Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er vår tids store utfordring, både med tanke på skolens fremtid og barns rettigheter.

Det er også et tema som skal gjennomsyre undervisningen og gi elevene «kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst», ifølge læreplanens overordnede del. Klimakrise, fattigdom, migrasjon og konflikter er spørsmål mange barn er opptatt av, og hovedutfordringer for en bærekraftig utvikling. Det er også brennbare spørsmål med tanke på realiseringen av barnerettighetene.

Undervisningsopplegg

Opptak fra to aktuelle undervisningstimer om bærekraftsmål og rettigheter med profilerte gjester. Timene ble direktestrømmet fra Sentralen i Oslo, mandag 21. november 2022. For ungdomsskolen.

Varierte undervisningstimer med mange gjester om FNs bærekraftsmål og barnerettighetene. Timene egner seg for mellomtrinnet og ungdomsskolen.

Opptak fra to aktuelle undervisningstimer om bærekraftsmål og rettigheter med profilerte gjester. Timene ble direktestrømmet fra Sentralen i Oslo, mandag 21. november 2022. For ungdomsskolen.

Varierte undervisningstimer med mange gjester om FNs bærekraftsmål og barnerettighetene. Timene egner seg for mellomtrinnet og ungdomsskolen.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.