Bærekraftsmål God Utdanning

bærekraftsmål 4: god utdanning

Bilde av fire unge elever som arbeider med en oppgave.

For å oppnå mål 4 har statene blant annet blitt enige om å:


Sørge for at alle får gå på skole.

Sikre større muligheter for yrkesutdanning til unge og voksne, så de kan få bedre jobber.

Gi de samme mulighetene til utdanning for jenter og gutter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, urfolk og mennesker berørt av krig eller konflikt.


Øke antall gode, utdannede lærere.


les og snakk om det

I mange land er det flere barn i byer og tettsteder som går på skole enn på landsbygda. Barn som kommer fra rike familier går oftere på skole enn barn som kommer fra fattige familier. Flere gutter enn jenter får utdanning.

Alle barn har rett til utdanning. Likevel er det mange barn i verden som ikke går på skolen. Fra år 2000 til 2018 økte andelen barn i grunnskolen med 70 prosent. Pandemien i 2020 førte til at mange barn mistet skolegang. Likevel økte andel barn som fullførte grunnskolen fra 85 prosent i 2015 til 87 prosent i 2021.

Det er store forskjeller mellom landene i verden. I de fleste land fullfører de aller fleste barn grunnskolen, men i Afrika sør for Sahara er det mange barn som må slutte skolen før de er ferdige fordi de ikke har råd. Det er flere barn i verden som ikke kan lese og skrive enn de som går på skolen. Det betyr at ikke alle som går på skolen lærer det de skal heller.

DISKUTÉR: Hva trenger barn for å få en god utdanning? Hvorfor sluttet mange barn på skolen på grunn av Covid 19, tror dere? Hva kan være grunnene til at ikke alle som går på skole lærer å lese og skrive? Hvilke barnerettigheter er viktige for dette bærekraftsmålet?

Les mer om bærekraftsmål 4 her. (fn.no)