Barn på flukt

Barn på flukt

Det har bestandig vært mennesker i verden som har måttet flykte på grunn av krig, naturkatastrofer eller forfølgelse. Under 2. verdenskrig var mange mennesker på flukt i Europa, og mange nordmenn flyktet til Sverige. I dag kommer det flyktninger til Europa fra andre deler av verden. Men de fleste er på flukt i eget land, eller i naboland.

Harry og Ahmeds historier

I filmen "På flukt" møter du Harry og Ahmed som begge har vært på flukt som barn. De bor i forskjellige land og har vært barn til ulike tider. Likevel vil du se at det de har opplevd er ganske likt.

Sajas historie

Saja er fra Syria. Hun har måttet flykte fem ganger på grunn av krigen, men har ikke reist ut av Syria. Hun er på flukt i sitt eget land. Det kaller vi å være internt fordrevet. Selv om hun har opplevd mye vondt, har hun ikke mistet drømmen sin. I denne videoen møter du henne. Her forteller hun hva hun drømmer om og hva som er viktig for henne.

I dag er det over 82 millioner mennesker på flukt i verden. Det er flere enn noen gang siden andre verdenskrig. Over halvparten (48 millioner) av flyktningene er internt fordrevne. Ca. halvparten av alle flyktninger er barn. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er en FN-organisasjon som skal beskytte flyktningers menneskerettigheter og hjelpe dem til å få et land å bo i. De jobber også for at familiemedlemmer skal få bo sammen.

Hva ville du savnet mest hvis du måtte flykte hjemmefra? På ordskyen ser du hva barn i Norge har svart.

Ordsky hvor ordet familie er mest fremtredende, fulgt av hjem, venner, kjæledyr og PC.

Noen ord det er greit å kunne

Internt fordrevne

Mennesker som er på flukt i eget land.


Asylsøker

En som kommer til et annet land enn sitt eget og søker om å få beskyttelse og bo der (å få "asyl"). Alle mennesker har rett til å søke om asyl.


Flyktning

En som har flyktet fra landet sitt og står i fare for å bli forfulgt hvis han eller hun reiser tilbake. Hvis en flyktning søker om asyl i et land, så kan personen ikke sendes ut av landet så lenge det er farlig.


Kvoteflyktning

Alle har rett til å komme til et land og søke om asyl. I tillegg kan et land hente flyktninger fra et annet land. Stortinget bestemmer hvor mange flyktninger Norge skal hente hvert år, etter avtale med UNHCR. Disse flyktningene kalles kvoteflyktninger. Det er forskjellige meninger blant politikerne om hvor mange kvoteflyktninger Norge skal hente hvert år.


Relokalisering

Et land kan hente asylsøkere fra et annet land, før det er avklart om disse er flyktninger eller ikke. Da er det opp til landet som henter asylsøkerne å finne ut om disse personene skal få beskyttelse i landet og få bo der.


Les mer om: