Ressurser for rettighetsskoler

Nedenfor finner du tips til undervisningsopplegg, aktiviteter, kopieringsoriginaler og annet materiell som er utviklet med tanke på UNICEFs rettighetsskoler. Dere som ønsker å jobbe rettighetsbasert, er velkommen til å bruke dette.

Se også skolesidene våre for øvrig med undervisningsopplegg, tips og elevsider med utgangspunkt i barnerettighetene, fagfornyelsen og rammeplanen for barnehager.

Ressurser

Plakat med barnerettighetene

Alle barnehager og klasserom bør ha plakaten med barnerettighetene hengende godt synlig - ikke minst rettighetsbaserte skoler! Den kan bestilles gratis fra vår nettbutikk mot dekking av porto og ekspedisjon.

Gå til nettbutikk


Idéhefte for Rettighetsskoler

Heftet tar utgangspunkt i et ressurshefte UNICEF Danmark har utviklet for sine Rettighetsskoler med aktiviteter for både ansatte og elever. Aktivitetene bidrar til å øke kunnskapen om barnerettighetene, konsekvensene de har for vårt barnesyn og respekten for egne og andres rettigheter. Kopieringsoriginaler er inkludert. Last ned heftet og skriv ut hele eller det du har bruk for.

Last ned idéheftet


Undervisningsopplegget "Kjenn dine rettigheter"

Undervisningsopplegg for 5.-7. trinn. Elevene lærer at de har rettigheter, hva rettighetene går ut på og hvorfor de har disse rettighetene. Flere refleksjonsoppgaver utfordrer elevene til å tenke selv og finne løsninger når flere rettigheter ser ut til å være i konflikt med hverandre.

Undervisningsopplegget inneholder arbeidsbok og lærerveiledning.

Last ned lærerveiledning

Last ned arbeidsheftet


Elevside med barnevennlig utgave av barnerettighetene

Her finner du ikonene til alle artiklene i FNs barnekonvensjon og en barnevennlig tekst for hver artikkel.

Gå til elevsidene


Informasjon til nyansatte og vikarer

Et word-dokument med informasjon om hva det vil si at skolen er en rettighetsbasert skole. Skolens navn og koordinators navn fylles ut av skolen.

Last ned


Informasjon til foresatte

Forslag til kort informasjonstekst til foresatte om hva det vil si at skolen er en rettighetsbasert skole. Teksten kan brukes på skolens nettside, sendes som informasjon til hjemmene eller inkluderes i en mer omfattende informasjon om skolen. Bør være inkludert i øvrig informasjon til nye elever. Skolens navn og koordinators navn pluss kontaktinformasjon fylles ut av skolen.

Last ned


Mer under rettighetsskoler