4 myter om vaksiner

Barnevaksiner er trygge og utprøvde, og har over tid bevist å redde millioner av liv. Det er derfor viktig å ta til motmæle mot de som hevder det motsatte.

STOR ØKNING I FEILINFORMASJON OM VAKSINER

Heldigvis er andelen vaksinemotstandere lav i Norge, noe som i stor grad skyldes norske myndigheters satsning på vaksineprogrammer siden 1800-tallet. Visste du for eksempel at kopper krevde livet til opptil 10% av alle spedbarn i Norge før vaksinasjonsprogrammene ble implementert? I nyere tid har vi likevel sett en urovekkende økning i feilinformasjon spredt på nett. Bli med og la oss forkaste 4 av de vanligste mytene og argumentene en gang for alle:

MYTE 1: SAMMENHENG MELLOM AUTISME OG VAKSINER

Denne teorien fikk grobunn da barnelegen Andrew Wakefield publiserte en studie i legetidsskriftet The Lancet i 1998. Her hevdet han at MMR-vaksinen og autisme hadde en sammenheng. Kun 12 barn var med i studien, og funnene strider imot alle tidligere-, senere-, og grundigere studier. Kort tid senere ble det avdekket at Wakefield hadde jukset med studien, og den ble dermed trukket fra tidsskriftet. Wakefield mistet også retten til å praktisere som lege.

Til tross for mangel på kredibilitet fikk studien mye nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, noe som førte til en nedgang i vaksinetallene i Norge. Tilfellet med Wakefield illustrerer hvor lite som skal til for å påvirke massene, og hvilke fatale konsekvenser vranglære kan ha. Det har altså ikke blitt bevist at MMR-vaksinen kan føre til autisme hos barn. Og det er uhyre viktig at alle slike myter avlives før det får grobunn og potensielt alvorlige konsekvenser. Det skjedde nemlig nylig i Ukraina:

Mellom 2017 og 2018 hadde Ukraina den største økningen av meslingtilfeller i verden. På et år ble det registrert over 50.000 smittetilfeller og opp mot 50 dødsfall, halvparten av disse var barn. Årsaken var en gryende vaksineskepsis, som henger sammen med avtagende tillit til myndighetene og helsevesenet, i tillegg til feilinformasjon på sosiale medier. Verdens Helseorganisasjon har i ettertid konstatert at vaksineskepsis er blant de ti største helsetruslene i verden.

Med andre ord – feilinformasjon kan være livsfarlig. Ikke nok med dette, voksnes dumhet og vranglære ser ut til å skade barn. Det er både tragisk og feil, og må gjøres noe med.

MYTE 2: BARN SKAL OPPLEVE SYKDOM FOR Å UTVIKLE IMMUNFORSVARET

Dette blir også feil fordi vi omgir oss med så mange bakterier at immunforsvaret utvikler seg normalt. Når vi får vaksiner aktiviseres immunapparatet uten at vi blir syke. I tillegg er det slik at om man får en sykdom, og overlever denne, så er man ikke mer robust i møte med andre sykdommer. Da er det kun den sykdommen man har hatt som man eventuelt er immun mot.

Et annet viktig poeng er at konsekvensene av en alvorlig infeksjon er langt større enn å la seg vaksinere. Tar man vaksine, kan flere farlige sykdommer forebygges enkelt og effektivt uten å risikere at barnet får varige skader som følge av farlige infeksjoner.

MYTE 3: GOD HYGIENE OG TILFREDSSTILLENDE ERNÆRING ER NOK TIL Å FOREBYGGE SYKDOM

Bedre hygiene og ernæring bidrar til å bekjempe noen infeksjonssykdommer, men det er takket være vaksiner at enkelte sykdommer ikke lenger finnes i Norge. At god hygiene og ernæring er nok til å forebygge sykdom er altså feil.

I enkelte tilfeller kan god hygiene forebygge spredning av visse sykdommer, som for eksempel diaré, mens i andre tilfeller er det kun vaksiner som vil beskytte et barn. Over tid har det blitt bevist at vaksiner er den billigste og beste måten å beskytte mot smittsomme sykdommer på.

MYTE 4: BIVIRKNINGENE AV VAKSINER ER MER ALVORLIGE ENN SYKDOMMENE DE FORHINDRER

Dette er også feil. Millioner av barn mottar vaksiner trygt hvert eneste år. Bivirkninger kan forekomme, og et barn kan oppleve rødhet og smerte på stikkstedet, og i sjeldne tilfeller feber, søvnighet og manglende matlyst. Noen ytterst få kan få allergiske reaksjoner, noe som er grunnen til at barnet blir overvåket de første 20 minuttene etter vaksinasjon.

Antallet tilfeller av alvorlige reaksjoner etter vaksinasjon er estimert til ett eneste tilfelle av en million vaksiner. Velger en derimot å ikke vaksinere i frykt av slapphet og bivirkninger blir dette en feilaktig vurdering. Får en million barn meslinger, dør 2.000.

FORELDRES ANSVAR Å VAKSINERE EGNE BARN

Det er ikke påbudt å gi barn vaksine, og det er opp til foreldrene å ta denne beslutningen. Man må riktignok spørre seg selv om man tør å ta den risikoen. Når det er klart at vaksiner virker, faller alle argumenter for å ikke vaksinere i grus.

LÆR MER:

Vil du ha siste nytt om unicefs arbeid rett i innboksen?

Hold deg oppdatert på vårt arbeid i Norge og rundt om i verden. Du får innsikt i hvordan UNICEFs arbeid bedrer hverdagen til barn, hvordan vi bistår lokalsamfunn og viktige humanitære hendelser i verden.

Publisert av Jonas Saxvik torsdag 27/02/2020 - 13:07