Fakta om barn

Fakta om barn

Omtrent en tredel av verdens befolkning er barn. Barnerettighetene regner alle under 18 år som barn. Rettighetene gjelder alle barn, uansett hvor de bor. Likevel er det stor forskjell på hvordan barn har det og om de får rettighetene sine oppfylt. Overalt i verden er det noen som ikke har det bra eller får det de har rett til.

I Norge får de fleste rent vann og hjelp når de er syke, men altfor mange blir mobbet eller har det ikke godt der de bor, for eksempel.

Blant de fattigste i verden er det barn som dør av sult eller sykdommer som kunne vært unngått hvis de hadde fått behandling. På nyhetene hører vi som regel om det som ikke fungerer og de som har det verst. Da er det viktig å huske at det nytter å gjøre noe!

Her er noen eksempler på det:

Andelen underernærte barn i verden ble nesten halvert på 30 år

2,6 milliarder flere mennesker fikk rent drikkevann i løpet av 30 år

Etter 30 år var det bare halvparten så mange barn som døde før de fylte fem år

Antallet ekstremt fattige sank med over en milliard på 20 år

Over 20 millioner barn har reddet livet på grunn av vaksiner i løpet av 20 år

På 16 år sank antall barnearbeidere med 94 millioner

På grunn av koronapandemien og kriger har likevel mange barn i verden fått det vanskeligere de siste årene; færre barn går på skole igjen, det er blitt flere barnearbeidere og høyere barnedødelighet. For å unngå mange farlige sykdommer er det veldig viktig å bli vaksinert. Her har UNICEF fått et viktig oppdrag. Les mer om det under "Helse" nedenfor.

Les mer om: