Skattefradrag for veldedige gaver

Visste du at du kan få skattefradrag på donasjonene dine til UNICEF? Hvis du i løpet av et år gir mellom 500 og 25 000 kroner, får du hele 22 % i fradrag på skatten – inntil 5500 kroner!

Vi melder inn gavene dine til skattedirektoratet for deg

Har du donert 500 kroner eller mer til UNICEF i løpet av et kalenderår, melder vi automatisk inn gavene dine til Skattedirektoratet. Det gjør vi fordi vi mener at det er i din beste interesse å få skattefradrag.

For at vi skal kunne rapportere inn gavene dine, må du registrere fødselsnummeret ditt hos oss.

Det kan du enten gjøre ved å støtte oss gjennom skjemaet på denne siden, eller ved å kontakte Giverkontakt innen 15.01.2024. Da kommer også gavebeløpet ferdig utfylt på skattemeldingen din.

Feil gavebeløp på skattemeldingen?

Da mangler vi kanskje fødselsnummeret ditt. Ta kontakt med Giverkontakt.

Les mer om skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner (skatteetaten.no)

du får årsoppgave over fjorårets gaver

I begynnelsen av hvert år sender vi ut årsoppgave i posten eller på digipost til alle som støttet oss med 500 kroner eller mer året før. Dette er vi pålagt av Skattedirektoratet.

Årsoppgaven inneholder informasjon om alle pengegavene du ga oss i løpet av fjoråret.

Ikke fått årsoppgave?

Da har vi kanskje feil adresse til deg. Ta kontakt med Giverkontakt.

Hvilke gaver gir ikke rett til skattefradrag?

Gaver gitt anonymt eller med mangelfulle personopplysninger

Enkelte gaver som er gitt via Vipps, gir ikke automatisk skattefradrag. Det er fordi UNICEF ikke alltid får personopplysningene dine fra Vipps.

Donasjoner som har blitt gitt anonymt, blir heller ikke innberettet til Skattedirektoratet.

Hvis du har gitt en donasjon til UNICEF anonymt eller via vippsnummer og ønsker skattefradrag for gaven, ta kontakt med Giverkontakt. Send gjerne med dokumentasjon på gaven (skjermbilde eller kvittering), slik at vi kan hjelpe deg raskere.


Innsamlinger

Innsamlinger, uansett type, er ikke fradragsberettiget. Når du samler inn penger fra andre, betyr det at mange har bidratt. Da blir det feil å gi skattefradrag kun til den som har tatt initiativet til innsamlingen.

Derimot har alle som har gitt et bidrag til innsamlingen – inkludert initiativtaker – rett til skattefradrag for sin gave. Send dokumentasjon til Giverkontakt for å få fradraget.


Skattefradrag for bedrifter

Bedrifter får skattefradrag for de samme beløpene som privatpersoner.

Det betyr at hvis bedriften har gitt mellom 500 og 25 000 kroner i løpet av ett kalenderår, har dere rett på fradrag.

UNICEF innrapporterer gaver som er gitt i organisasjonens navn til Skattedirektoratet.

Registrer organisasjonsnummeret deres hos Giverkontakt for å få fradraget.