Du er her:

Unicef

Publikasjoner

Aktuelt nå


UNICEF Norges TV-aksjonssøknad

 

PDF icon NOVA-rapporten 2017

UNICEF Norges årsrapport 2015 UNICEF har undersøkt oppvekstvilkårene blant barn i 41 EU- og OECD-land. Hvor store forskjeller tåler vi? Beyond Chibok - Over 1.3 million children uprooted by Boko Haram violence
Syria fem år - No Place For Children. Det er fem år siden krigen i Syria startet. Denne rapporten ser på hvordan krigen har påvirket de syriske barna. Blant annet er det 3,7 millioner barn som aldri har opplevd fred. Humanitarian action for Children 2016

State of the World's Children

Årlig rapportserie som tar for seg ulike aktuelle problemstillinger og utfordringer som verdens barn står ovenfor.

Report cards

Serie med rapporter som tar for seg status for barna i de rikeste landene.

Humanitarian Action for Children

Rapportserien viser hvor det er størst behov for nødhjelp til barn i verden.

Report on Regular Resources

En serie rapporter som viser hva UNICEFs ikke-øremerkede midler går til hvert år.

Årsrapporter UNICEF Norge

Årsrapporter UNICEF

For flere UNICEF-rapporter besøk: