbritannia i 2004. I dag er det flere tusen «Child Rights Schools» i mange europeiske land.

UNICEF Norge utvikler en norsk variant i samarbeid med to pilotskoler. Her kan du lese mer om prinsippene for en UNICEF Rettighetsskole, og hvordan din skole kan bli en rettighetsbasert skole. Her (og på skolesidene forøvrig) finner du dessuten ressurser som kan brukes i arbeidet.

Lær mer om UNICEFs rettighetsskoler

Hva som kjennetegner Rettighetsskolene i ulike land, litt historikk, en kort introduksjonsfilm og rapporter fra forskning og deltakende observasjon.

Mer om opplegget for nordiske Rettighetsskoler, årshjulets seks trinn og de fire «byggestenene» som gjennomsyrer skolenes drift.

Undervisningsmateriell, tips til aktiviteter, kopioriginaler og andre ressurser som er utviklet for UNICEFs rettighetsbaserte skoler.

Les om Åsgård og Sten-Tærud, de to første Rettighetsskolene i Norge, og deres erfaringer.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.