Signaturpartner Kiwi

KIWI TAR SAMFUNNSANSVAR

700 millioner mangler rent vann – KIWI gjør noe med det i sin avtale med UNICEF. I Norge tar vi vannet i springen for gitt, men visste du at flere enn 700 millioner mennesker mangler tilgang på rent vann? KIWI skal sørge for at noen av verdens fattigste får tilgang på rent vann.

KIWI har vært signaturpartner til UNICEF siden 2010. Blant resultatene så langt er 20 skoler og én førskole, som sikrer utdanningsmuligheter for 6 500 barn i Androy-regionen sør på Madagaskar. I siste fornyelse av avtalen jobber de med å sikre flere tilgang til rent vann.

Background Image
Personlig er jeg stolt over alt vi har fått til, og vi er veldig glade for å fortsette samarbeidet med UNICEF. Nå skal vi jobbe for å sikre bedre tilgang til rent vann, noe som er en stor utfordring
KIWI-GRÜNDER OG PRIMUS MOTOR FOR UNICEF-SAMARBEIDET, TOR KIRKENG

HVORFOR ER RENT VANN VIKTIG?

Mangel på rent vann er en enorm utfordring for folk på verdensbasis, spesielt for sårbare grupper som barn og gravide. Flere enn 700 millioner mennesker mangler tilgang på rent vann. Madagaskar er et av verdens fattigste land, og landet har store utfordringer knyttet til helse. 47 prosent av barna i landet får varige skader på grunn av underernæring, 58 av 1 000 barn dør før fylte ett år og mødredødeligheten er fire ganger høyere enn det som er satt i milleniumsmålene.

Utfordringene har direkte sammenheng med tilgang på rent vann. Rent vann og bedre hygiene- og sanitærforhold sikrer bedre helse og mindre sykdom. Sammen med skolegang og utdannelse, får befolkningen mulighet til å trygge seg selv og skape en bedre framtid for hele familien.

– Ved å sikre vann til områdene hvor vi også har bygget skoler gir vi barna i regionen en mye bedre mulighet til å realisere sine drømmer. Vanntilgang vil ha betydning for både helse og mulighet til utdanning, sier Kirkeng.

KIWI og UNICEF skal samarbeide om å sikre tilgang til rent drikkevann i regionen hvor skolene ble bygget. Det betyr at barn og familier kan bruke mindre tid på å hente vann og mer tid på å gå på skolen. Rent vann sørger også for at folk er friske nok til å gå på skolen, og at mange flere overlever de sårbare første årene av livet så de får mulighet til å sette seg på skolebenken.

 

EN BEDRE FREMTID FOR BARNA

KIWI og UNICEF har et sterkt ønske om å skape en bedre framtid for befolkningen på Madagaskar og å sikre størst mulig kvalitet og bærekraft i de pengene som allerede er investert i landet. Det er avgjørende å tenke langsiktig i arbeidet på Madagaskar, og det er ingen tvil om at utdanningsarbeidet som har blitt gjort siden 2010 er svært viktig.

Langsiktighet er et nøkkelord i effektivt og bærekraftig bistandsarbeid. KIWIs støtte til UNICEF sitt arbeid på Madagaskar har utgjort en enorm forskjell for mange tusen barn som nå har fått tilgang til skole og utdanning.

I den nye avtaleperioden er hovedfokus å bidra til å løse den største utfordringen for barna og befolkningen i Androy-regionen på Madagaskar, nemlig tilgang på rent vann.