Ressurser for rettighetsskoler

På denne siden finner du tips til undervisningsopplegg, aktiviteter, kopioriginaler og annet materiell som er utviklet for UNICEFs rettighetsskoler. Dere som ønsker å jobbe rettighetsbasert, er velkommen til å bruke dette.

skolesidene våre finner dere også flere undervisningsopplegg, tips og elevsider med utgangspunkt i barnerettighetene, fagfornyelsen og rammeplanen for barnehager.

Ressurser

Plakat med barnerettighetene
Barnerettighetene

Alle barnehager og klasserom bør ha plakaten med barnerettighetene hengende godt synlig – ikke minst rettighetsbaserte skoler.

Bestill plakat med barnerettighetene
Plakaten er gratis – du dekker kun porto og ekspedisjon.


Idéhefte for Rettighetsskoler

Heftet tar utgangspunkt i et ressurshefte UNICEF Danmark har utviklet for sine Rettighetsskoler med aktiviteter for både ansatte og elever. Aktivitetene bidrar til å øke kunnskapen om barnerettighetene, konsekvensene de har for vårt barnesyn og respekten for egne og andres rettigheter. Kopieringsoriginaler er inkludert. Last ned heftet og skriv ut hele eller det du har bruk for.

Last ned idéheftet (pdf)


Undervisningsopplegget «Kjenn dine rettigheter»

Undervisningsopplegg for 5.–7. trinn. Elevene lærer at de har rettigheter, hva rettighetene går ut på og hvorfor de har disse rettighetene. Flere refleksjonsoppgaver utfordrer elevene til å tenke selv og finne løsninger når flere rettigheter ser ut til å være i konflikt med hverandre.

Undervisningsopplegget inneholder arbeidsbok og lærerveiledning.

Last ned lærerveiledning (pdf)

Last ned arbeidshefte (pdf)


Informasjon til nyansatte og vikarer

Et word-dokument med informasjon om hva det vil si at skolen er en rettighetsbasert skole. Skolens navn og koordinators navn fylles ut av skolen.

Last ned Informasjon til nyansatte og vikarer om rettighetsbasert skole (word, 61kb)


Informasjon til foresatte

Forslag til kort informasjonstekst til foresatte om hva det vil si at skolen er en rettighetsbasert skole. Teksten kan brukes på skolens nettside, sendes som informasjon til hjemmene eller inkluderes i en mer omfattende informasjon om skolen. Bør være inkludert i øvrig informasjon til nye elever. Skolens navn og koordinators navn pluss kontaktinformasjon fylles ut av skolen.

Last ned Informasjon til foresatte om rettighetsbasert skole (word, 2,2mb)


Mer om rettighetsskoler

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.