Barnerettighetene

FNs barnekonvensjon forplikter myndighetene til å gjøre alle barn (og voksne) kjent med innholdet i konvensjonen. Dette ansvaret er blant annet delegert til deg som lærer i skole og barnehage gjennom læreplanverk og rammeplan. Her finner du opplegg som både gir barna kunnskap og mulighet til refleksjon.

Undervisningsopplegg om barnerettighetene

Grunnleggende opplæring i barnerettighetene for 5.–7. trinn. Lærerveiledning og elevhefte kan fritt lastes ned og printes ut.

15 kort inkludert lærerveiledning.
For barnehage og småskole i samtaler om barns rettigheter og livsbetingelser.

Nettbasert quiz i tre deler hvor deltakerne bruker mobiltelefonene sine til å svare.
Fra 5. trinn og oppover.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.