Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er vår tids store utfordring, både med tanke på skolens fremtid og barns rettigheter.

Det er også et tema som skal gjennomsyre undervisningen og gi elevene «kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst», ifølge læreplanens overordnede del. Klimakrise, fattigdom, migrasjon og konflikter er spørsmål mange barn er opptatt av, og hovedutfordringer for en bærekraftig utvikling. Det er også brennbare spørsmål med tanke på realiseringen av barnerettighetene.

Undervisningsopplegg

Opptak fra to aktuelle undervisningstimer i Sentralen i Oslo om bærekraftsmål og rettigheter med profilerte gjester. For ungdomsskolen.

Et tverrfaglig undervisningsopplegg som skal gi elevene en forståelse av hva bærekraftig utvikling innebærer.

Læringsaktiviteter, kopioriginaler og filmer om det å måtte flykte hjemmefra, være ny i et land og ta imot innvandrere.

Undervisningsopplegg og aktiviteter som fokuserer på fattigdomsproblematikk og betydningen av utdanning..

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.