Barnerettighetene

FNs barnekonvensjon forplikter myndighetene til å gjøre alle barn (og voksne) kjent med innholdet i konvensjonen. Dette ansvaret er blant annet delegert til deg som lærer i skole og barnehage gjennom læreplanverk og rammeplan. Her finner du opplegg som både gir barna kunnskap og mulighet til refleksjon.

Undervisningsopplegg om barnerettighetene

15 kort med lærerveiledning som kan brukes i barnehagen og småskolen i samtaler om barns rettigheter og livsbetingelser.

Grunnleggende opplæring i barnerettighetene for 5.- 7. trinn som erstatter "Barnekonvensjonen - liv og lære". Lærerveiledning og elevhefte lastes ned og printes ut gratis.

Kjente hverdagssituasjoner med relevans til barnerettighetene. Legger opp til innlevelse og diskusjon. For 7. og 8. trinn.

Nettbasert quiz i tre deler hvor deltakerne bruker mobiltelefonene sine til å svare. Fra 5. trinn og oppover.