Tv-aksjonen 2017

Utdanning er fundamentet som barna skal bygge sin fremtid på, det som skaper håp for fremtiden og som gjør drømmer til virkelighet. I tillegg er utdanning til barna helt grunnleggende for fremtiden til landene. Det er barna som skal bygge opp igjen landet når det én dag blir fred. Dersom barn ikke får utdanning mens krigen raser, er det ingen som er i stand til å være fremtidens ingeniører, lærere og leger. Derfor kan ikke utdanning vente på fred. Fremtiden formes nå.

MED RETT TIL Å LÆRE

Det norske folk ga 244,5 millioner kroner til TV-aksjonen 2017. Pengene går til undervisning i fem kriserammede land – Pakistan, Syria, Sør-Sudan, Mali og Colombia.

Et av fem barn som lever i krig og konflikt mister muligheten til å gå på skole. Men det finnes håp. Undervisning i konfliktområder gir barna mulighet til å gå på skole – noe de har rett til. Ved hjelp av midlene fra TV-aksjonen 2017 bidrar UNICEF med skolemateriell og lærere, slik at de kan lære og forstå. Slik får de mulighet til å skape en fremtid for seg selv og for sitt land når de vokses krig en dag er over.

Wistia video thumbnail

Det norske folk ga 244,5 millioner kroner til TV-aksjonen 2017. Pengene går til undervisning i fem kriserammede land – Pakistan, Syria, Sør-Sudan, Mali og Colombia.

Et av fem barn som lever i krig og konflikt mister muligheten til å gå på skole. Men det finnes håp. Undervisning i konfliktområder gir barna mulighet til å gå på skole – noe de har rett til. Ved hjelp av midlene fra TV-aksjonen 2017 bidrar UNICEF med skolemateriell og lærere, slik at de kan lære og forstå. Slik får de mulighet til å skape en fremtid for seg selv og for sitt land når de vokses krig en dag er over.

SKOLEGANG SIKRER FREMTIDEN

Pengene fra fjorårets TV-aksjon er satt i arbeid. Nye skoler blir bygget, bøker og annet skoleutstyr til lærere og elever kjøpes inn. Lærere utdannes, og de får opplæring i hvordan de kan hjelpe elevene med å håndtere traumer. Leker kjøpes inn, og støtte gis for at skolene skal stå støtt i lokalsamfunnet. Disse pengene fordeles på de fem aktuelle landene, og skal brukes over en periode på tre år, med et forbehold om utsettelser på grunn av uforutsette ting - da har UNICEF muligheten til å utvide perioden til fem år. Les mer om hvordan vi jobber med utdanning

Vil du ha siste nytt om unicefs arbeid rett i innboksen?

Hold deg oppdatert på vårt arbeid i Norge og rundt om i verden. Du får innsikt i hvordan UNICEFs arbeid bedrer hverdagen til barn, hvordan vi bistår lokalsamfunn og viktige humanitære hendelser i verden.

Publisert av Maria Rykkje Lønneid onsdag 01/01/2020 - 10:02