Bærekraftsmål God Utdanning

bærekraftsmål 4: god utdanning

Bilde av fire unge elever som arbeider med en oppgave.

For å oppnå mål 4 har statene blant annet blitt enige om å:


Sørge for at alle får gå på skole.

Sikre større muligheter for yrkesutdanning til unge og voksne, så de kan få bedre jobber.

Gi alle de samme mulighetene til utdanning for jenter og gutter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, urfolk og mennesker berørt av krig eller konflikt.


Øke antall gode, utdannede lærere.


les og snakk om det

I mange land er det flere barn i byer og tettsteder som går på skole enn på landsbygda. Barn som kommer fra rike familier går oftere på skole enn barn som kommer fra fattige familier. Flere gutter enn jenter får utdanning.

Alle barn har rett til utdanning. Likevel er det mange barn i verden som ikke går på skolen. I mange år var det stadig flere barn som fikk skolegang. Fra år 2000 til 2018 økte andelen barn i grunnskolen med 70 prosent. Likevel var det før Covid 19 over 60 millioner barn i barneskolealder som ikke gikk på skolen og over 200 millioner barn som ikke hadde lært å lese og skrive. Det betyr at ikke alle som går på skolen lærer det de skal heller.

En periode under Covid 19 hadde 165 land stengt skolene sine, og nesten 9 av 10 barn gikk ikke på skolen. Mange barn har måttet slutte på skolen på grunn av Covid 19.

DISKUTÉR: Hva trenger barn for å få en god utdanning? Hvorfor har mange sluttet på skolen på grunn av Covid 19, tror dere? Hva kan være grunnene til at ikke alle som går på skole lærer å lese og skrive? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 4 her. (fn.no)