Barn redde for krig i Norge

I en undersøkelse UNICEF Norge har utført blant barn og unge i Norge, svarer godt over halvparten at de er bekymret for at det skal bli krig i Norge.11 prosent av de spurte sier at de er bekymret for dette hele tiden.

Undersøkelsen er gjort blant rundt 600 barn og unge mellom 13 og 19 år, i forbindelse med den dramatiske situasjonen som nå utspiller i Ukraina.

På spørsmål om de bekymrer seg for det som skjer i Ukraina, svarer så mange som 91 prosent at de er bekymret hele tiden eller av og til.

– Dette viser hvor viktig det er at voksne snakker med barn og unge om det dramatiske som nå utspiller seg i Ukraina og nabolandene. Det at voksne er åpne og lyttende og prøver å svare etter beste evne, er viktig for å dempe frykt og uro blant de unge, sier direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer, i UNICEF Norge.

Les om hva Unicef gjør i Ukraina.

nyhetsmedier og tiktok den viktigste informasjonskilden

Undersøkelsen viser også at nyhetsmediene er den aller viktigste kilden barn og unge bruker for å holde seg oppdatert om situasjonen i Ukraina, mens Tiktok kommer på andreplass.

– Det betyr at både journalister, politikere og eksperter må huske på barn og unge når de snakker om situasjonen i Ukraina, og de må bruke et klart og enkelt språk, og ikke unødvendig sterke ord, sier Kristin Oudmayer.

Hun mener det også er viktig at voksne nå tar seg tid til å forstå Tiktok, som oversvømmes av sterke videoer med mennesker på flukt, skadde barn og voksne - i tillegg til mange falske nyheter.

– Faren ved nyhetsstrømmen barn og unge nå utsettes for, er at de i tillegg til redsel, kan kjenne på sterk maktesløshet og apati. Voksne må oppmuntre barn og unge til å ta pauser fra både nyhetene og Tiktok. Men det kan være vanskelig å gjennomføre hvis ikke voksne selv tar seg pauser. Barn og unge må også i denne spesielle situasjonen, få være barn og unge, sier hun.

mange har noen å snakke med

Heldigvis viser ikke undersøkelsen bare dystre tall: 68 prosent svarer ja til at de har noen å snakke med om det de ser og hører. 19 prosent har svart at de ikke trenger noen å snakke med.

– Voksne må ta initiativ til samtaler og gjerne få barna til vise fram innholdet i mediene de oppdaterer seg på, og hjelpe dem å forstå og tolke det de ser, sier Oudmayer.

Svarene er samlet inn det siste døgnet gjennom u-report og kommer fra 13-19-åringer i alle fylkene i Norge, inkludert Svalbard.

Siste nytt

Stadig mer kritisk for barna i Gaza
Gutt på flukt med sekk Gaza

Stadig mer kritisk for barna i Gaza

Les mer
Nesten 2000 barn drept eller skadet i Ukraina
Ukrainsk jente i ruiner

Nesten 2000 barn drept eller skadet i Ukraina

Les mer
Ingen trygge steder å dra for 600.000 barn i Rafah
Gutt og jente i Rafah,Gaza

Ingen trygge steder å dra for 600.000 barn i Rafah

Les mer
Publisert av Anne-Mali Thyrum torsdag 03/03/2022 - 10:35