Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er vår tids store utfordring både med tanke på skolens fremtid og barns rettigheter.

Det er også et tema som skal gjennomsyre undervisningen og gi elevene "kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst", ifølge læreplanens overordnede del. Klimakrise, fattigdom, migrasjon og konflikter er spørsmål mange barn er opptatt av og hovedutfordringer for en bærekraftig utvikling. Det er også brennbare spørsmål med tanke på realiseringen av barnerettighetene.

Undervisningsopplegg

Et tverrfaglig undervisningsopplegg som skal gi elevene en forståelse av hva bærekraftig utvikling innebærer og at det er avhengig av både sosiale forhold, økonomi, og klima og miljø.

Undervisningsaktiviteter om det å måtte flykte hjemmefra, være ny i et land og ta imot nye landsmenn.

Undervisningsopplegg og aktiviteter som fokuserer på fattigdomsproblematikk og betydningen av utdanning.