Utdanning

Utdanning

Mange barn går ikke på skolen

I Norge er det ganske selvfølgelig at alle barn skal gå på skolen. Slik er det ikke for alle barn, og i alle land.

Bilde av gutt som står inne i en ødelagt bygning.
Samuel (6 år) i Vanuatu står i det som en gang var klasserommet hans før skolen ble ødelagt av en syklon.

Det kan være flere grunner til at barna ikke kan gå på skolen; Kanskje en stor oversvømmelse eller en orkan har gjort at skolen er ødelagt? Da er det viktig at alle jobber sammen for å få bygd den opp igjen.

Noen ganger er det vanskelig å bygge opp skolen igjen. Kanskje lokalsamfunnet mangler utstyret de trenger for å bygge, eller kanskje det er vanskelig å få bygget eller fraktet utstyr fordi det er krig. Hvis det er krig, kan det være farlig for barna å gå på skolen. Kanskje de ikke har en trygg skolevei, eller kanskje skolen har blitt ødelagt.

Noen steder bor barna så langt unna nærmeste skole at foreldrene ikke tør å sende dem av gårde. Noen er så fattige at barna må jobbe for at familien skal klare seg. Noen barn - spesielt jenter - må bruke mange timer hver dag til å hente vann til familien og rekker ikke å gå på skolen.

Stengte skoler i hele verden

Det kan også hende skolen må stenge på grunn av smittsomme sykdommer. Det har også barna i Norge opplevd under Covid 19-pandemien. En pandemi er en smittsom sykdom som sprer seg over hele verden. Da Covid 19 kom, stengte skolene i 165 land, og nesten ni av ti barn gikk ikke på skolen (87 prosent). Mange av barna hadde ikke mulighet til hjemmeskole sånn som i Norge, og mange måtte jobbe fordi foreldrene hadde mistet jobben sin.

Bilde av et tomt klasserom.
Bilde fra en stengt skole. Kan du se hvilket land det er?

Da skolene i Norge var stengt, kunne de fleste ha kontakt med læreren sin på nettet eller telefon. I mange land er ikke det mulig. Men for barn som har det vanskelig hjemme, er det alvorlig å ikke kunne gå på skolen og møte venner og lærere.

Noen steder i verden har de ikke skolebygninger eller nok klasserom til alle. Da må læreren holde undervisning ute. Det kan bli veldig kaldt eller vått. Så er det ikke lett å skrive eller tegne når man verken har stol eller pult!

Alle barn har rett til utdanning

Alle barn har rett til å gå på skole og lære så mye som mulig og leke og ha det gøy. UNICEF jobber for at flere barn skal få oppfylt denne rettigheten. Vi hjelper til med å få bygget skoler og skaffe skoleutstyr. Vi sørger også for at skolene har vann. Da kan barna få vann på skolen i stedet for å gå langt for å skaffe det.

Les mer om: