Barnas rettighetskort

Barnas rettighetskort kan brukes i barnehagen og småskolen i samtaler om barns rettigheter og livsbetingelser.

Materiellet består av 15 kort samt et hefte og en PowerPoint-presentasjon for pedagogen. Hvert av kortene setter søkelyset på en rettighet, som for eksempel retten til mat, til å gå på skole, ha et sted å bo, si sin mening og bli beskyttet mot vold og overgrep. Noen av disse rettighetene er en selvfølge for de fleste barn i Norge, mens vi på andre områder har alvorlige rettighetsbrudd også i vårt land.

Kortene har et bilde på den ene siden og en tekst med spørsmål og forslag til samtaleemner for pedagogen på den andre. De tar for seg rettigheter som gjelder alle barn uansett hvor de bor, både de spesielle utfordringene barn i fattige land har og aktuelle problemstillinger for barn i Norge. Heftet har bakgrunnsinformasjon og forslag til sanger, litteratur og aktiviteter knyttet til de ulike rettighetene. Hefte og presentasjon kan lastes ned, men kortene fungerer best fysisk – i en samtalering eller liknende.

Bestill rettighetskort (kun fraktkostnader)
Last ned ressurshefte (pdf)
Last ned PowerPoint-presentasjon med bilder (pptx, 48mb)

fra læreplanene

Samfunnsfag

Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst.

Samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kva ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep.


Norsk

Beskrive, fortelle og argumentere muntlig.


KRLE

Beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn.

Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen.


Barnehagen

Barnas Rettighetskort imøtekommer også verdigrunnlag og målsettinger i Rammeplan for barnehagen.


Mer om barnerettighetene

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.