Kjenn dine rettigheter

Grunnleggende opplæring i barnerettighetene for mellomtrinnet. Opplegget tar utgangspunkt i forskjellen på det som er "fint å ha" og det som er en rettighet. Ulike oppgaver hjelper elevene til å se sammenhengen mellom barnerettighetene og sin egen hverdag. De utfordres også til å reflektere rundt motstridende rettigheter og se egne rettigheter i sammenheng med andres. Lærerveiledning og arbeidsbok kan fritt lastes ned.

Arbeidsbok for elevene

Arbeidsboka inneholder blant annet skriftlige og kreative oppgaver, samt refleksjons- og diskusjonsoppgaver. Heftet kan kopieres og deles ut til alle elevene.

lærerveiledning

Lærerveiledningen gir deg tips om hvordan du kan bruke de ulike oppgavene i arbeidsboka. Den inneholder også kort informasjon om UNICEF og FNs barnekonvensjon.

Mer under barnerettighetene