Du er her:

Unicef

Publikasjoner

Aktuelt nå

Årsrapport for UNICEF Norge 2016 PDF iconunicef_arrapport_2016.pdf

Nowhere to go - Irak 3 år: PDF iconiraq3_report_final.pdf

UNICEF Report Card 14: PDF iconBuilding the Future - Children and the Sustainable Development Goals in Rich Countries

UNICEF-rapport - A child is a child

PDF icona_child_is_a_child_final.pdf


UNICEF Norges TV-aksjonssøknad

 

PDF iconNOVA-rapporten 2017

UNICEF Norges årsrapport 2015

UNICEF har undersøkt oppvekstvilkårene blant barn i 41 EU- og OECD-land. Hvor store forskjeller tåler vi?

Beyond Chibok - Over 1.3 million children uprooted by Boko Haram violence


Syria fem år - No Place For Children. Det er fem år siden krigen i Syria startet. Denne rapporten ser på hvordan krigen har påvirket de syriske barna. Blant annet er det 3,7 millioner barn som aldri har opplevd fred.

Humanitarian action for Children 2016

State of the World's Children

Årlig rapportserie som tar for seg ulike aktuelle problemstillinger og utfordringer som verdens barn står ovenfor.

Report cards

Serie med rapporter som tar for seg status for barna i de rikeste landene.

Humanitarian Action for Children

Rapportserien viser hvor det er størst behov for nødhjelp til barn i verden.

Report on Regular Resources

En serie rapporter som viser hva UNICEFs ikke-øremerkede midler går til hvert år.

Årsrapporter UNICEF Norge

Årsrapporter UNICEF

For flere UNICEF-rapporter besøk: