Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er vår tids store utfordring både med tanke på skolens fremtid og barns rettigheter.

Det er også et tema som skal gjennomsyre undervisningen og gi elevene "kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst", ifølge læreplanens overordnede del. Klimakrise, fattigdom, migrasjon og konflikter er spørsmål mange barn er opptatt av og hovedutfordringer for en bærekraftig utvikling. Det er også brennbare spørsmål med tanke på realiseringen av barnerettighetene.

Undervisningsopplegg

Opptak fra to aktuelle undervisningstimer om bærekraftsmål og rettigheter med profilerte gjester. Timene ble direktestrømmet fra Sentralen i Oslo, mandag 21. november 2022.. For ungdomsskolen

Varierte undervisningstimer med mange gjester om FNs bærekraftsmål og barnerettighetene. Timene egner seg for mellomtrinnet og ungdomsskolen.

Et tverrfaglig undervisningsopplegg som skal gi elevene en forståelse av hva bærekraftig utvikling innebærer.

Undervisningsaktiviteter om det å måtte flykte hjemmefra, være ny i et land og ta imot nye landsmenn.

Undervisningsopplegg og aktiviteter som fokuserer på fattigdomsproblematikk og betydningen av utdanning.