Fakta om barn

Fakta om barn

Omtrent en tredel av verdens befolkning er barn. Barnerettighetene regner alle under 18 år som barn. Rettighetene gjelder alle barn, uansett hvor de bor. Likevel er det stor forskjell på hvordan barn har det og om de får rettighetene sine oppfylt. Overalt i verden er det noen som ikke har det bra eller får det de har rett til.

I Norge får de fleste rent vann og hjelp når de er syke, men altfor mange blir mobbet eller har det ikke godt der de bor, for eksempel.

Blant de fattigste i verden er det barn som dør av sult eller sykdommer som kunne vært unngått hvis de hadde fått behandling. På nyhetene hører vi som regel om det som ikke fungerer og de som har det verst. Da er det viktig å huske at det nytter å gjøre noe!

Barn med latterkrampe

Her er noen eksempler på det:

De første vaksinene mot malaria er kommet og vil redde tusenvis av liv

I 2023 fikk 23,3 millioner mennesker tilgang til rent vann

Fra år 2000 til 2022 sank antall barn som døde før de fylte fem år med over halvparten

Andelen fattige i verden har sunket fra 43,8 prosent i 1981 til 9 prosent i 2022

I 2023 ble 26,8 millioner barn vaksinert mot meslinger

I Elfenbenskysten bygger de skoler med byggeklosser av plastsøppel. Flere barn får skolegang og søppelet blir brukt til noe viktig.

Les mer om: