Signaturpartner Telenor

Telenor og UNICEF har signert en global partneravtale, og skal sammen gjøre en kraftinnsats for barns utvikling.

UNICEF NORGE OG TELENOR MED HISTORISK AVTALE

I januar 2014 utvidet Telenor det gode samarbeidet med UNICEF Norge, og tok steget opp til å bli den første norske globale UNICEF-partneren noensinne. Partene vil fokusere på UNICEF-programmer som gjennom mobilteknologi bidrar til at barn overlever, utvikler seg og får beskyttelse. Den nye avtalen består av et årlig bidrag fra Telenor til UNICEF på 3,6 millioner norske kroner, med hovedfokus på land i Asia hvor Telenor har virksomhet.

”Jeg er glad for at vi har undertegnet denne globale partneravtalen med UNICEF, som er en drivkraft i å fremme og realisere rettighetene til hvert enkelt barn. Telenor-konsernet anser UNICEF som en sterk partner, med en solid historikk i å sette utviklingsbehov på dagsorden og for aktivt å vise interesse for å ta i bruk mobilteknologi og IKT. Telenor har et sterkt nærvær i Asia. Vi ser fram til å arbeide sammen med UNICEF for å ivareta barns rettigheter og utvikling i regionen. Mobilbransjen har vist seg å ha en positiv effekt på økonomisk og sosial velferd. Det er vår ambisjon at flere skal kunne dra nytte av fordelene ved telekommunikasjon i alle markedene der vi har virksomhet,” sa tidligere konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, ved lanseringen av avalen.

Vi er imponert over UNICEFs bruk av innovasjon for å møte samfunnsutfordringer. Vi i Telenor er stolte av å kunne bidra med vår kompetanse og teknologi slik at vi sammen når ut til så mange barn som mulig.
SIGVE BREKKE, KONSERNSJEF I TELENOR GROUP

TEKNOLOGI SOM SIKRER BARNS FREMTID

UNICEF setter stor pris på å styrke samarbeidet med en teknologiekspert som Telenor. Gjennom å utvikle nye løsninger til globale utfordringer, bidrar Telenor til å skape videre framgang for de mest sårbare barna, noe som er med på å bygge samfunnene der selskapet har sin virksomhet. ”Innovasjon skaper enorme framskritt for barn, ikke bare ved at vi lykkes med å nå fram til utsatte lokalsamfunn med viktige tjenester, men også ved at vi gir barna som bor der verktøy til å forbedre livene sine og få sine stemmer hørt,” sier Anthony Lake, generaldirektør i UNICEF.

Før den nye avtalen ble inngått, har Telenor og UNICEF samarbeidet lokalt i flere år. Telenor har støttet bekjempelse av barnearbeid i Bangladesh, styrking av helsetjenester for romfolk i Serbia, samt forebyggende helseinformasjon i Thailand.