Undervisningsopplegg: barnearbeid og skolegang

Utdanning for alle og bekjempelse av barnearbeid er avgjørende i arbeidet for utrydding av fattigdom og en bærekraftig utvikling.

Problematikken knyttet til barnearbeid engasjerer elevene, og mange velger dette som tema for oppgaver og prosjektarbeid. Ifølge FNs bærekraftsmål 8.7 skal alle former for barnearbeid utryddes innen 2025. Rett til utdanning og beskyttelse mod skadelig arbeid er sentrale barnerettigheter.

Nedenfor finner du tips om aktiviteter og filmer fra UNICEF Norge og NRK Skole som kan brukes i undervisningen.

På elevsidene Fakta om barn finner du blant annet barnevennlige tekster om barnearbeid og utdanning.

Ressurser

Ett skritt fram (undervisningsaktivitet)

En aktivitet der elevene får tildelt ulike roller i form av beskrivelser av barn i ulik alder med forskjellige livsbetingelser. Gjennom aktiviteten bevisstgjøres elevene på utfordringer knyttet til realisering av barnerettighetene i ulike steder i verden. Tips om oppfølgingsaktiviteter er inkludert.

Last ned beskrivelse av aktiviteten og kopieringsoriginaler (pdf)


Bhim Kumari – hushjelp for 65 øre dagen (film og lærerveiledning)

En film fra UNICEF Norge om Bhim Kumari på 11 år. Hun arbeider som hushjelp hos familien Gurung i Pokhara, Nepal. I 15 minutter følger vi Bhim Kumari en vanlig dag i hennes liv, både gjennom gjøremål og tanker, fra arbeidet starter grytidlig til hun legger seg klokka 22.

Filmen er noen år gammel, og lærerveiledningen som følger med er ikke oppdatert. Filmen kan imidlertid fint brukes sammen med informasjonen på elevsidene. Den kan dessverre ikke legges ut på nett på grunn av opphavsrettigheter, men DVD-en kan fremdeles bestilles gratis mot dekking av porto og ekspedisjon.

Bestill gratis mot dekking av porto/ekspedisjon


Skolen under mangotreet (film og lærerveiledning)

En film fra UNICEF Norge om Judith og Jôël som går i 6. klasse på Ambatozavavy skole i Madagaskar. Begge har måttet flytte fra foreldrene for å kunne fortsette på skolen fordi det ikke var skole for 6. klassinger der de bodde. Judith og Jôël har drømmer for fremtiden. De vil ut av fattigdommen og bli respektert. Skolen gir dem en mulighet til å nå sine drømmer.

Filmen er noen år gammel, og informasjonen i lærerveiledningen som følger med er ikke oppdatert, men aktivitetsforslagene er like aktuelle. Filmen kan fint brukes sammen med informasjonen på elevsidene. Den kan dessverre ikke legges ut på nett på grunn av opphavsrettigheter, men DVD'er kan fremdeles bestilles gratis mot dekking av porto og ekspedisjon.

Bestill gratis mot dekking av porto/ekspedisjon


Små sigarettarbeidere i India (film)

Små sigarettarbeidere i India er en film på 1,5 minutt fra NRK Supernytt. Den handler om Sagira på 11 år som lager sigaretter sammen med familien sin åtte timer hver dag i uka.


Kailash Satyarthi (film)

Kailash Satyarthi er en 7.5 minutters film fra NRK Skole om den indiske aktivisten Kailash Satyarthi som fikk Nobels fredspris for sitt arbeid mot barnearbeid i India. I filmen forteller også tidligere barnearbeidere som Satyarthi har hjulpet om arbeidet sitt.


Historien om Malala (film)

Film fra NRK Supernytt på to minutter. Malala fra Swatdalen i Pakistan begynte å kjempe for retten til utdanning da hun var ti år. På sin 16-årsdag talte hun i FNs hovedforsamling, og i 2014 fikk hun Nobels fredspris. Da var hun 17 år og den yngste som noen gang har fått prisen.


Fra læreplanene

Overordnet del – bærekraftig utvikling

En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

… elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning.


Samfunnsfag

Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land.


KRLE

Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid.


Matematikk

Logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling.


Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.

Les også