Kahoot om barnerettighetene

Nettbasert quiz hvor deltakerne bruker mobiltelefonene sine til svare. Egnet for 5. trinn og oppover.

UNICEF Norges Kahoot om barnerettighetene består av tre deler med ti spørsmål i hver del. Dere kan velge om dere vil gjøre en del eller alle tre. I noen av spørsmålene er det kun ett riktig svar, noen har flere riktige svar, og noen er refleksjonsspørsmål der alle svar kan være riktige. De kan også brukes som utgangspunkt for samtale etter at Kahooten er gjennomført.

På spørsmålet «Hvem har ansvar for å beskytte barns rettigheter» regnes både regjeringen, lærere og leger som riktige svar da lærere og leger har delegert myndighet fra regjeringen.

Fra læreplanene

Samfunnsfag

7. trinn
Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land.

10. trinn
Utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett.


KRLE

7. trinn
Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land.

10. trinn
Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom.


Mer om barnerettigheter

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med undervisningen om barns rettigheter og UNICEFs arbeid?

Vi hjelper deg gjerne! Se vår kontaktside for mer informasjon.